EFT terapie - Brno

Trápí Vás nízké sebevědomí? Bojujete se svými fobiemi, závislostmi či obavami? Nebo Vás sužují potíže fyzického rázu jako alergie, chronické nemoci či bolesti? Potom by Vás mohla zajímat terapie EFT – terapie svobodných emocí.

EFT je velmi účinná psychoterapeutická metoda patřící do oboru energetická psychologie. Jedná se v podstatě o emoční formu akupresury, založenou na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem tělesném energetickém systému. V EFT bereme tyto energie jako prvotní příčinu našich emocionálních problémů. Možná i díky tomu má EFT výsledky daleko přesahující jiné konvenční způsoby léčení.

EFT často přináší úlevu nejen při potížích psychických, ale i u fyzických symptomů, což jen dokazuje spojení mezi našimi tělesnými a emocionálními problémy. Emocionální zdraví je neodmyslitelnou podmínkou pro fyzické zdraví.

Prožít život bez emocí – nemožné

Jsme schopni nejen komunikovat, ale také prožívat. Vše, co se děje kolem nás, nás také svým způsobem ovlivňuje. Všichni, které na své cestě životem potkáváme a sdílíme s nimi naše chvíle a momenty, v nás vyvolávají pocity. Můžeme pociťovat radost, vzrušení, ale také napětí, smutek, beznaděj, zlost, vztek, strach, úzkost aj. Veškeré tyto stavy jsou neoddělitelnou součástí našeho života. Jen těžko se jim vyhnete. Pozitivním, pro nás prospěšným emocím však není důvodu se bránit, potlačovat je a vyhýbat se jim. Půjde však o to, abychom nepodlehli negativním emocím, abychom je včas rozpoznali a mohli zamezit většímu náporu.

Emoce nás nenechávají chladnými

Jen si vzpomeňte, kdy jste pocítili náhlý přívan emocí, ať už pozitivních, nebo negativních? Uvědomovali jste si, co bylo příčinou těchto emocí? Nejednalo se například o úzkost, že nemůžete najít zaměstnání? Nejednalo se o stres, že máte nějaké to kilo navíc a současně se nemůžete zbavit takových laskomin jako je na jazyku se rozplývající se čokoláda, či křupavý, voňavý řízeček? Nejednalo se například o uleknutí, či přímo fobii z pavouků, žížal aj.? Nebo se jednalo o pocit méněcennosti, že Vás ostatní kolegové v práci neberou vážně, za rovného parťáka aj.? S negativními emocemi, respektive jejich příčinami, je možné „pracovat“. Za pomoci EFT terapie je možné se zbavit bloku a uvolnit nahromaděné napětí, které úzce souvisí a doprovází negativní emoce.

Průběh EFT terapie – rozborová část

Určitě Vás bude zajímat, co Vás může čekat na EFT terapii. Průběh terapie je možné rozdělit na dvě části. Na první schůzce Vám terapeut objasní, jak bude celková terapie probíhat, jak s Vámi bude terapeut pracovat aj. Než však bude moci vůbec dojít k léčbě, jako takové, je třeba, aby se terapeut co nejvíce o Vás dozvěděl. První popovídání je tak možné připodobnit psychologickému rozboru toho, co Vás souží, trápí. Konzultace probíhá na pohodové vlně, bez jakéhokoli vyvíjení tlaku.

Průběh EFT terapie – praktická část

Druhou část terapii pak označujeme jako praktickou. Terapeut bude svými konečky prstů jemně poťukávat na Vaše jednotlivé akupunkturní body, které se nachází na obličeji, hrudníku, rukou. Během terapie je také důležité, aby i samotný pacient spolupracoval. Během terapeutovi stimulace bodů, se pacient soustředí na konkrétní problém, se kterým k terapeutovi přišel.

