EFT terapie - Hradec Králové

Jestliže máte nějaké psychické problémy, například deprese, stavy úzkosti a další, není nutné vždy navštěvovat psychologa nebo psychiatra, ale můžete zkusit i alternativní způsob léčby. Mezi takovou léčbu patří například EFT terapie.

EFT terapie

EFT terapie je poměrně nová alternativní metoda léčby, která si klade za cíl harmonizovat lidský organismus. EFT je zkratka anglických slov Emotional Freedom Techniques, což lze přeložit jako techniky osvobození emocí. Tato metoda v sobě snoubí psychologické poznatky a znalosti energetických drah v těle, tzv. meridiánů. EFT terapie vychází z teorie, že psychická rovnováha má výrazný vliv na kvalitu našeho psychického, ale také fyzického života. Součástí terapie je stimulace určitých, energetických bodů, poklepem konečky prstů. Pomocí terapie EFT je možné nalézt a vyřešit emocionální bloky nebo negativní přesvědčení, které mohou být příčinou nejrůznějších potíží. Pomocí této metody lze úspěšně a rychle vyřešit i poměrně těžké a dlouhotrvající potíže. Pokud byste rádi tuto terapii vyzkoušeli, je důležité se svěřit do rukou profesionálovi, který vlastní potřebné certifikáty a oprávnění.

EFT terapie – Hradec Králové

Jak je již výše uvedeno, aby byla tato terapie skutečně úspěšná, je nutné se svěřit do rukou zkušenému odborníkovi. Mezi takové patří paní Mgr. Martina Jelínková, která se metodou EFT zabývá již několik let. Mimo EFT terapii, nabízí paní Mgr. Martina Jelínková i další služby, mezi něž patří speciální pedagogická a logopedická péče, Faster EFT či Core abundance. Při návštěvě této terapeutky si můžete být jisti profesionálním a diskrétním přístupem ke každému klientovi. Jestliže byste se rádi dozvěděli podrobnější informace jak o nabízených metodách, tak i o paní Jelínkové, můžete si prohlédnout její internetové stránky: www.logope.webnode.cz. Paní Mgr. Martinu Jelínkovou můžete navštívit na adrese: Jeronýmova 750/1, 502 02 Hradec Králové. Spojit se s ní také můžete prostřednictvím e-mailu: logope@seznam.cz nebo telefonicky na čísle: +420 603 802 618.

Pro více informací o tom, jak EFT terapie v Hradci Králové probíhá, naleznete zde.

Faster EFT

Jak EFT terapie funguje

EFT terapii je možné zařadit do tzv. skupiny energetické psychologie. Principem této alternativní metody léčby je účinné odstraňování psychických a také emocionálních bloků. Příčinou těchto psychických a emocionálních bloků jsou různé negativní životní události, vyčerpání, stres, napětí a mnoho dalšího. Při této metodě terapeut stimuluje určité akupresurní body, čímž dochází k odstranění uvedených bloků a tím k obnově energetického proudění neboli meridiánu. Odstranění bloků a tím obnovení energetického toku vede k doplnění energie a k odstranění problému. Akupresurní body, které terapeut stimuluje, se nachází na obličeji, na těle a v neposlední řadě také třeba na rukou. Stimulace akupresurních bodů probíhá jemným poklepem a není nijak nepříjemná.

Co lze EFT terapií léčit

Jak je již výše zmíněno, EFT terapií lze úspěšně léčit mnoho psychických a fyzických problémů. Velice účinná je při časté únavě, nespavosti, při sníženém sebevědomí, u fóbií, strachu, stresu, depresí, apod. Tato terapie také pomáhá při psychických poruchách, které vznikly v závislosti na nějakém traumatickém zážitku, při pocitech viny, po uzavření se do sebe, při ztrátě motivace, po ztrátě blízké osoby, ale také pomáhá při léčbě vážných onemocnění. Výhodou této léčby je, že dokáže odstranit i příčinu nemoci, nikoliv jen její projevy. Léčba EFT terapií je většinou rychlá a má dlouhotrvající účinky, přičemž vyřešené problémy se již nevrací. Jedná se o zcela bezbolestnou metodu, při které se nepoužívají žádné pomůcky ani jehly. EFT terapie je bez nežádoucích účinků.

