Biodynamické masáže Praha a okolí

Zdraví máme jen jedno a jak mnozí vážně nemocní lidé potvrdí, není ani nic důležitého. Proto je potřeba myslet na prevenci, ale i včasnou regeneraci organismu po zvláštním režimu, vydání.

Biodynamické masáže

Nejlépe terapeut s dlouholetými zkušenosti nejen v oblasti Biodynamických masáží, ale i s tělem samotným, Vám může plně přiblížit význam a působení této masáže.

Co je a jak vznikla Biodynamická masáž?

Biodynamické masáže jsou součástí body-terapie (body-psychoterapie). Jejich záměrem je léčit nejen tělo, ale přispět i k léčbě zraněné duše. Tělo má tendenci ukládat nezpracované emoce do tzv. „somatické (tělesné) paměti“. Takto uložená informace se projevuje jako svalové, vazivové napětí a podráždění nervového systému (nervozita, nespavost, potíže s relaxací atd.) Biodynamické masáže se snaží právě tento typ paměti ovlivnit.

Metoda Biodynamických masáží byla původně inspirována prací rakouského psychoanalytika Wilhelma Reicha. Jeho myšlenky dále rozvíjelo mnoho terapeutů. Patřila mezi ně i Gerda Boyesen (norská fyzioterapeutka a psychoterapeutka), která vyvinula dnešní podobu biodynamických masáží.

Je možné Biodynamickou masáž použít jako terapii na psychické potíže?

Jednoznačně ano. Biodynamické masáže byly již při svém vzniku vytvořeny se záměrem pomoci při řešení psychických potíží. Jejich účelem je rozpouštět tzv. „svalový pancíř“. Ten vzniká jako následek nezpracovaných a potlačených emocí. Každý zná situaci, kdy nevyjádřené emoce způsobí zvýšené napětí svalů, vazů, celkové podráždění a změnu nálady. Tělo je bohužel schopno tuto reakci uschovat pomocí tzv. „somatické paměti“. Tzn., že napětí těla stále trvá, i když příčina již dávno pominula.

Jak probíhá Biodynamická masáž ?

Biodynamická masáž může na první pohled vypadat jako běžná relaxační masáž, ale její záměr má hlubší dosah. Pokud jde o dobu provedení, tak je třeba počítat s více než hodinou času. Hodinu probíhá práce na těle. Na ni pak navazuje tzv. „zažívání“. Klient se dostane do hlubšího kontaktu s tělem. Následně je schopen více pociťovat fyzické pocity, emoce a porozumět signálům svého těla.

Je vhodná pro každého nebo má její aplikace určitá omezení?

U Biodynamických masáží platí kontraindikace stejné jako u ostatních masáží, tzn. neprovádí se v těchto případech:

  • akutní stav jakékoliv povahy
  • nádorové onemocnění
  • infekční onemocnění
  • závažné srdeční onemocnění
  • těhotenství v prvních 3 měsících ( v dalších měsících opatrně)
  • žilní trombóza *onemocnění nebo poranění kůže

Jak dlouho může trvat pozitivní účinek masáže?

Na tuto otázku je obtížné odpovědět. Pozitivní účinek odpovídá tomu, jak výrazné je tzv. „obranné napětí těla“ a do jaké míry proběhlo „zapsání“ prožité emoce do „tkáňové paměti“. Dalším faktorem je, jestli se klient opakovaně setkává s podněty, které spouští stresové reakce.

Jak často je třeba masáž opakovat, aby měla trvalý pozitivní účinek?

Otázka četnosti terapie je u každého klienta nastavena podle toho, kdy cítí, že by terapii opět potřeboval. U někoho je to za týden, u jiného klienta měsíc nebo déle.

Využívá se u této masáže olej?

Záleží na tom, jestli chceme masáží ovlivnit povrchové nebo hluboké tkáně. Na povrchové tkáně je lepší použít olej. Hlubší vrstvy se lépe ošetřují bez oleje.

Je možné využít této metody k detoxikaci těla?

Ano, tato terapie může být pomocnou metodou k detoxikaci těla. Pokud je člověk ve stresu jakéhokoliv původu, tak v těle probíhá tzv. „stresová reakce“. Jejím následkem je vylučování stresových hormonů, hůře se z těla odvádí zplodiny metabolismu, nervový systém je podrážděný atd. Tento stav znamená omezení přirozených detoxikačních funkcí těla. Celkovou relaxací je zmírněna nebo odstraněna stresová reakce. Následkem je pak zlepšení metabolických funkcí a tím je umožněna detoxikace.

Jak tato masáž může ovlivnit náladu a obecně psychický stav?

Tato masáž ovlivňuje náladu a psychický stav tím, že se dostáváme do kontaktu s naším tělem, můžeme být sami se sebou. Toto je v denním životě vzácný stav. Většina našich denních činností směřuje k tomu, abychom splnili nějaké úkoly ve vnějším prostředí. Naše pozornost je neustále zaměřena směrem ven.

Tato terapeutická práce přivádí naši pozornost směrem k nám. K tomu kdo jsme, koho nebo co máme rádi, co si přejeme.... atd. Tím, že můžeme nahlédnout do jádra našeho bytí, tak se můžeme stát spokojenějšími a šťastnějšími. Když nejsme v kontaktu sami se sebou, tak nejsme sebe-vědomí ( vědomí si sebe sama....). Cítíme, že nemáme střed, stabilitu, oporu atd. Toto nastavení se může změnit.

Kde se nechat léčit a zbavit se tak nepříjemných obtíží?

Již dlouho trpíte bolestí a ztuhlostí svalů? Není Vám dobře od žaludku a špatně se Vám spí? Potíží můžete mít mnoho, stejně tak Vás toto všechno může omezovat v běžném životě, takže nejste schopni vykonávat nejen pracovní činnost, ale i volnočasovým aktivitám se není možné věnovat v plném rozsahu. Je zapotřebí se na problém podívat hlouběji.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23318 (zdravotnimagazin.cz#10491)


Přidat komentář