Kineziologická poradna metodou One Brain - Praha

Stojíte na počátku něčeho nového? Nastala ve Vašem životě změna, s kterou si nedokážete poradit? Hned na začátku si říkáte, že neuspějete? Říkáte si, že žijete celkem normálním životem, občas se Vám daří, občas ne, někdy Vás to trápí a jindy to neřešíte?

Jde s tím vůbec něco udělat? Obavy nejsou na místě, protože všechno je možné. Díky metodě One Brain můžete objevit nové možnosti a získat ztracenou sílu.

Mnohdy však není jednoduché oprostit se od zaběhnutého. Není jednoduché vydat se jen tak do neznáma, vstoupit do hluboké vody, otevřít dveře, když nevíte, co Vás za nimi čeká. Ve skutečnosti tomu tak být nemusí. Přijmout fakt, že náš svět je mnohem bohatší a širší než ten, ve kterém se pohybujeme a který tvoří slupku našeho bytí, nebývá lehké. Od nového a neznámého nás mohou zrazovat předsudky, neblahé zkušenosti, špatné vzpomínky, obavy, že se budou dané situace opakovat aj. Abychom byli připraveni přijmout to, co nám je nabízeno, ale nabízené nevnímáme, nevidíme a neslyšíme, je třeba mít v harmonii tělo, mysl i duši. A k tomu nám může dopomoci metoda One Brain, která je součásti konceptu Tři v jednom, tzn., že představuje jednotu těla, mysli a ducha.

Kineziologická poradna metodou One Brain - Praha

Mít ve své rodině doktora či léčitele by si přál jistě každý z nás, neboť nám to ušetří nejen spoustu času a problémů, ale především peněz. Ti z nás, kteří takové štěstí nemají a bydlí kupříkladu v Praze či v okolí, se mohou s důvěrou obrátit na kinezioložku paní Šárku Hlavičkovou. Paní Šárka Hlavičková pracuje zodpovědně, profesionálně a přistupuje ke každému klientovi vždy individuálně. A s čím Vám může pomoci? Obrátit se na ní můžete se vším, co Vám stěžuje život po psychické stránce, ať už máte ve svém životě příliš stresu, traumata z dětství, nebo Vás trpí bolesti hlavy, zad a kloubů. Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, např. alergie, bolesti hlavy, zad, různé typy závislostí a fobie.

Paní Šárka Hlavičková se dále zaměřuje na:

  • dyslektické a dysgrafické problémy dětí a dospělých  -

  • stres vzniklý náročným povoláním

  • pracuje s odstraněním psychických bloků po traumatických zážitcích (smrt blízké osoby, nehody aj.)

  • řeší bolesti hlavy, zad a kloubů

  • do určité míry odstraňuje různé druhy závislostí a fóbií  - odstraňuje stres u dětí z prenatálního období a porodu, jeslí, školek, školní docházky a pobytu v nemocnici

  • terapie je určená i vašim domácím mazlíčkům (pejskům, kočičkám, opeřencům aj.) - řeší se traumata ze zranění, autonehod, operací a ohrožení jiným zvířátkem.

 Chcete-li ji oslovit, můžete tak učinit buď:

telefonicky na čísle +420 608 030 398

nebo na e-mailu sarkahlavicka@seznam.cz či hlavickovasarka@gmail.cz

Terapie se konají na adrese Nedvězská 29, Praha 10, 10000 (u stanice metra Skalka).

Více informací o Kineziologické poradně metodou One Brain - Praha naleznete na http://hlavickovakineziologie.cz//

Kineziologie ONE BRAIN - Praha

Představujeme Vám terapeutickou metodu. Metodu, která vychází z faktu, že příčinou veškerých našich psychických, ale i fyzických problémů, je stres. Stres, který nás může natolik pohltit, že pak nejsme schopni normálně fungovat, užívat si života, vnímat jeho jednoduchost a rozmanitost zároveň. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že se vnitřně potýkáme s psychickými problémy. Obvykle vynaložený čas, invenci, finance na léčbu fyzických problémů směřujeme zcela jinam, než máme. Kineziologická metoda One Brain je účinná v pomoci při vyhledání podstaty psychických i fyzických problémů.

One Brain – jednotný mozek

One Brain můžeme přeložit jako jednotný mozek. Systém One Brain vychází ze stavu ideálního fungování našeho mozku, kdy mezi sebou aktivně spolupracuje pravá i levá mozková hemisféra. Pravá mozková hemisféra je soustředěna na umělecké schopnosti, barvy, obrazy, symboly. Levá mozková hemisféra se naopak zaměřuje na detaily, analýzy, logiku. Náš mozek pak můžeme přirovnat k jakémusi počítači, který zaznamenává a ukládá veškeré informace. A to jak informace, které v nás vyvolávají dobré pocity, tak informace, které v nás vyvolají smutek, melancholii, zádumčivost, strach, aj. Dojde-li během našeho života ke stresové situaci, stresovému prožitku, může mozek zablokovat značnou část naší energie. Nedostává-li se nám pak potřebné energie, projeví se disharmonie, nedostatek v podobě psychických a fyzických potíží. Kineziologie One Brain umožní vyhledat onu příčinu problému a zbavit se jí.