Faster EFT terapie

Faster EFT je poměrně mladá metoda, která obsahuje a využívá prvky EFT terapie, NPL a hypnózy. Tato alternativní metoda léčby byla vyvinutá Robertem G. Smithem. Podstatou této terapie je teorie, že porucha není v člověku, ale v negativních vzpomínkách a zážitcích, které držíme v sobě a neustále si je přehráváme, čímž si nevědomky ubližujeme. Tato terapie si klade za cíl změnit strukturu vzpomínek a vyčistit emocionální náboj. Tato terapie říká, že pokud se smíříme se vzpomínkami, smíříme se také sami se sebou. Díky této metodě změníme způsob, jak vnímat minulost, přičemž se otevřeme novým možnostem, které nám přináší budoucnost. EFT terapie má široké spektrum použití, díky ní je možné se zbavit depresí, psychických traumat či dokonce bolestí.

Princip Faster EFT

Metoda Faster EFT se specializuje na hypnotické stavy. Dle této terapie, pokud myslíte na nějaký problém, dostáváte se do zvláštního stavu, podobného transu, přičemž nevědomí neustále a opakovaně stimuluje negativní pocity minulosti, jako by se stávaly pořád znovu. Faster EFT terapií se nevědomá mysl ponechá a emocionální náboj vzpomínek se odpojí poklepáním na akupresurní body na těle. Poklepem těchto bodů v nevědomí dochází ke změně podvědomí a tím k odstranění problému. Po této terapii byste měli opustit minulost, která už není opravdová a otevřít se budoucnosti. Výhodu této metody je rychlý nástup účinku, kdy za krátkou dobu se zbavíte emočních traumat, které by se klasickou psychologií nebo psychoterapií léčili měsíce. Díky Faster EFT terapii se můžete rychle zbavit úzkostí, traumat, strachu, depresí, fóbií, zlozvyků, apod. Mimo toho ji lze s úspěchem aplikovat na alergie, chronické bolesti, při posílení imunity a na mnoho dalšího. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že u této metody dochází k velice silnému emocionálnímu prožívání, na což musíte být připraveni.

Speciální pedagogická péče

Speciální pedagogická péče uplatňuje speciální pedagogické postupy u osob, zejména dětí, které takový speciální přístup vyžadují. Tento způsob pedagogické péče se uplatňuje při výuce dětí, které například trpí poruchou pozornosti a soustředění, které jsou hyperaktivní, mají problémy s řečí, trpí autismem, apod. Prostřednictvím speciální pedagogické péče dochází u klientů například k rozvoji hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, k nácviku, zaměření, udržení a rozdělení pozornosti, což je důležitý předpoklad pro učení. Díky této péči se aplikuje kompenzační cvičení v oblasti smyslů. Speciální pedagogická péče používá nespočet různých metod, které mají široký rozsah použití.

Logopedie

Logopedie je jedna z odvětví speciální pedagogiky, jež se specializuje na poruchy komunikace a vady řeči, sluchu a hlasu. Logopedie se také zaměřuje na zdravotnickou logopedii, řešící hlavně vážné logopedické vady. Mezi problémy, které lze díky logopedii odstranit či zmírnit, patří například koktavost, brebtavost, špatné vyslovování určitých hlásek, opoždění vývoj řeči a jiné. Logopedie se také využívá i u dospělých klientů, které získali poruchy řeči po úrazech, cévních mozkových příhodách, apod. Odborná logopedická péče se tak zaměřuje jak na diagnostiku, tak i na terapii poruch komunikace pro děti i dospělé. Vzhledem k tomu, že řeč patří mezi nejdokonalejší schopnosti člověka, je důležité věnovat této problematice potřebnou pozornost. Díky speciální logopedické péči je možné řešit například poruchy plynulosti řeči, dysartrii, rozštěpové vady, autismus, vývojovou dysfázií a v neposlední řadě dokonce i poruchy polykání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23128 (zdravotnimagazin.cz#10298)


Přidat komentář