EFT terapie a koučink - Tábor

V současné době, často díky vysokému pracovnímu tempu, stále více lidí trpí různými, ať již vážnými nebo lehkými psychickými problémy, které mohou ústit i v jiná onemocnění. Jednou z možností jak se těchto problémů zbavit je terapie EFT.

EFT terapie

EFT terapie je zkratka anglických slov Emotional Freedom Techniques, které se obvykle překládají jako technika emoční svobody. Jedná se o druh alternativní léčby, která je schopná poměrně účinně odstranit různé psychické, fyzické a emoční problémy. Za zakladatele této metody je považován pan Gary Craig. Tahle unikátní alternativní metoda léčby vychází z poznatků tradiční čínské medicíny a psychologie. Jedná se v podstatě o psychologickou formu akupresury, kdy příčinou většiny negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému člověka. EFT terapie je nenásilná, nebolestivá, přičemž terapeut používá pouze své prsty, kterými poklepává určité body na těle. Aby byla tahle terapie účinná, je nezbytné svěřit se do rukou zkušeného odborníka s profesionálním přístupem.

EFT terapie a koučink - Tábor

Jak je již výše uvedeno, aby byla jakákoliv terapie účinná, včetně EFT, je stěžejní navštívit opravdového odborníka, pro kterého je taková terapie zároveň i koníčkem. Přesně takovým terapeutem je i paní Radka Bejdáková, která se alternativní medicínou, potažmo EFT terapií zabývá již mnoho let. Paní Radka Bejdáková se zabývá především uvedenou EFT terapii a FASTER EFT terapií. Mimo tyto terapie nabízí paní Bejdáková pro své klienty například také** koučink úspěchu, hypnózu a NLP, autopatii, aplikaci germánské medicíny, thetahealing** a v neposlední řadě také služby výživového poradce.

Pokud navštívíte paní Radku Bejdákovou, můžete si být jisti profesionálním a diskrétním přístupem. Všechny potřebné informace o nabízených službách a terapiích naleznete na jejích internetových stránkách: www.tapping.cz. Paní Radku Bejdákovou můžete navštívit na adrese: Purkyňova 2961, 390 02 Tábor. Objednat se, nebo se na cokoliv zeptat, můžete prostřednictvím e-mailu: tapping@email.cz nebo telefonicky na čísle: +420 736 612 057.

Pro veškeré informace o EFT terapii a koučinku klikněte zde.

EFT terapie - Tábor

Princip EFT terapie

EFT terapie je řazena do skupiny energetické psychologie. Princip EFT terapie spočívá v odstraňování psychických a emocionálních bloků. Tyto bloky mohly vzniknout z nejrůznějších důvodů, například stresem, napětím, fyzickou a psychickou vyčerpaností, závažnými životními událostmi a podobně. Při terapii, se klient tzv. naladí na určitý problém a společně se stimulací akupresurních bodů terapeutem dochází k doplnění energie v meridiánu, neboli energetickém toku, což vede k odstranění problému. Akupresurní body se nacházejí na obličeji, na těle a na rukou a jejich stimulace probíhá jemným poklepem.

Co je možné EFT terapií léčit

Jak je výše uvedeno, stimulací akupresurních bodů se uvolňují energetické bloky, jež mají vliv na zdraví člověka. Díky této terapii je možné se zbavit různých psychických problémů, mezi které patří stres, strach, fóbie, napětí, deprese, apod. EFT terapie je velice úspěšná jako prevence a lze díky ní, podporovat osobní rozvoj a seberealizaci. Terapie tak může být nápomocná při dosažení Vašich životních cílů a při posílení sebevědomí. EFT terapie pomáhá vyrovnat se s různými negativními zážitky, či událostmi, jako je například ztráta blízké osoby, rozvod, ztráta zaměstnání, apod. Tahle terapie pomůže zbavit se traumat z dětství i dospělosti, dokáže pomoci při migrénách či chronických stavech. V určitých případech je možné pocítit úlevu již po prvním sezení, které není nijak nepříjemné, spíše naopak.

