AFT Terapie Praha - Terapie přitahovacích polí

Pokud se dlouhodoběji potýkáte s určitými zdravotními problémy a klasická léčba nezabírá, je možné zkusit se podrobit podpůrné alternativní léčbě. Jednou z možností je AFT Terapie, kterou lze s úspěchem použít na mnohé problémy.

AFT Terapie

AFT terapie, česky nazývaná jako Terapie přitahovacích polí (Attractor Field Technique), je poměrně nová, avšak progresivní metoda alternativní léčby, kterou lze úspěšně použít na nejrůznější onemocnění. Terapie AFT byla vyvinuta Dr. Ebertem, doktorem klinické neuropsychologie v USA. Tato terapie přináší různé techniky, prostřednictvím kterých se poklepem akupunkturních bodů stimuluje meridiánový systém a odbourává se tak negativní myšlení, které s onemocněním úzce souvisí. Jak je již uvedeno, tato metoda byla vyvinuta uznávaným lékařem a je díky ní možné vyléčit rozličná onemocnění. Jestliže máte nějaké zdravotní problémy, je možné se jich pomocí této terapie zbavit bez použití syntetických léčiv a bez vedlejších nežádoucích účinků. Aby byla AFT Terapie úspěšná, je nutné oslovit zkušeného a odborně vyškoleného terapeuta.

Podstata AFT Terapie

Technika přitahovacích polí vychází z předpokladu, že každý je za svůj fyzický stav a způsob života zodpovědný. Dle této terapie je každá myšlenka vytvořena člověkem energie, přičemž souhrn myšlenek tvoří energetické pole. Jen na člověku záleží, zda tato energetická pole budou pozitivní či negativní. Souhrn energetických polí vytváří energetický kontext neboli úroveň vědomí, která je neviditelným zdrojem událostí a také nemocí. Z výše uvedeného plyne, že pokud změníme své myšlenky, můžeme změnit své tělo a tím i nemoci. Jestliže u nás budou převládat pozitivní myšlenky, budou se nám vyhýbat nemoci, úrazy apod.

Pro podstatu této teorie hovoří i fakt, že výzkum jistého pana Erica Kandela přesvědčivě prokázal, že při vytvoření jedné jediné myšlenky vznikne proces, při kterém jsou vyjádřeny a potlačeny geny a uvolňují se chemické látky a hormony, což vede k růstu nebo plasticitě nervů v centrálním nervovém systému. Tento výzkum vyústil dokonce v udělení Nobelovy ceny.** AFT Terapie** tedy říká, že náš názor na život a fyzické problémy spolu do jisté míry úzce souvisí. Jsou určité životní události, na které člověk reaguje emocí apod., přičemž takové reakce jsou v podstatě stresem, což má za následek narušení naší přirozené energetické rovnováhy a její fungování. Stresové reakce mají za následek fyzické nemoci... Díky AFT Terapii je možné opět nastavit energetickou rovnováhu a zbavit se tak nejrůznějších nemocí.

Technika AFT Terapie

Jak je již výše nastíněno, tato terapie spočívá v aplikaci různých technik, s jejichž pomocí je možné vysledovat a ovlivnit tzv. přitahovače neboli neviditelné zdroje negativních událostí a nemocí. Energie našich myšlenek působí na energie meridiánů, jež vychází z klasické čínské medicíny a jež jsou nazývány životní silou. Techniky AFT Terapie vycházejí ze stimulace akupunkturních bodů poklepem, čímž se ovlivní meridiánový systém, přičemž AFT používá dohromady 24 nejrůznějších akupunkturních bodů. Za tímto účelem Dr. Ebert vyvinul asi 450 předpisů neboli vzorců, jimiž lze s úspěchem působit na různé onemocnění. Stimulací akupunkturních bodů je možné tzv. odříznout energetické pole, které je odpovědné za dané onemocnění.

Na jaké onemocnění je možné AFT Terapii použít

Lze říci, že AFT Terapie je vědecky ověřená a za poměrně krátkou dobu se stala celosvětově uznávanou metodou terapie, která nachází opravdu široké uplatnění při nejrůznějších onemocněních fyzického i psychického charakteru. Jedná se navíc o velmi šetrnou a účinnou metodu alternativní léčby bez vedlejších účinků, proto ji lze bez obav aplikovat i na děti. AFT Terapii lze s úspěchem použít na široké spektrum zdravotních problémů. Prostřednictvím této terapie je možné se zbavit nejrůznějších psychických potíží, mezi které patří různé fóbie, neurózy, vztahové problémy apod. Tato metoda pomáhá při kontrole hmotnosti, při různých závislostích nebo u poruch spánku. Je možné ji použít jako podpůrnou léčbu při onkologickém onemocnění, dále u lehkých mozkových dysfunkcích či u roztroušené sklerózy. AFT Terapie je velmi účinná při bolestech hlavy, kloubů nebo páteře. Je možné prostřednictvím ní ovlivnit různé záněty, oční vady, zrnění a mnoho dalšího.

V čem se AFT Terapie liší od jiných metod léčby

Metoda AFT je v podstatě směsicí východních a západních teorií, které si kladou za cíl uzdravit tělo i mysl. Tato terapie využívá obdobně jako akupunktura meridiánového systému, avšak odlišným způsobem. Techniky AFT jsou mnohem jednodušší a nevyžadují na rozdíl od akupunktury tak obrovské znalosti a pomůcky. Jedná se o metodu, která funguje nejen na lidi, ale dokonce i na zvířata. Její pozitivní výsledky byly zaznamenány u spousty různých stavů, počínaje obyčejnou chřipkou, přes artritidu, až třeba po křečové žíly. Obrovskou výhodou této terapie je fakt, že při její aplikaci nejsou potřeba žádné jiné pomůcky, chemikálie, bylinky, ani fyzické cvičení. V AFT Terapii je podstatou zdraví změna vlastních perspektiv a názorů. Snaží se učit klienty být více milujícím člověkem, milostivým, pečujícím, apod., což vede k předpokladu dlouhotrvající dobré kondice a zdraví. Techniky AFT mají za cíl vypořádat se s energetickými změnami našeho mozku a těla, které poškozují naše zdraví.

Z čeho metoda AFT vychází

Jak již bylo zmíněno, technika AFT neboli Terapie přitahovacích polí byla vyvinuta koncem 90. let 20. století Dr. Kurtem Ebertem, který byl studentem Dr. Callhana. Techniky této metody vycházejí z rozsáhlých výzkumů a studií renomovaných vědců, kterými byli např. Z. H. Cho, Ch. Shang, R. Sheldrake a v neposlední řadě MUDr. R. Hawkins. Právě kniha MUDr. Hawkinse, „Síla versus moc – skryté určující činitele lidského chování“, byla pro tuto teorii stěžejní. Společně z výše uvedeným zúročil v této terapii pan Dr. Ebert svou dlouholetou práci neurologa a psychologa a v neposlední řadě také mnohaleté studium světových náboženství a východních nauk.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23232 (zdravotnimagazin.cz#10405)


Diskuze a zkušenosti

Irena | 26.09.2012 07:03
Re: AFT Terapie Praha - Terapie přitahovacích polí Zdravím, čeká mě v pondělí tato terapie,upřimě se na ní moc těším!!!Je velice zajímavé si o ní přečís,Držte mi palečky,napíši po terapi,díky za popsání:-) Irena


Přidat komentář