Alternativní metody léčení - Praha 6

Dnešní život plný stresu může dostat člověka někam, kde mu vůbec není dobře. Tito lidé pak často hledají pomoc, která by jim vrátila energii a pohodu. Kromě klasické medicíny se nabízejí možnosti přírodního léčitelství.

Léčitelství

V dávných dobách se lidé obraceli na léčitele. Samotná lékařská věda vznikla mnohem později. A i když se klasická medicína dostala na výsluní a až tam, kde je dnes, tak léčitelé a alternativní medicína jdou po jejím boku stále. Léčitelství vychází z dokonalé znalosti přírody, zákonitostí života. Léčitelství není žádné šarlatánství. No, mohlo by být. V rukou někoho, kdo se za léčitele vydává. Ale pokud se obrátíte na léčitele, kteří mají znalosti vycházející z přírodních zákonů, studií léčitelství, přírodní medicíny a vztahů, které se rozvíjí na základě poznání, pak jste v dobrých rukou. Alternativní medicína umí pomoci s malými obtížemi, ale dokáže i málem zázraky. Její účinek totiž vychází z člověka samotného. Z jeho myšlení. Dokáže-li vás tedy léčitel vést pozitivní cestou, naučí-li vás myslet pozitivně a zbavit se všech křivd, polopravd, a negativizmu, může z vás udělat šťastného a úspěšného člověka. Ale může vám pomoci i s vyléčením velice vážné choroby. Ne, že by vám dala nějaký zázračný lék. To opravdu neumí. Ale ruku v ruce s klasickou medicínou vám může opravdu pomoci. Naučí vás jak nemoc překonávat vlastním myšlením, pomůže vám aktivovat vnitřní sílu, která pak nastartuje samotné uzdravování. A to je ten zázrak. Léčitelství umí ukázat život z lepší stránky.

Co je Reiki?

Reiki je alternativní metoda léčení pomocí takzvané univerzální energie, která je všude kolem nás. Podporuje vše živé a aktivuje vlastní síly člověka. Metoda práce s Reiki je holistická, tedy ošetřuje člověka jako celek, to znamená jeho tělo, duševní i duchovní oblast. Člověk je každodenně vystaven stresům a negativním vlivům svého okolí. To mu samozřejmě ubírá energii a vše se odráží i na jeho zdravotním stavu. Klasická medicína však nehledá původ nemoci, ale léčí příčiny. Reiki naopak jde k podstatě problému, jeho vzniku, léčí skutečné příčiny nemocí.

Léčení s Reiki

Pracovat s Reiki znamená dodávat všem orgánům těla čistou energii a tím umožnit jejich správnou funkci. Reiki odstraňuje** energetické bloky v celém těle a vyrovnává energetické pole člověka. Tato energie nemůže ublížit, naopak, svým působením umí spustit léčebné procesy těla. Ty pak začnou s pročišťováním, tedy léčením nejvíce postižených orgánů. U léčeného mohou nastat nejrůznější reakce, které je potřeba nechat odeznít. Reiki je možné ošetřovat kontaktně, kdy se léčitel dotýká rukama svého klienta, nebo i na dálku.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Je založena na znalosti fungování lidské paměti, psychiky i těla. Mnohé psychické a psychosomatické problémy vychází z toho, jaké člověk prožil v minulosti stresující situace, kdy byl ve stavu zúženého vědomí. A nejde jen o blízkou minulost, ale celkově o minulost, tedy i jakkoli vzdálenou. Pokud se člověk dostane do stavu zúženého vědomí, pak se do paměti ukládá nejen situace sama, ale také všechny informace o stavu organismu. Může to být bolest, třes, zima, bušení srdce, strach, úlek, lítost a řada dalších pocitů. Mimoto se do paměti ukládají i tzv. posthypnotické sugesce, což je vše, co člověk v daném stavu slyšel a na co myslel. Všechny tyto stavy se vracejí v každé situaci, která něčím připomíná původní událost. Říká se tomu asociativní vlastnost paměti. A právě tato vlastnost velmi ovlivňuje život člověka. Přestože člověk sám si již danou situaci nepamatuje, jeho paměť ano. A právě paměť pak tuto situaci přehrává v určitých situacích a tím se pak člověk stává spoutaný určitou myšlenkou. Bohužel, tento stav bez pomoci nelze změnit.

Neustálému opakování zážitků v paměti se říká restimulace. Tyto zážitky lze změnit v přítomnosti a to pomocí hlubinné terapie. Pokud se nechají restimulace stále probíhat, dokáží nepříjemně ovládat člověka a dokonce mu i negativně změnit život.

Co je hlubinná terapie?

Hlubinná terapie je vlastně práce s vědomím člověka a s jeho vzpomínkami. Nepracuje se v hypnóze, ani v jiném změněném stavu vědomí. Jde jen o profesionálně vedené vzpomínání na minulé zážitky a jejich vědomé zpracovávání. Klient si po terapii vše pamatuje, ale jeho vzpomínky již nejsou zdrojem stresu, jen prožitou zkušeností, která patří minulosti.

Aromaterapie

Aromaterapie je stará jako lidstvo samo. Různé vůně se k léčení i relaxaci používali již dávno. Moderní aromaterapie byla založena francouzským chemikem Rene-Maurice Gattefossem. Využívá účinku éterických olejů na člověka, ale dokáže pomáhat i zvířatům. Každý éterický olej má více možností použití a vždy se používá na více terapeutických účinků. Přitom na jeden problém je více olejů. Samotná aromaterapie zastává stejně jako reiki holistický přístup k člověku. Právě od toho se odvíjí výběr oleje. Znamená to, že dva lidé mohou mít stejný problém, ale každému pomůže jiný éterický olej. Vychází to z původu problému. Ten je vždy u každého jiný. Oleje se nepoužívají čisté, ale ředí se s rostlinnými oleji, ale také se smetanou, medem, solí, alkoholem a mýdlem. Již hotový olej se neředí. Používají se k vdechování, k potírání, k masáži, k účinné relaxaci, do koupelí, k obkladům a dokonce i k vnitřnímu užití.

Výklad karet

Současně s alternativní medicínou je nabízen výklad karet. Není to léčba, ale přesto se právě výklad karet považuje za velkou pomoc pro některé typy lidí. Většinou jde o lidi, kteří mají problém s rozhodováním, a právě kartářka a karty jim pomohou se rozhodnout. Karty neví samozřejmě vše, ale ani kartářka to neví, přesto existuje celá řada případů, kdy právě karty pomohly vyřešit životní dilema v citové oblasti, v pracovních či finančních záležitostech, nebo ve zdraví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23127 (zdravotnimagazin.cz#10297)


Přidat komentář