Alergie na léky

V dnešní době se nesetkáváme pouze s dvěma, třemi… typy alergií. Naopak je jich bohužel celá řada, od alergií na pyly, kočky, lepek, po alergii na světlo, alkohol nebo pot. K alergiím se řadí i alergie na léky, které nám může předepsat lékař.

Mezi jakou skupinu patříte, mezi tu, která si pečlivě přečte příbalový leták u léků, kdy se především zaměří na způsob podávání a vedlejší příznaky, nebo mezi skupinu, která příbalový leták bere jako „otravující“, tak jako reklamní leták ve schránkách, a často ho pak vyhazuje rovnou do koše, aniž by ho přečetla? Těžko říci, zda děláte dobře, patříte-li do druhé skupinky. Je dobré vědět a být informováni, jaké reakce se u nás mohou objevit, budeme-li lék užívat.

Alergie kolem nás

Počet jedinců, které sužuje některý z typů alergie, převyšuje číslo dva miliony, což by pro nás mělo být alarmující a vedoucí k zamyšlení. Při alergii nás nemusí potrápit jen rozličné svědění, kýchání, ucpaný nos, ale také může být přímo ohrožen náš život, dojde-li k anafylaktickému šoku. Kdy vlastně dochází k alergii a proč k ní dochází? Posilujme náš imunitní systém, protože alergie je v podstatě nepřiměřenou, neadekvátní reakcí našeho imunitního systému, který chrání naši tělesnou schránku, a to před vnějším, ale i vnitřním prostředím, respektive škodlivinám, které vyhodnotí jako zdraví škodlivé, ale přitom tomu tak nemusí být.

Jak poznáme, že máme alergii na léky

Zakoupili jste si běžně dostupné, volně prodejné léky, třeba na bolest hlavy? Nebo Vám lékař předepsal určité léky a po jejich užití jste se cítili na jednu stranu lépe, ovšem vyskytly se u Vás určité potíže? Jak můžete poznat, že Vám léky, které jste užili, neudělali dobře, respektive na ně máte alergii? Především se jedná o příznaky, jako je kopřivka, ekzém, astma, alergická rýma, anafylaktický šok aj. Dojde-li k anafylaktickému šoku je třeba co nejdříve zasáhnout.

Anafylaktický šok a první pomoc

Anafylaxi není radno podceňovat, protože může dokonce ohrozit život. Vyvolání anafylaktického šoku způsobují nejen některé léky, jako například penicilin, acylpyrin, léky proti bolesti, ale také určité potraviny nebo bodnutí hmyzem. Poté jde vše ráz na ráz, kdy doslova i během několika sekund může dojít k šoku. Před samotným šokem můžeme zaznamenat příznaky, jako je svědění kůže, otok kůže, zarudnutí kůže, pálení rtů, kopřivka, pocit na zvracení apod.

Abychom zmírnili reakci anafylaktického šoku, je důležité použít tzv.** adrenalinový autoinjektor**, co nejdříve zavolat záchrannou službu, zaujmout či dát postiženou osobu do stabilizační polohy. V případě, že dojde až k zástavě dechu, je nezbytné provést srdeční masáž, umělé dýchání z úst do úst.

Samozřejmě, pokud se u Vás ještě nikdy neprojevila anafylaxe, asi těžko u sebe budete mít potřebný balíček první pomoci. Ovšem, dojde-li u Vás, či u Vaší blízké osoby k anafylaktickému šoku, budete vědět pro příště, tj. budete připraveni a vybaveni příslušným balíčkem první pomoci s autoinjektorem. Je důležité mít tento balíček stále u sebe, protože nikdy nevíte, kdy a kde Vás šok překvapí. A spoléhat se, že jen doma, není zrovna rozumné. A dle Murphyho zákonů tomu, jak již to bývá, s největší pravděpodobností nebude.

Co je autoinjektor

Autoinjektor je obsažen v tzv. pohotovostním balíčku. Spolu s adrenalinem zvýší Váš krevní tlak a zlepší prokrvení tkání.

Alergie a nesnášenlivost na léky a předávkování

U léků není jednoduché říci, zda u Vás vyvolaly alergickou reakci, nebo na ně máte nesnášenlivost, či Vám nevyhovuje jejich naordinované množství. Co je důležité, vždy, když zjistíte, že Vám určitý lék, ať už volně prodejný v lékárně, nebo přímo lékařem předepsaný, nevyhovuje, je Vám po něm špatně, necítíte se „ve své kůži“, informujte o tom svého doktora, a to co nejdříve. Je důležité totiž zjistit příčinu vyvolané reakce a léky změnit, nebo upravit množství apod.

Léky a nežádoucí účinky

Ať už si vezmete jakýkoli lék, třeba i volně prodejný, můžete být kolikrát zaskočeni množstvím a výčtem případných nežádoucích účinků, které se u Vás mohou ve větší, či menší míře objevit. Někdy se uvádí, že určitý nežádoucí účinek se projevuje u jedinců v poměru 1 ze 100, 1 z 10 apod. Je třeba však rozlišovat nežádoucí účinky a alergické reakce.