Faster EFT

Faster EFT je poměrně mladá terapie, která v sobě snoubí nejefektivnější prvky EFT terapie a dalších terapií, včetně hypnózy. Faster EFT je v podstatě nový systém poznání o tom, jak a proč mámě problémy. Jedná se do jisté míry o univerzální metodu léčby, jež může být požita téměř na cokoliv. Podstatou této metody je spojení mysli a těla, jež nám poskytne kontrolu nad myšlenkami a emocemi. Výhoda této metody spočívá především v rychlosti nástupu účinku, kdy je možné již za 2,5 hodiny odblokovat a zbavit se velkého množství emočních traumat, jež by se klasickými školními metodami psychologie, či psychoterapie léčili měsíce. Touto metodou se tak můžete velice rychle zbavit úzkostí, strachu, fóbií, depresí, zlozvyků, problému ve vztahu, apod. Pozitivní výsledky lze Faster EFT terapií dosáhnout i u různých onemocnění, alergií, chronických bolestí, nadváze, při posílení imunity a mnoha dalšího. U této metody je třeba myslet na to, že je celkem náročná na emocionální prožívání a zda jste na to připraveni.

Thetahealing

Thetahealing je soubor různých nástrojů a technik, které umožňují vstoupit do lidského podvědomí a jsou schopné provést změnu myšlenek a přesvědčení, které jsou škodlivé. Jedná se o zcela přirozenou a poměrně rychle působící metodu léčby, jež využívá frekvenci théta mozkových vln. S touto frekvencí je možné se setkat při hluboké meditaci anebo ve spánku ve fázi snění. Tahle metoda je schopná změnit naše přesvědčení v podvědomí, díky čemuž se změní i náš život.  Díky tomu, že v podvědomí odstraníme pomocí thetahealingu nějaké negativní bloky, zlepší se celkově Váš život a začnete pozitivněji myslet a snáze se přiblížíte životním cílům.

Koučink

Zjednodušeně řečeno je podstata koučinku v nalezení cesty k úspěchu a k životní rovnováze. Koučink se v posledních letech těší stále větší oblibě, jak mezi firmami, tak i jednotlivců. Díky koučinku si přiznáte své nedostatky, ale také své přednosti, čímž se Vám zvedne sebevědomí a převezmete zodpovědnost za svůj život. Prostřednictvím koučinku získáte motivaci a chuť do života a práce, což se odrazí i na úspěchu v profesním i soukromém životě. Obdobně lze pomocí koučinku motivovat i firmy a její zaměstnance, díky čemuž se může zlepšit celkové fungování a postavení firmy na trhu, stejně tak i zlepšit a upevnit vztahy mezi zaměstnanci. Koučinkem tak zlepšíte sebevědomí, zlepšíte vztahy, můžete stabilizovat či dokonce zvýšit i finanční rozpočet a upevnit své zdraví.

Germánská nová medicína

Jedná se o další alternativní metodu léčby, s jejíž pomocí lze nalézt příčinu vzniku různých onemocnění. Jedná se tak o diagnostický nástroj, který přináší zcela nové poznatky o onemocnění. Germánská nová medicína předpokládá, že onemocnění existuje v několika rovinách, a to v těle, v mysli, v duši, atd. Propuknutí nemoci má na svědomí nějaký šok, přesněji řečeno nějaká významná negativní emocionální zkušenost. Právě tato zkušenost významně negativně ovlivní mozek a dále pak určitý orgán, jež nějakým způsobem souvisí s danou mozkovou částí. Díky této diagnostické metodě je možné nalézt počáteční špatnou zkušenost a pomocí nějaké jiné terapie, třeba EFT ji odblokovat.

Hypnóza

Hypnóza je stav na rozhraní bdění a spánku, kdy člověk nespí, ale také není zcela při vědomí. Tento stav je obdobný meditování, případně dennímu snění. Díky hypnóze je možné povolit své vnitřní mysli provést určité změny. Jedná se o hlubokou relaxaci, kdy je člověk schopen se absolutně soustředit. V hypnóze je možné v podstatě naprogramovat naše podvědomí. Schopnost upadnout do hypnózy, neboli přijmout sugesci, je u každého člověka jiné, ale je možné tuhle schopnost opakováním zlepšit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23089 (zdravotnimagazin.cz#10257)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat