Alergologie Brno

Jednou se probudíte a máte pocit plného nosu! Pak dostanete záchvat kýchání, až se Vám z nosu spustí krev. Začnou vás svědět oči a při pohledu do zrcadla zjistíte že je máte zarudlé a červené. Nemocný? Ano, ale jinak, než si myslíte - jste totiž alergik!

Alergie - civilizační nemoc

Alergie! To slovo se stále více objevuje na stránkách denního nebo odborného tisku a stále více ho můžeme slyšet skloňovat ve všech možných pádech v různých sdělovacích prostředcích. Vše co o alergii slyšíme má bohužel vždy nádech něčeho nechtěného, otravného a někdy také nebezpečného. A je to bohužel pravda!

Už asi** 30%** lidí v naší republice a na celém světě trpí nějakým - méně či více výrazným projevem alergické reakce na podnět způsobený alergenem. Za alergen v tomto případě považujeme látku, která vyvolává alergickou reakci. V podstatě to může být jakákoliv látka, která je schopná vyvolat imunitní odpověď. Alergie se zařadila podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na 4. místo v žebříčku chronických onemocnění na světě.** Nejčastějším projevem, jak jej známe, je senná rýma, ekzém, kopřivky, kašel, dušnost, astma.** To, a ještě některé další, jsou nejčastější projevy a příznaky alergických onemocnění.

Alergie včera, dnes a zítra

Dodnes není úplně ve všem jasné, proč vlastně alergie vznikla a proč s postupujícím časem nabírá takové obrátky v počtu alergiků, jejichž počet bohužel neustále roste. Vzhledem k tomu, že postihuje především obyvatelstvo sociálně a ekonomicky vyspělých zemí, je nasnadě domýšlet se příčin. V každém případě počet alergiků neustále stoupá a nikde není řečeno, že například dnes zcela zdravý člověk po třicítce, který netrpí žádným příznakem jakékoliv alergie a roky už dokonce nenavštívil ani svého obvodního lékaře, se nemusí jednoho rána do nového dne probudit se zahleněným nosem a nebude to bohužel rýma z nachlazení. Takovým způsobem bohužel neustále řady alergiků rozšiřují noví a noví alergici. Svou roli zde hraje také dědičnost, která je v tomto případě neúprosná. Protože stále více alergiků, kteří svou alergii zjistily v raném dětském věku přechází do produktivního věku, kdy mají zase oni své děti, je zde vždy pravděpodobnost dědičnému přechodu alergie na potomka.

Alergie může postihnout všechny, na věk nehledí

„První alergickou reakci jsem zažil v roce 1986 ve věku osmi let. Zcela mi natekly obě oči a rýma byla nezadržitelná. Byl to pro mě a mé rodiče tenkrát šok, protože v té době nebyla alergie tak rozšířená. Alergie na pyl, prach a roztoče, které mi později na alergologii diagnostikovaly, mě bohužel provázejí dodnes. Naštěstí se mi v průběhu let podařilo ve spolupráci a alergologem příznaky alergie zmírnit na minimum, takže dnes i v průběhu pylové sezóny žiji relativně spokojeným životem“, tvrdí o své alergii jeden z dlouhodobých alergiků, který se se svou alergií potýká již od dětství až do nynější dospělosti.

Jsou lidé, kteří se s dispozicí alergie již rodí a počáteční příznaky je již doprovázejí od kojeneckého věku, a jsou lidé jejichž první příznaky se objeví třeba klidně až v důchodovém věku. U malých dětí a kojenců jsou obvykle prvními příznaky náchylnosti k alergiím různé atopické ekzémy, které se projevují jako rudá a mokvající ložiska nejčastěji na krku, trupu nebo končetinách těla dětí.

Princip alergické reakce

Lidské tělo má tu schopnost, že si dokáže samo tvořit protilátky proti škodlivým podnětům z okolí. Za jistých okolností je to velice užitečný proces. Co se ale děje v těle alergika? Imunitní systém si začne vytvářet protilátky proti podnětům z okolí, které nejsou pro lidské tělo nikterak škodlivé. Tato protilátka se nazývá imunoglobin E, neboli ve zkratce IgE.

IgE protilátky jsou obvykle aktivovány při obraně lidského těla proti parazitům, ovšem v případě člověka - alergika, jsou tyto protilátky jakoby trochu „popletené“ a hledají si svůj „alergen“. Pro někoho tak zcela neškodná látka může vyvolat prudkou alergickou reakci. Jednotlivé látky Ige mají specifické vlastnosti, proto jsou různí lidé alergičtí na různé alergeny.

Alergická reakce probíhá v lidském těle ve dvou fázích:

 

  • Senzibilace – imunitní systém rozpozná danou látku a zaregistruje si jí do paměti jako škodlivý alergenovou

  • Alergická reakce – tělo reaguje při každém dalším kontaktu s alergenem formou alergické reakce

Alergeny

Alergen je látka, která vyvolává alergickou reakci. V podstatě to může být jakákoliv látka, která je schopná vyvolat imunitní odpověď.** **

Alergeny můžeme rozdělit na:

  • Venkovní alergeny - pyly a spory plísní.

