EFT Zlín - EFT Terapie

V dnešní uspěchané době je stále obtížnější být zdravý a spokojený. Existuje zde však metoda EFT, která umí pomoci v obou těchto oblastech. Více se dozvíte v následujícím článku.

EFT je zkratka pro** Emotional freedom techniques** (volně přeloženo jako techniky emoční svobody). Tato metoda pomáhá zbavit se nejen psychických problémů právě prací s emocemi.

Krátce z historie

Standfordský inženýr Gary Craig využil poznatků amerického psychologa Rogera Callahana. Ten objevil skutečnost, že psychika a fyzické tělo mají svou spojnici. Je jí soustava meridiánů (energetických drah v těle). Pokud je energie v těle nevyrovnaná, jsou nevyrovnané i naše funkce. G. Craig sestavil soubor univerzálních technik založených na myšlence, že příčinou všech negativních emocí je porucha v tělesném energetickém systému. EFT se hojně a s velkými úspěchy používá na celém světě. Do České republiky nám ho přivezla paní Zdena Katayama, která zde s požehnáním Gary Craiga založila Institut energetické psychologie.

EFT Terapie

Jak EFT funguje?

Jak již bylo řečeno,** příčinou všech negativních emocí** je porucha v energetickém systému. EFT pracuje s emocemi a energetickým systémem současně. Je tomu tak proto, že emoce je v podstatě spínačem pro energii, který se dá přirovnat ke spínači domovního světla. Když se naladíme na negativní emoci, sepneme tím spínač patřící k příslušné porušené energetické dráze. Fyzickým „ťukáním“ prsty ruky na předem určené body na těle se pak tato porucha odstraní.

Šťastná rodina

Kde EFT pomáhá?

Tato metoda byla původně vyvinuta pro odstranění psychických problémů. Postupným testováním se však zjistilo, že ji lze použít i na problémy** fyzické** a dokonce lze s její pomocí řešit i jiné problémy, které se netýkají přímo zdraví člověka. Konkrétně pomáhá řešit např. strachy, fobie, deprese, trému, nervozitu, úzkosti, alergie, bolesti a jiné fyzické potíže, kouření a jiné závislosti, problémy ve vztazích či práci aj.

Louka

Jak probíhá terapie EFT?

EFT terapie probíhá vsedě. Klient popíše terapeutovi svůj problém. Spolu utvoří jednoduché věty, které co nejblíže a nejkonkrétněji specifikují aspekty daného problému. Tyto věty klient opakuje a soustředí se na daný pocit, zatímco jsou poklepem prsty stimulovány koncové body jeho energetických drah. Pokud klient chce, může tuto stimulaci pod vedením terapeuta provádět sám. V případě, že se jedná o silný traumatizující zážitek, není nutné, aby klient sděloval vše najednou. Dokonce je to nežádoucí. Pracuje se vždy individuálně v takovém tempu, které je ke klientovi co nejjemnější.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23238 (zdravotnimagazin.cz#10411)


Přidat komentář