Sinice - příbuzní baktérií

Sinice – co jsou sinice. Kdy se množí sinice. Kde najdeme sinice. Hrozba sinic. Zdravotní komplikace. Kontrola vody. Sinice jsou vlastně nejbližší příbuzní baktérií. Také jsou s nimi řazeny do jedné skupiny organismů. Sinice a alergie.

Sinice – co jsou sinice

Sinice jsou vlastně nejbližší příbuzní baktérií. Také jsou s nimi řazeny do jedné skupiny organismů. Jedná se o shluk molekul nukleových kyselin. V buněčné cytoplasmě jich většina obsahuje fotosyntetická barviva. Jsou tedy schopny fotosyntézy. Rozmnožují se vždy nepohlavně, především dělením.

Sinice - kdy se množí sinice

Sinice potřebují k masovému množení ve vodě alespoň tři faktory: světlo, vhodnou teplotu a dostatečnou koncentraci některých prvků ve vodě. To všechno způsobuje nadměrnou koncentraci sinic. Sinice vznikají také díky odpadním vodám, zejména průmyslovým a zemědělským.

Sinice – kde najdeme sinice

Sinice se mohou vyskytovat na mnoha místech. Lze je nalézt v termálních pramenech (až 85°C) i v blízkosti zemských pólů (až -180°C). Dokáži přežívat v klidových formách, aniž by měly vhodné podmínky pro rozmnožování. Jsou důležitou složkou půdní mikroflóry, sladkovodního i mořského planktonu. Některé sinice se dokáží přizpůsobit a žít ve vzájemných podmínkách např. s lišejníkem nebo rybami. Některé druhy slouží i jako potrava pro člověka (hlavně ve východní Asii).

Sinice – hrozba sinic

Stejně jako baktérie, dokáží i sinice tvořit celou řadu velmi jedovatých látek – toxinů. Rovněž mohou fungovat jako spouštěče alergické reakce – alergeny. Nebezpečí představují rovněž pro ryby, kdy v noci dochází k silnému odkysličování vody – a tedy k nadměrné spotřebě kyslíku. Po přemnožení sinic následuje silné namnožení zooplantonu, který se sinicemi živí. Důsledkem nedostatku kyslíku dochází k rozkladu organismů, což nahrává dalšímu vzniku sinic.

Sinice – zdravotní komplikace

Sinice představují zdravotní komplikace pro člověka, který se koupe ve vodě zamořené sinicemi. Toxiny sinic pak působí převážně na kůži. Dochází k zarudnutí kůže nebo přímo k zánětu kůže (dermatitidu). Sinice vyvolávají rovněž alergické reakce. Na kůži se mohou tvořit puchýřky a otoky. Dalším projevem mohou být průjmy, žaludeční nevolnosti a křeče, slzení očí, záchvaty spastické dušnosti, vodnatá rýma s kýcháním. Nejohroženější skupinou obyvatel jsou děti, starší či nemocní lidé. U těchto skupin lze očekávat oslabení obranyschopnosti organismu, zesláblost a permanentní únavu až malátnost.

Sinice – kontrola vody

Hygienici v letních měsících pravidelně odebírají vzorky a kontrolují vodu ve vybraných lokalitách. O hrozbě sinic pak veřejnost předem informují. Přítomnost sinic signalizuje zelená, zakalená voda, která zapáchá. Pokud si nejste jistí, zda voda obsahuje sinice, naplňte PET láhev vodou a nechejte ji stát na dvacet minut v klidu na světle. Pokud se objeví u hladiny zelený pruh – signalizuje to pravděpodobně výskyt sinic. Rovnoměrně zakalená voda nebo zákal na dně láhve je typický spíše pro řasy, které takové zdravotní rizika nepředstavují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22105 (zdravotnimagazin.cz#6224)


Přidat komentář