EFT Terapie - Praha

Pokud trpíte určitými psychickými či fyzickými problémy, je možné se jich zbavit díky alternativní medicíně, bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Jednou z uznávaných a po celém světě rozšířených metod alternativní léčby je EFT terapie.

EFT Terapie

Patří mezi jednu z nejlepších technik, která se dotýká našeho nevědomí. Pracuje s našim nevědomím v tom pozitivní slova smyslu. Je dobré upozornit, že terapeut takto pracující, musí dbát na to, aby člověk od něj odcházel pozitivně naladěn, s úsměvem na tváři a se spadlým balvanem ve svém nevědomí. Tato terapie spočívá na poklepávání akupunkturních bodů na těle, které aktivují naše nevědomí a uvolnují tak emoce a různé strachy, obavy a závislosti. Dokáže tak otevřít něco co máme i léta schované. Aniž by jsme si to uvědomovali, řídí nám tyto různé negativní pocity, které již dávno nevnímáme celý život. Bez těchto strachů dokážeme život žít o mnoho lépe, například, nemusíme žít ve vztahu, kde se necítíme dobře, nebo nemusíme prožívat trému, můžeme se v práci posunout, nemusíme být na někom, nebo něčem závislí. Takových příkladů je mnohem více, jen my si řídíme vlastní život a je důležité si uvědomit, že jsme na tomto světě sami za sebe a máme život žít a ne přežít v návycích, které nám uloží ať už naši rodiče, nebo okolí ve kterém se pohybujeme.

V čem spočívá princip EFT terapie

Jak je již výše nastíněno, EFT terapie se řadí mezi tzv. energetickou psychologii, která spočívá v odstraňování psychických a emočních bloků. Tato terapie je občas nazývána akupunkturou bez jehel, kdy se terapeutem stimulují akupresurní body a dochází k obnově energetického toku v meridiánech a k odstranění problému. Energetické bloky většinou vznikají na základě nějakých prožitých událostí, stresu, napětí, úzkosti apod., přičemž ovlivňují nejen psychický, ale také fyzický stav. Akupresurní body se stimulují jemných poklepem, což není nijak nepříjemné. Takové body se nachází na různých částech těla, například na obličeji, na rukou, na těle, atd. Většina traumat a jiných negativních událostí je uložena v lidském podvědomí, blokují energetické proudění a mohou být příčinami psychických problémů, chronických bolestí a mnoha dalšího. V průběhu terapie se mohou vybavovat dávno zapomenuté situace, uložené v podvědomí, které se tímto způsobem odstraní a odblokují. Během ťukání konečky prstů na specifické body, hovoří pacient o traumatických zážitcích a zažívá spoustu emocí, čímž se odesílají signály přímo do centra stresu ve střední části mozku.

Co je možné terapií EFT vyléčit

Terapie EFT je založena na odstraňování energetických bloků a negativních emocí, které nepříznivě ovlivňují lidské zdraví, poklepem akupresurních bodů. Jak je již uvedeno, takovými negativními bloky a emocemi mohou být špatné vzpomínky, prožitá traumata, zážitky, apod. Touto terapií je možné se poměrně účinně a nenásilně zbavit různých psychických problémů, zejména fóbií, strachů, depresí, napětí, paniky, apod. EFT terapie dále pomáhá při pocitech viny, při nadměrné agresivitě, nespavosti, při ztrátě chuti do života. Díky této terapie se snadněji vyrovnáte se ztrátou blízké osoby, s rozvodem, se ztrátou zaměstnání a dalšími negativními událostmi. Je vhodná při dodání sebevědomí a dosažení životních cílů, při podpoře v zaměstnání, apod. Může pomoci také při určitých fyzických problémech, například při neplodnosti, při léčbě alergií, při obezitě, u chronických bolestí a mnoha dalších. Jak je vidět, oblast použití EFT terapie je opravdu široká, přičemž může pomoci i v případech, kdy jsou jiné metody léčby neúčinné. Jsou případy, kdy tato terapie pomůže pacientovi již po prvním sezení.

V čem spočívá výjimečnost EFT terapie

Terapie EFT je v mnoha ohledech opravdu výjimečnou metodou alternativní léčby. Její výhoda spočívá například ve skutečnosti, že stimulací akupresurních bodů je možné se zbavit jak psychických, tak i fyzických problémů. V čem spočívá výjimečnost EFT terapieTím, že se obnoví energetická rovnováha v lidském těle, dojde také k pozitivní změně v myšlení. Výsledný efekt této terapie má většinou dlouhodobý efekt, a pokud je léčebný proces dobře proveden, není nutné jej již opakovat. Většině pacientů se již nevrátili nejen jejich problémy, ale ani traumatické vzpomínky, strach, apod. Jedná se o metodu, která je absolutně bezbolestná, není nutné jíst nějaké doplňky, léky, měnit své návyky, atd. EFT terapie nikomu nic nevnucuje a je zcela nenásilná. Aby byla léčba úspěšná, zvláště u komplikovanějších případů, je specialisty, psychology, psychiatry či chiropraktiky a je známa na celém světě.

S EFT terapií je možné zhubnout

Obezita u lidí je často způsobena následkem nevyřešených životních problémů, například nízkým sebevědomím, vztekem, bezmocí a dalším. Následkem stresu, vzteku, úzkosti, samoty, ztráty blízké osoby, problémy v zaměstnání, proviněním apod., je tzv. emoční přejídání, které vede k tloustnutí. Jedná se o naučený program, kterého je možné se prostřednictvím** EFT terapií** odnaučit. Pokud se zbavíte příčiny přejídání, je možné se bez nějakých drastických diet zbavit i nadváhy.

Koučink

Terapie EFT může být v některých případech spojena s metodou zvanou koučink. Koučink je metoda, prostřednictvím které se hledá cesta k úspěchu a životní rovnováha. Koučink je v posledních letech velice oblíbený nejen mezi jednotlivci, ale také ve firmách, které posouvá dále k novým cílům a zlepšuje jejich postavení na trhu. Firmy také prostřednictvím koučinku upevňují a zlepšují vztahy mezi zaměstnanci. Koučinkem zjistíte své slabé stránky, ale také přednosti, které se naučíte využívat a díky kterým si zvýšíte své sebevědomí. Koučinkem získáte motivaci a chuť do života i do práce, což se pozitivně odrazí jak ve vašem osobním, tak i v profesním životě. Koučink vede k posílení sebevědomí, ke zlepšení mezilidských vztahů a v konečném důsledku i ke zlepšení pracovního postavení a zvýšení finančního rozpočtu.

Na závěr je nutné zdůraznit, že pokud trpíte nějakým opravdu závažným psychickým nebo fyzickým onemocněním, je vhodné navštívit klasického lékaře a podrobit se odbornému vyšetření. Při opravdu vážném onemocnění je EFT terapie často vhodnou podpůrnou léčbou, kterou je možné aplikovat souběžně s klasickou medicínou. Její použití v těchto případech konzultujte s odborným lékařem, který se netočí k alternativnímu způsobu léčby již ze zásady zády.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23236 (zdravotnimagazin.cz#10409)


Přidat komentář