Léky vyvolávající alergické reakce

U kterých léků můžeme očekávat alergickou reakci našeho organismu? Především se jedná o antibiotika a tzv. sulfonamidy, představující velkou skupinu antibiotických léčiv.

Alergické reakce na léky

U léků můžeme rozpoznat čtyři typy alergických reakcí:

  • Typ I – jedná se o časnou alergickou reakci, která je pozorována u penicilinu, gentamycinu, myorelaxancii, opiátu, chininu, inzulinu, barbiturátu.
  • Typ II – projevuje se kupříkladu sníženým množstvím bílých a červených krvinek, destiček.
  • Typ III – jedná se o tzv. sérovou nemoc, která je pozorována po aplikaci transfúze krve.
  • Typ IV – jedná se o oddálený typ, který je pozorován u penicilinu, sulfonamidu, streptomycinu.

Alergie na penicilin

Penicilin je velmi častým, lékaři indikovaným antibiotikem. Jsme-li alergičtí na penicilin, může se u nás objevit kopřivka, kožní vyrážka, otoky. Ovšem je třeba poznamenat, že ne každá vyrážka, která se u nás objeví, vznikla při léčba penicilinem, a také ne každá vyrážka je hned projevem alergie.

Alergie na alergenové vakcíny

Jak již název napovídá, jedná se o lék, který se podává jedincům, trpícím na různé druhy alergie – na pyly, plísně, roztoče, zvířata apod. Ovšem, není ani výjimkou, že můžeme být shodou okolností alergičtí na samotné alergenové vakcíny. A místo, aby se nám ulevilo od určité alergie, přibudou nám další potíže.

Alergie na inzulin

Inzulin, který byl vyroben z hovězího dobytka, prasat, vyvolával u určitých jedinců alergické reakce.

Alergie na protitetanové, protizáškrtové sérum

Séra mohou vyvolat určitou prudkou reakci.

Kdy se může projevit alergie na léky

Alergie na léky, tak jako u alergie na lepek, se u Vás mohou projevit prakticky v kterémkoli věku, tj. ať jste dítětem, nebo již dospělým jedincem.

Nezapomeňte sdělit lékaři, že jste alergikem

Ať už půjdete k jakémukoli specialistovi, kupříkladu budete muset jít k „ušnímu, krčnímu“, nebo budete měnit lékaře, nezapomeňte vždy novému doktorovi, který Vás ještě neošetřoval, sdělit, že Vám ten a ten lék způsobil dříve alergii. Jednoduše tím zabráníte, že by se zopakovala alergická reakce na konkrétní lék.

I když léky mají svoji stěžejní úlohu v tom, že nám mají pomoci, a jak již z názvu vyplývá, léčit nás, tak je třeba pamatovat na to, že léky jsou složené z rozličných ingrediencí, a ne každý může vše snášet. I když alergie na léky je méně častým typem, ve srovnání například s alergií na pyly, či zvířecí chlupy, dokáže napáchat pěkné nepříjemnosti určitým jedincům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22952 (zdravotnimagazin.cz#9906)


Diskuze a zkušenosti

Lena Kodenková | 18.08.2015 20:05
Re: Alergie na léky Alergie a nesnášenlivost léků se u mne vyskytuje již se mi třikrát stalo,že jsem byla nezávazně na sobě v nemocnici a já se začala strácet.Vždy to začalo bolestí břicha a následně mi to přešlo do hlavy a já se strácela do bezvědomí. Už se bojím,že někdy se mi něco stane na chodníku,odvezou mne do nemocnice ,píchnou mi nějakou kapačku a já to nepřežiju,protože ,než kapák dokope budu sama na nemocničním pokoji a sesra,nebo zdravotní personál tam v době kapáku nebude.

Verena | 27.07.2016 18:24
Alergie po požití léků na revmatoidní artritidu Melocox 15 MG a plaqeunil do tří dnů vyrážky, otoky na rukou, nohou a břichu a trvalo to 2 měsíce po vysazení léku než se vše uklidnilo, aspoň doufám, že už budu mít klid. Na alergologii mě lékařka dle lab. vyšetření jsou alergické reakce na tyto léky prokázány, ale nelze vyloučit možnost alerg. rekce II-V typu, event. pseudoalerg.reakce. Nikdy předtím jsem alergická na nic nebyla tuto alergii mě vyprovokovaly snad s nějakou kombinací tyto léky a po celou dobu tj. 2 měsíce jsem měla alergie téměř na vše. Myslím, že když revmat.artritida nelze vyléčit, že by pacient měl brát léky pouze v případě, že by nemohl bolestmy už vydržet. Pomáhá mi také teplo, takže spávám v plátěných rukavicích a v upnutějšíchg legínách a potom mohu usnout. S pozdravem V.


Přidat komentář