Léčba potravinové alergie

Účinný způsob léčby alergie. Léčba potravinové alergie - farmakoterapie. Profylaxe. U alergického syndromu pyly-potraviny (Pollen-Food Allergic syndromes, PFS). Vždy je nutno mít na paměti zkříženou přecitlivělost mezi spřízněnými skupinami potravin.

Účinný způsob léčby alergie

Jediným účinným způsobem léčby potravinové alergie a anafylaxe je vyhýbání se alergenům. Podle citlivosti reagují někteří jedinci na mikrogramové stopové množství alergenů v potravinách, dokonce i na páry vznikající při vaření, zatímco jiní jedinci malá množství tolerují a reagují až na požití alergenu v řádu miligramů. Hypoalergenní přípravky vyrobené z kravského mléka s vysoce rozloženým kaseinem a syrovátkou stále ještě obsahují minimální množství proteinů z kravského mléka, takže jedinci s nadměrnou citlivostí budou muset používat výrobky na bázi aminokyselin, jako například Neocate.

Vždy je nutno mít na paměti zkříženou přecitlivělost mezi spřízněnými skupinami potravin (luštěniny a peckovité ovoce) i nepříbuznými druhy ovoce s podobnými panalergeny (jablko a karotka).

Léčba potravinové alergie - farmakoterapie

Je nutno zaujmout pragmatický postoj a snažit se zachovat kvalitu života. Léčba těžké potravinové alergie projevující se anafylaxí zahrnuje individuální plán pro případ nouze, včetně zajištění možnosti injekční aplikace epinefrinu samotným pacientem v případě naléhavé potřeby, zvláště u jedinců s alergií na potraviny a ořechy, kteří současně trpí astmatem. Mírnější alergické reakce postihující kůži a sliznice lze dostatečně léčit perorálním podáním antihistaminik, ale individuální léčebný plán musí vždy pamatovat na epinefrin, antihistaminika a jeho součástí musí být perorální steroidy pro prevenci pozdních reakcí. Všechny alergické příhody je nutno konzultovat se svým lékařem nebo alergologem a po každé alergické reakci vyžadující léčbu musí následovat vyšetření zkušeným lékařem.

Léčba potravinové alergie - profylaxe

V minulosti používaná profylaxe potravinové alergie perorálním podáváním kromoglykátu sodného, se zdá být neúčinná a nákladná a již se ve větší míře nepoužívá; podobně se jako profylaxe nedoporučuje perorální podávání malých dávek steroidů. Dlouhodobá profylaxe perorálními antihistaminiky s dlouhodobým účinkem se rovněž nedoporučuje, protože antihistaminika mohou ve skutečnosti maskovat časná stádia alergické reakce. Osoba postižená potravinovou alergií by si tak mohla mylně vykládat časné symptomy a nepodniknout vhodná opatření k léčbě alergické reakce v pravou chvíli.

U alergického syndromu pyly-potraviny (Pollen-Food Allergic syndromes, PFS)

jako je orální alergický syndrom na břízový pyl, je nutno zvážit možnost imunoterapie desenzibilizací vůči břízovému pylu, protože by mohla zmírnit i reakce na zkříženě reagující potraviny včetně jablek, třešní a lískových oříšků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22910 (zdravotnimagazin.cz#9802)


Přidat komentář