EFT terapie - Choceň

Alternativní metody léčby nemají většinou žádné vedlejší nežádoucí účinky a jsou šetrné k tělu. Některé tyto metody jsou schopné určité zdravotní problémy zcela vyléčit anebo se mohou stát podpůrnou léčbou klasické školní medicíny.

EFT terapie

EFT terapii lze zařadit mezi tzv. metody energetické psychologie, která může pomoci člověku odstranit negativní emoce a negativní bloky. EFT je zkratka tří anglických slov, Emotional Freedom Technigues, které lze volně přeložit jako techniky emoční svobody. Jedná se tedy o alternativní energetické léčení, které je založeno na principu, že většina negativních emocí je za následkem přerušení toku energie v lidském energetickém systému. EFT opět tok energie v těle obnovuje. Zakladatelem této metody je pan Gary Craig, který se narodil v roce 1940. Jedná se o zcela nenásilnou terapii, na které se klient sám aktivně podílí. Terapie probíhá tak, že jsou stimulovány koncové body na základních energetických drahách, zvaných meridiány, zatímco klient myslí na problém, který se řeší. Stimulace je vlastně jemné poklepávání a poťukávání těchto bodů.

Kdy EFT terapie pomáhá

Jak je již zmíněno, tato terapie pomáhá člověku se zbavit negativních emocí a negativních bloků. Mezi takové negativní emoce a bloky patří například problematické vzpomínky, zážitky, apod. Je vhodná pro osoby, které trpí strachem, fóbiemi, nízkým sebevědomím, depresí, panikou, ztrátou chuti do života, pocity viny, výbušností, agresivitou, nespavostí nebo třeba nervozitou. Pomáhá i při řešení různých dětských problémů, např. s chováním, prospěchem, nočním pomočováním, atd.

Tato metoda může být nápomocná při vyrovnání se se ztrátou blízké osoby, ale také u kožních onemocnění, alergií, při sexuálních problémech, u neplodnosti, dokonce i obezitě a mnoha dalších problémech. Její oblast využití je opravdu široká, přičemž je velice šetrná, jednoduchá a většinou přináší rychlé a dlouhodobé výsledky. Jedná se o metodu, která je alternativní a která může být v určitých případech velice účinná, dokonce i tam, kde se jiný druh léčby minul účinkem. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že pokud trpíte vážným nebo akutním psychickým či fyzickým postižením, v žádném případě se nevyhýbejte podrobnému odbornému vyšetření klasickým lékařem. Při vážném onemocnění léčbu** EFT terapií** konzultujte s lékařem, ideální je v těchto vážných případech součinnost klasické i alternativní metody.

Faster EFT terapie

Faster EFT pomáhá zbavit se** psychických problémů**, které si nosíme v sobě na základě špatných vzpomínek. Takové vzpomínky se nám mohou neustále vracet a stále si je v mysli přehráváme. Jedná se o metodu, která byla vyvinuta Robertem G. Smithem a při které jsou využity prvky EFT, NPL a hypnózy. Tato metoda se zaměřuje na hypnotické stavy, kdy naše mysl stimuluje všechny pocity. Emocionální náboj negativní vzpomínky se odpojí poklepáváním na akupresurní body na těle, čímž dochází ke změně v našem podvědomí a v konečném důsledku ke změně vnímání minulosti. Oblast použití Faster EFT je obdobně rozsáhlá jako tomu je u EFT terapie. Díky ní se můžete zbavit depresí, traumat, bolestí a mnoha dalších problémů.

Reiki

Reiki také patří mezi tzv. alternativní energetické léčebné terapie. Tato metoda má své kořeny u východních filozofií, kde se předpokládá existence energetických center v těle, které se nazývají čakry a energetických drah, které se nazývají meridiány. Pokud bude tato energie plynule proudit, bude člověk zdraví a vitální. Reiki je univerzální léčivá energie, která má schopnost odstraňovat tyto blokády tak, aby našimi čakrami opět mohla proudit energie. Aby člověk mohl tuto terapii aplikovat, musí projít určitým zasvěcením. Jedině tak je schopen přijímat a předávat energii. Zasvěcení** Reiki** má tři stupně, a je možné jej získat formou kurzů. Díky Reiki, pokud se s ní naučíte pracovat, si můžete sami zvyšovat energii, zmírnit si bolesti.** Reiki** Vám pomůže se zbavit dalších zdravotních problémů tím, že také aktivuje Vaši přirozenou imunitu. Samotná terapie je velice příjemná, bezpečná, nenásilná a umožňuje Vám hlubokou relaxaci.

Jak probíhá léčba Reiki

Tělo je schopné se samo vyléčit, jestliže se nachází v ideálním stavu, kdy mu nechybí energie či informace. Pokud tělu taková energie chybí, je nutné mu ji dodat, čímž se aktivuje imunita a tělo si samo začne pomáhat. Dodaná energie začne působit na tom místě, kde si to tělo vyžaduje. Reiki prostřednictvím energie dokáže stimulovat imunitu, čímž dochází k regeneračním procesům a dokonce i hodně zatěžované orgány pracují mnohem více. Samotná blahodárná energie se aplikuje pokládáním rukou na různá místa na těle. Reiki mimo jiné uvolňuje napětí v organismu, čímž významně ovlivňuje i lidskou psychiku. Tahle ojedinělá metoda tedy díky dodání energie lidskému organizmu harmonizuje celé tělo a působí na jeho fyzické i psychické uzdravení. Velice důležité je, aby léčená osoba souhlasila s dodáním energie, jen tak může být léčba úspěšná.

Kdy může Reiki pomoci

Prostřednictvím speciálních technik a programů lze touto metodou dodávat energii a tím léčit i na dálku. Reiki je schopné vyléčit opravdu širokou paletu onemocnění, nebo zmírnit jejich průběh, ať již fyzických nebo psychických. I zde je nutné připomenout, že při vážných zdravotních problémech se vždy podrobte klasickému vyšetření a metodu Reiki berte jako podpůrnou, která může klasické léčení urychlit. Dodání energie touto alternativní metodou je velice vhodné i při náročné klasické léčbě, kdy je potřeba dodat energii a posílit imunitu. Výborně se hodí také při pracovním vyčerpání, stresu, dokáže tělo zbavit chronické bolesti, napětí, zklidnit jej. Reiki zlepšuje koncentraci, harmonizuje psychiku, vyrovná krevní tlak, a jak již bylo zmíněno, významně posílí imunitní systém.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23082 (zdravotnimagazin.cz#10250)


Přidat komentář