Možná si nyní říkáte, že je zhola nemožné, aby Vás „pouhým“ ťupkáním nějakých bodů například přestala sužovat chronická únava, nebo úporná bolest zad aj. Ovšem, jak se říká, za zkoušku nic nedáte. A krom toho, kdyby nebyla EFT terapie účinná, nebyla by tolik vyhledávaná.

Oblasti, ve kterých Vám pomůže EFT terapie

A to se již dostáváme k další otázce, která Vás bezpochyby bude zajímat. Tedy, v jakých případech Vám může EFT terapie pomoci. Šíře jejího záběru je vskutku široká. Sami můžete posoudit. EFT terapie si poradí nejen s fyzickými problémy a nemocemi, ale také s problémy psychického rázu.

Fyzické problémy a nemoci

O jakých konkrétních fyzických problémech a nemocech je řeč, kromě již uvedených? De facto o veškerých. Za terapeutem, který se zabývá EFT terapií, se můžete vydat, ať už Vás trápí dýchací potíže, lupenka, chronický zánět průdušek, nebo řada alergií, roztroušená skleróza aj.

Psychické problémy

A pak zde máme nemalou oblast psychických problémů. V tomto případě Vám EFT terapie může pomoci, ať už se potýkáte se smutkem, depresí, změnou nálad, žárlivostí, nízkým sebevědomím, pocitem viny, strachem z různých příčin, obavou ze samoty, se studijními potížemi, pracovními povinnostmi aj.

Využití EFT terapie v kostce

Shrneme-li výše uvedené účinky EFT terapie, je zřejmé, že nám specialista může pomoci v řadě nemocí a problémů. Ať už se bude jednat o problém rázu čistě fyzického, psychického, nebo jejich kombinace, určitě stojí zato vyzkoušet „sílu a moc“, kterou nabízí EFT terapie.

Co si budeme povídat, sáhnout po pilulce, je tak snadné a rychlé. Zatracovat je však nemusíte. Jen, co pro tentokrát vyzkoušet i jiné možnosti, které se Vám nabízí?

Co dalšího můžete očekávat od terapeuta

Výše jsme uvedli, že první částí EFT terapie je rozbor problémů, které Vás sužují. Zde by se dalo i říci, že terapeut plní roli tzv. vrby, posluchače. Když se vydáte k psychologovi, nebo psychiatrovi, možná Vás ani nenapadne se pídit po tom, zda Vámi vyřčená slova zůstanou v dané místnosti a nedostanou se ven. U psychologa, psychiatra to očekáváte. Ovšem, to samé můžete očekávat od odborného, profesionálního terapeuta. Nemusíte se tedy obávat, že by snad mohlo dojít k tomu, že by třeba Váš problém Vámi vybraný terapeut přetřásal a tzv. dával k dobrému v hospůdce či na party.

Řešení problémů obvyklou cestou

Na bolest hlavy, zad, zubů aj., si můžete vzít některou z tablet. Teď jde však o to, odkud se ta bolest vzala, kde vlastně pramení její zdroj. Bolest totiž můžete zmírnit, potlačit, opětovně oddálit, ale jen těžko jen tak „snadno“, pouhým spolknutím jedné, či více pilulek. Kdyby to bylo totiž tak jednoduché, pak by nebylo zapotřebí terapeutů, léčitelů a dalších odborníků.

Proč hned neřešit problémy obvyklou cestou

A proč vlastně dát přednost právě EFT terapii, před jinými alternativními metodami léčení? U EFT terapie můžete očekávat trvalý účinek, a to v momentě, kdy dojde k odstranění veškerých aspektů konkrétního problému. EFT terapie je jedinečná v tom, že se soustředí na „jádro problému“ a řeší jeho pravou příčinu.

Při EFT terapii se nevyužívají žádné podpůrné léky, ani nástroje. Můžete si také být jisti, že se jedná o naprosto bezpečnou metodu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23087 (zdravotnimagazin.cz#10255)


Přidat komentář