Faster EFT - Děčín a okolí

Máte nějaké strachy, úzkosti či jiné problémy ať už psychického, nebo i fyzického rázu? Tíží vás konflikty s partnerem, dětmi, rodiči nebo jinými lidmi? Trápí vás bolesti v zádech, nespavost či jiné zdravotní potíže?

Skoro každý člověk má nějaká menší či větší trápení, menší či větší problémy. Pokud nás však naše problémy obtěžují tak, že už je to nepříjemné, pokud nám přerostou přes hlavu, neměli bychom se jim poddávat, ale vždy je řešit. Jenže jak problémy řešit? Ono se to snadno řekne, ale když přijde na věc, tak si člověk často neví rady. My však pro vás máme zajímavý tip na metodu, která si díky své jednoduchosti a účinnosti získává čím dál více spokojených příznivců.

Metoda Faster EFT

Možná už jste slyšeli o metodě EFT. EFT je anglická zkratka slov emotionally freedom techniques, což přeloženo do češtiny znamená techniky emoční svobody. Zakladatelem metody EFT je Gary Craig. Od doby vzniku metody EFT uplynulo již spoustu let, a tak není divu, že byla časem zdokonalena. Robert Smith studoval metodu EFT a také různé jiné techniky, díky čemuž se mu podařilo vytvořit Faster EFT, čili rychlejší EFT. Toto nové EFT je rychlejší a účinnější. Faster EFT má také odlišnější definici, neboť zkratka EFT v tomto případě znamená emotionally focused transformation, což lze do češtiny přeložit jako Emočně zaměřené transformace. Faster EFT je velmi účinné spojení původního EFT, které vychází z tradiční čínské medicíny a akupresury, a dále pozitivní psychologie, psychoterapie, Neuro-lingvistického programování a dalších oblastí.

K čemu slouží metoda Faster EFT?

Metodu Faster EFT lze použít na zbavení se těch pocitů, které nám vadí, které nás trápí a jsou nám nepříjemné. Jde například o pocity a psychické problémy, jako jsou úzkost, žárlivost, ostýchavost, pocity viny, deprese, agresivita, hněv, závist, posttraumatický stresový syndrom, problémy ve vztazích z různými lidmi, nejen z partnery, ale třeba i s rodiči, dětmi, sourozenci, známými, nadřízenými atp. Stejně tak lze Faster EFT použít na zbavení se nejrůznějších fobií, čili chorobných strachů z různých věcí, míst, činností, zážitků atp. jako jsou například strach z malých a uzavřených prostor nebo naopak strach z otevřeného prostoru, strach z výtahů, strach z lékaře, strach z pavouků, strach z létání, strach z vystupování na veřejnosti atd.

Ovšem nemusí jít jen o pocity, strachy a psychické problémy. S pomocí Faster EFT se můžete zbavit dalších věcí, které vás trápí nebo vám nějak vadí. Vlastně se říká, že Faster EFT jde použít na všechno. Nejsou známé žádné kontraindikace. Faster EFT se s úspěchem používá také na zbavení se různých zdravotních problémů, jako jsou například bolesti zad, nespavost, nadváha, poruchy učení, dlouhodobá únava atd. Faster EFT se však dá použít i v případě, kdy vás trápí nedostatek financí, neúspěch v obchodování, nedaří se vám najít si práci nebo se vám nelíbí vaše současná práce a chcete jinou, lepší atp.

Jak probíhá sezení Faster EFT?

Při** terapii Faster EFT** se jemně poklepává na určité konkrétní body na těle. Těchto bodů je celkem 5. Proces ťukání je doprovázen vhodnými slovy, která se přímo vztahují k osobě, která terapii podstupuje a k problému, který hodlá vyřešit. Délka Faster EFT sezení je závislá na množství problémů, které máte zájem řešit. Délka prvního sezení Faster EFT by měla být asi 2 hodiny, což zaručí, že se po terapii budete cítit lépe. Mnohdy po prvním Faster EFT sezení už není potřeba provádět další, někdy však ano. To vždy záleží na konkrétním případě.** Faster EFT sezení** může probíhat buď tak, že na 5 bodů na vašem těle bude „ťukat“, nebo chcete-li poklepávat, terapeut. Pokud vám ovšem poklepávání cizí osoby na vašem těle vadí, je možné se na instruktáži naučit poklepávat na své body sám.

Je Faster EFT vhodná i pro děti?

Možná si říkáte, že děti, ty přece nic netrápí, jaké ty můžou mít problémy. Vždyť si žijí zcela bezstarostný život, nic jim nechybí, vše mají zajištěno, můžou si jen užívat. Pokud jsou vaše děti naprosto šťastné a bezstarostné, pak je to samozřejmě dobře. Ovšem vzpomeňte si na vaše dětství. Bylo opravdu tak idylické, jak si jej představujete u svých dětí? Netrápilo vás něco? Pokud zavzpomínáte na své dětství, možná si uvědomíte, že některé problémy, které vás nyní trápí, se ozvaly už když jste byli malí nebo například v pubertě. Nejrůznější strachy, nedostatek sebevědomí, ale třeba i zdravotní problémy – ty nás často potkávají už v dětství a pak se jich nemůžeme zbavit až do konce života.

Pokud tedy vaše dítě má nějaké problémy, ať už zdravotního nebo psychického rázu, určitě se pro něj metoda Faster EFT hodí stejně tak jako pro dospělé. Pokud má** dítě problémy** s učením, je šikanováno, trápí ho nějaký strach, přehnaná nesmělost, starosti, nepříjemné vzpomínky (třeba na úmrtí v rodině, rozvod, …), zažití nějaké nepříjemné traumatizující události, ale třeba i zdravotní problémy, proč nevyzkoušet Faster EFT? Čím dříve se člověk zbaví svých problémů, tím lépe. Pokud si dítě své problémy neponese do dospělosti, nebude je přenášet dál na své děti nebo na ostatní lidi okolo sebe a bludný kruh se tím uzavře. A to za to určitě stojí, nemyslíte?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23132 (zdravotnimagazin.cz#10304)


Přidat komentář