Astma - léky a léčba astma

Příznaky Astma. Astma a jeho příznaky. Fakta onemocnění Astma. Léky a léčba Astma. Bylinná léčba Astma. Astma - rady pro astmatiky. Praktičtí lékaři registrují ve svých ordinacích asi 250 tisíc astmatiků. Dalších 250 000 osob astmatiků zůstává nepoznáno.

Příznaky Astma

** Chronické persistující onemocnění** u něhož je podkladem** zánět průduškového stromu**. Při léčbě se usiluje o kontrolu této nemoci.

Astma a jeho příznaky

 • napětí, ale ne bolest v hrudníku
 • sípavé a písklavé dýchání
 • obtížné dýchání a "krátký dech"; stav se zlepšuje vsedě
 • kašel, často s velmi obtížným vykašláváním
 • neklid a nespavost

## Fakta onemocnění Astma

- Počet astmatiků v České republice stále roste a v současnosti překročil počet nemocných** půl milionu osob** - Praktičtí lékaři registrují ve svých ordinacích asi 250 tisíc astmatiků. Dalších 250 000 osob astmatiků zůstává nepoznáno a tedy neléčeno! - Největší pravděpodobnost astmatu mají** kuřáci vlastnící psa** (dle studie NACMAAS National Asthma Campaign Manchester Asthma and Allergy Study) - Užíváním** kortikoidů či nedokromilu** v porovnání s placebem nebylo dosaženo lepších plicních funkcí u dětí (studie CAMP - Childhood Asthma Management Program) - Pravidelné** užívání nízkých dávek inhalačních kortikoidů** je spojeno s poklesem rizika smrti v důsledku astmatu o 21% (rozsáhlá kanadská studie)

## Léky a léčba Astma

Zatímco v roce 1983 dominovaly v léčbě astmatu** teofylinové přípravky** a kromoglykát sodný, v roce 1999 jsou v popředí inhalační kortikosteroidy a antihistaminika 2. generace

## Bylinná léčba Astma

podběl, jitrocel, yzop, bukvice lékařská, majoránka.

Astma - rady pro astmatiky

 • Udržujte svou domácnost čistou, bez prachu a pylu; vyhýbejte se tabákovému kouři.
 • Vyhýbejte se kočkám, jejich srst vyvolává silnou alergii.
 • Buďte klidní; zvládnutí stresu pomáhá v boji proti astmatu.
 • Každou chřipku a nachlazení musíte důkladně doléčit, abyste snížili riziko záchvatu.
 • V zimě noste přes ústa a nos šátek, aby se vdechovaný vzduch ohřál.
 • Veďte si deník, pomůže vám zjistit, co vyvolává záchvaty.
 • Pijte nejméně osm sklenic vody denně, aby se zředil hlen.

**
**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21837 (zdravotnimagazin.cz#5549)


Přidat komentář