Pylový kalednář

Pylový kalednář - trávy. Pylový kalednář byliny. Pylový kalednář dřeviny. Pylový kalendář obsahuje orientační období květenství vybraných alergenů z bylin, dřevin a trav. Dlouhodobý pylový kalendář Pylový kalendář.

Pylový kalednář - trávy

Hořčice: duben, květen

Drnavec: duben až září

Sedmikráska: březen až září

Pýr: červen až srpen

Srha: květen až září

Kostřava: červen až srpen

Medyněk: červen až srpen

Jílek: červen až srpen

Kukuřice: červenec až září

Lipnice: květen až srpen

Bojínek: květen až srpen

Rákos: srpen až říjen

Psárka: květen až červenec

Žito: květen až červenec

## Pylový kalednář byliny

Jitrocel: květen až září

Heřmánek: červen až září

Jetel: květen až září

Pampeliška: duben až srpen

Šťovík: květen až září

Kopřivovité: květen až září

Merlíkovité: červen až září

Řepka: duben až květen

Pelyněk: červenec až říjen

Chmel: červenec, srpen

Ambrózie: červenec až říjen

Vojtěška: květen, červen

## Pylový kalednář dřeviny

**Líska:** leden až duben **Olše:** únor až duben **Topol:** březen, duben **Tis:** březen, duben **Jalovec:** březen až květen **Bříza:** březen až květen **Jasan:** duben, květen **Habr:** duben, květen **Vrba:** březen až květen **Javor:** duben, květen **Dub:** březen až květen **Platan:** duben, květen **Ořešák:** duben, květen **Jírovec:** duben, květen **Borovice:** duben, květen **Černý bez:** květen až červenec **Pajasan:** červen **Lípa:** květen až červenec **Cypřiš:** duben, květen **Buk:** duben, květen **Kaštanovník:** duben, květen **Olivovník:** květen, červen **Jilm:** březen, duben **Topol:** březen, duben

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21850 (zdravotnimagazin.cz#5569)


Přidat komentář