Firemní koučink Liberec a okolí

Motivace je základ k provedení úspěšné práce. Jenže mnohým motivace chybí, zejména, pokud mají pocit, že odvedli dobrou práci, ale nebyli dostatečně ohodnoceni. To vede k úpadku a také postupnému úpadku firmy.

Zdá se Vám, že Vaši zaměstnanci jsou bez chuti do práce, hledají možnosti, jak se práci co nejvíce vyhnout a to se projevuje i na výsledcích firmy jako takové? Ano, možností může být propuštění zaměstnanců, snížení finančního ohodnocení a omezení provozu firmy, jenže to jsou jen jasné kroky k“zániku firmy. Pokud je ve Vašem zájmu dále podnikat a řídit celo-úspěšnou společnost, která bude jen slibně profitovat, pak je potřeba učinit kroky, které budou k něčemu a ne k ničemu.

Firemní koučink

Firemní koučink je způsob, jakým lze dovést lidi k lepším výkonům, většímu sebevědomí a hlavně k povznesení se nad určité záležitosti. Koučink je ideálním prostředkem pro motivaci zaměstnanců. Dokáže totiž zlepšit vztahy na pracovišti, komunikaci a ukázat jim cestu, jak si práci zlepšit a zpříjemnit, což vede i k lepší náladě. Nejen, že dokáže zaměstnancům přivést motivaci, ale dovede je i k řešení, jak si práci lépe zorganizovat a zároveň zefektivnit. V neposlední řadě je koučování prospěšné pro zlepšení komunikace na pracovišti a to všechno vede k lepším pracovním výsledkům a tedy i k navýšení zisků.

Hledáte-li způsob, jak svým zaměstnancům zvednout sebevědomí, pomoc jim k snažšímu dosáhnutí úspěchu, naučit je využívat vlastních zkušeností? Máte-li to štěstí a bydlíte v Liberci či v okolí, můžeme Vám doporučit profesionálního kouče.

Motivace

Otázkou je, co je to motivace? Všichni tak nějak dokážeme uvést příklady, kdy cítíme vlastní motivaci, nebo nás někdo motivuje kvyššímu výkonu, ale že je motivace síla, která nás táhne ke splnění cílů definuje už jen málokdo. Motivace je potřebná pro zdolávání vytyčených cílů a také ukojení vlastních potřeb. Potřebujeme ji, abychom měli důvod dříve stát a vykonali určitou práci, která se nám mnohokrát nezamlouvá. Vnitřně se můžeme motivovat tím, že jakmile práci zvládneme, můžeme se odměnit a tak podobně. Funguje to naprosto senzačně. Jenže ne všichni to umí, takže potřebují usměrnit a motivaci jakoby naučit, umět se vnitřně motivovat sám k úspěchu.

Zvýšení pracovní výkonnosti

Když už máte pocit, že Vaše snahy nadřízeného pracovníka jsou marné a že potřebujete ze zaměstnanců vytáhnout maximum pracovního nasazení, ale nevíte jak, pak není lepší cesty, než firemního koučinku, kde se dost podstatného dozvíte. Problém často tkví v představě, že pokud jsem šéf, pak musím být tvrdý. Což ale není pravda, protože nejlépe se pracovníkům vždy pracuje, pokud mají tak zvané volné ruce, možnosti se rozhodnout a své nápady realizovat. Dát zaměstnancům možnost se vyjádřit, ale přitom stále mít tvář nadřízeného pracovníka nemusí být tak složité, jen je nutné vědět, jak na to.

Problémy s komunikací

Nejčastějším problémem, proč firma neprofituje tak, jak by mohla, není ani tak záležitostí výkonu, jako komunikace. Pokud komunikace někde vázne, pak se to projevuje na nespokojenosti, často nevíme, proč jiný kolega něco udělal tak, jak udělal, přitom to není dobré řešení, ale dokud se budeme jen domnívat, že je něco špatně, pak to k ničemu nepovede, jen nutno s kolegy, podřízenými, ale i nadřízenými pravidelně hovořit, provozovat meetingy, a porady, kde každý bude mít možnost vyjádřit svůj názor.