  • Vnitřní alergeny - roztoči, domácí zvířata, šváby.

  • Alergeny ostatní -  potravinové, lékové, hmyzí jed.

Při alergii vyhledejte pomoc odborníka - alergologa

Mnoho lidí, hlavně těch, kteří dostanou alergii až v pozdějším věku, má tendenci alergické příznaky přehlížet. Snad očekávají, že sami odezní, nebo že si s nimi tělo samo nějak poradí. Mnohdy jim připadá návštěva odborného alergologa zbytečná, částečnou roli v tom možná hraje i stud. Přitom například z neléčené alergické rýmy se může klidně vyklubat průduškové astma, které se projevuje obtížným sípavým dýcháním s možným tlakem na hrudi provázeného suchým kašlem. Jednoznačně je lepší alergii léčit v jejím raném stádiu, než se potýkat s jejími následky.

Jak zatočit s alergií?

První, nejzákladnější a nejúčinnější pravidlo je co nejvíce omezit kontakt s alergenem. Je-li někdo alergický na pyl, asi si těžko vyrazí na procházku do jabloňového sadu. Je-li někdo alergický na roztoče, měl by si pořídit speciální povlečení do postele zabraňující roztočům „uhnízdit“ se v lůžkovinách, nebo pokrývku a polštář z dutých vláken, které umožňují časté praní i při teplotě 60°C.

První instancí pomoci při alergiích je nasazení léků. Léky na alergii známe:

  • úlevové (symtomatické) léky -  jedná se zde o různé oční kapky nebo nosní spreje.

  • systémové léky - tabletky nebo kapky, které se berou průběžně v období alergických obtíží nebo při akutních příznacích alergické reakce. Nejznámějšími léky používanými alergiky jsou antihistaminika.

Imunoterapie

Patrně nejlepším způsobem, jak zatočit s alergií je alergenová imunoterapie (AIT). Alergenová imunoterapie je léčba alergie, která se nezaměřuje na projevy alergie, ale na její příčiny. Principem této metody je snižování citlivosti organismu na alergeny. Princip není nikterak převratný nebo objevný; postupným užíváním zvyšujících se dávek alergenu si pacient vybuduje vůči alergenu nebo alergenům snášenlivost.

Tuto léčbu ovšem nečekejte od svého obvodního lékaře, tady je potřeba navštívit odborného lékaře –** alergologa**.

Alergologie

V ordinaci alergologa se provádí kompletní diagnostika a léčba alergických onemocnění - např. alergická rýma, průduškové astma, kopřivka i nemocí způsobených porušenou funkcí imunitního systému, včetně aplikace alergenových vakcín. Při návštěvě alergologie nejprve alergolog zjistí příčinu Vaší alergie a přesně určí Váš spouštěcí alergen.

Diagnózu alergického onemocnění lze stanovit na základě třech dílčích vyšetření:

  • celková diagnostika - rozbor obtíží, dosavadní léčby, prostředí a životního stylu. K tomuto vyšetřená alergologové často používají svou verzi osobního dotazníku, kde je potřeba požadované informace zodpovědně odpovědět.
  • kožní „prick“ testy - jsou prováděny s čištěnými extrakty jednotlivých alergenů metodou prick - necháme proniknout trochu alergenu do kůže (obvykle na kůži předloktí). Dle reakce na tyto alergeny lze přesně určit alergen způsobující alergii.
  • krevní vyšetření – vyšetření krevního vzorku slouží k doplnění a ověření diagnózy

 

Alergologie přijímá pacienty po celý rok

Ačkoliv má velká část alergií pouze sezonní charakter a postihuje pacienty jen v určitém ročním období, nemalé množství pacientů ale trpí alergií celoročně. Práce alergologa je proto důležitá po celý rok. Celoročně alergology navštěvují většinou ti, kdo mají mnohočetné alergie, zejména ale na roztoče, plísně a zvířata. Tyto alergeny jsou v domácím prostředí po celý rok, a pacienti tak mají příznaky bez ohledu na sezonu. Také alergie potravinové a lékové nemají většinou sezonní charakter.

Trápí-li Vás například pylová alergie, nenechávejte návštěvu alergologa na sezónu, je to už pozdě. Většinou se nedoporučuje během sezony provádět kožní testy, alergii lze ale zjistit jinak, odběrem krve a stanovením alergických protilátek. To lze provést i v sezoně. V sezoně se také nezahajuje desenzibilizace, protože je riziko větších nežádoucích reakcí.

Návštěvu alergologie si tedy v případě sezónních alergií naplánujte už raději předem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22954 (zdravotnimagazin.cz#9911)


Přidat komentář