Benefit pro zaměstnance s vlivem na osobní život

Jste-li zaměstnavatel již nějakou dobu, možná si udržujete od svých zaměstnanců jistý odstup, i když však víte, že je potřebujete a vážíte si jejich práce. Možná jim toužíte poskytnout určitý bonus, benefit, ale nejde jen o finanční částku, protože moc dobře víte, že pokud se lidem dá určité finanční ohodnocení, cokoli, co bude v dalších měsících nižší, je nutní dělat práci ne na 100 %. Benefit by měl být vhodnou alternativou, jak jim ukázat, že si jejich práce vážíte a že potřebujete, aby nadále vykonávali svoji funkci svědomitě a tak společně s kolegy dosáhly takových úspěchů, které budou vést ještě k lepším a lepším výsledkům. Takový benefit, který bude dost podstatný i pro jejich osobní život a budou celkově více spokojení a vyrovnaní.

Výkonný tým spokojených lidí

Největším zádrhelem pro úspěšnou firmu je právě tým lidí, kteří umí pracovat, chtějí pracovat a mají dostatečnou kvalifikaci, ale třeba i špatný šéf, nebo vedení firmy, které jim neposkytuje potřebné zázemí, je může naprosto demotivovat, v jistém ohledu nepřímo donutit práci nebrat až tak vážně a více se ji vyhýbat. To je sice problém a mnoho manažerů tak řeší situaci buď výpovědí, nebo snížením finančního ohodnocení, každopádně je potřeba si uvědomit, že je to výsledek práce i nadřízeného pracovníka, který se nepostaral o to, aby pracovníci měli vše, co k práci potřebují, nevyslyšel je a tak dále. Proto je potřeba poradit se s někým, kdo se problematikou zabývá, jak svůj tým motivovat, hodnotit a naburcovat je k dobrým a nejlepším výsledkům.

Koučink jako vhodný nástroj řešení potíží

Právě koučink je moderní a ideální nástroj k tomu, jak zjistit, kde je problém a řešit jej. Není složité svalit vinu na někoho jiného, ale horší pak je stát za svým názorem a umět si poradit i v těžkých chvílích. Ohodnotit, že problém je vlastně můj osobní a že je potřeba s ním něco dělat, vyřešit ho, není tak jednoduché, jak se může zdát, ale po zdolání této bariéry budete silnější.

Podpora rozvoje

Jak rozvíjet pozvolné myšlenky a dovést je do zdárného konce není vždy snadné. Lidé často mají spoustu nápadů, ale realizace je pak pro mnohé složitý bod, který vzdají dříve, než se k práci vůbec dostanou. Cvičení a metoda tak může zapříčinit to, že lidé přestanou oddalovat své sny a touhy a budou více pracovat na své vlastním rozvoji a podporovat práci svoji, i kolegů. To je hodně důležité při této práci, ale obecně u všech pozicí, i v osobním životě.

Při firemním koučinku se používají následující metody:

  • Metoda Crew – tato metoda podporuje rychlé pochopení problému, jak se s ním vypořádat a kde je ohnisko trablů.
  • Metoda Feeling – hodně je zde kladen důraz na cit, metoda je tak vhodná, pokud pracujeme spíše s lidmi citově labilnějšími.
  • Model Create – kreativní myšlení a hra je součástí této metody, kdy si následně klient sám přichází na důvody problémů a umí řešení zakomponovat do běžného života.
  • Dolování cílů – zde se zaměřuje na zachycení problémů, jeho řešení a dovedení k správnému, vytyčenému cíli, nejlépe bez překážek a potíží.
  • Práce s návyky – jak své běžné denní návyky použít pro svůj rozvoj, i rozvoj pracovní pozice, včetně úspěchu firmy. Využití možností a umu jedince.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23322 (zdravotnimagazin.cz#10495)


Přidat komentář