One Brain - možnosti

Kineziologie One Brain Vám může pomoci při odstranění stresů, ať už současných nebo vzniklých v minulosti. Budete se moci zbavit strachu, úzkosti, trémy, traumat, poruch spánku, problémů v mezilidských vztazích, problémů s hmotností, posedlostí, závislostí, bolestí zad, bolestí hlavy, problémů s otěhotněním, aj. Navíc posílí Váš imunitní systém. Navodí tolik potřebnou harmonii v duševní i fyzické rovině. Umožní Vám znovu objevit Vaše schopnosti, kterých jste se vzdali, nebo ty, které jsou ve Vás schované a již je nevnímáte a neuvědomujete si je. Kineziologie One Brain je významnou pomocí při dyslexiích, konkrétně pak u poruch čtení, psaní, počítání, nesoustředěnosti a hyperaktivity.

Kineziologie – komu pomáhá

Necítíte se dobře po psychické nebo fyzické stránce? Máte pocit, že se na Vás valí úkoly ze všech stran a dostáváte se tak do kolotoče povinností, které nezvládáte? Bojujete se vznikajícím či dlouhotrvajícím stresem? Můžete se pochlubit silnými stránkami, ale bohužel i slabými, kdy jste podlehli závislosti? Závislosti na nakupování, jídle, pití, práci, neustálém hledání něčeho lepšího? Máte strach? Strach prakticky ze všeho nového, s čím se setkáváte, nebo můžete setkat? Nejste schopni se plně soustředit, dotáhnout věci do konce? Ať už se Vás týká kterýkoli ze jmenovaných problémů, ať již jeden či všechny, může Vám být kineziologie velmi nápomocna.

Kineziologie může pomoci každému. Každému, kdo však chce, aby mu bylo pomoženo. Je jedno, zda se jedná o dítě, dospívajícího, dospělého, seniora, muže, ženu. Kineziologie nedělá rozdíly. Správně vedená metoda odborným terapeutem může pomoci zlepšit život každému. Nemusíte se ničeho obávat, nebudete loutkou v rukách svého kineziologa. Kineziolog má úplně jinou důležitou úlohu, bude Vaším nestranným průvodcem a prostředníkem. Vy sami si určíte, kam se budete chtít dostat, k jakým dveřím se vydat, kterým se vyhnout, a které „zámky“ odemknout. Jediné, o čem musíte být přesvědčeni, je fakt, že doopravdy potřebujete něco změnit.

Kineziologie – jak probíhá terapie

Kineziologických metod je hned několik. Nejdříve bychom měli zdůraznit, že kineziologie je věda, která k léčbě nevyužívá žádných léků. K nejznámější metodě patří celosvětově uznávaná metoda One Brain. Princip kineziologie je založen na jedinečné technice zkoušení – testování svalstva. Metoda spojuje poznatky západní medicíny se starobylým učením východu. Používá i jednoduchá cvičení a korekce, díky kterým je možné podnítit konkrétní části těla a mozku, kdy dochází k určení a léčení postižených míst na těle. Dochází k odstranění poruch rovnováhy v jednotlivých energetických systémech těla. Zjištěné poruchy rovnováhy se napravují za pomoci doteku či tlaku na konkrétních místech. A naše tělo, mysl i duše se dostává do harmonie, a pak jsme v harmonii i my. A to je smyslem kineziologie.

Samotné sezení není nijak „vnitřně nesnesitelně bolestivé“. Nebudete tedy zažívat stejně intenzivní pocity jako v době, kdy jste situaci právě zažívali. Budete moci nahlédnout do doby, vrátit se k situaci, která ve Vás vyvolala napětí. Nebuďte překvapeni, pokud se dostaví záplava emocí nebo dokonce slzy. Jedná se o emoce, pocity, které se tehdy schovaly a nevypluly napovrch. Tyto emoce jsou však pro celkovou očistu velmi důležité. Nebraňte se jim. Stud není na místě. S terapeutem budete moci zjistit, co se tehdy v minulosti přihodilo, kde je ona příčina problému. Změnu pak můžete pocítit prakticky ihned nebo s určitým časovým odstupem. Záleží na tom, kolik situací bude potřeba probrat, ke kolika zážitkům bude třeba se vrátit, jak dlouho bude trvat, než si uvědomíte a přijmete... Nemusí to však být jen běh na dlouhou trať, někdo si potřebuje vyřešit jeden zásadní problém a bude mu stačit jedno sezení, jiný má problémů více a potřebuje i více času na jejich vyřešení. Není výjimkou, že Vy sami vnitřně nic nepocítíte. Zato však okolí Vaši změnu zaznamená okamžitě.

Sezení s kineziologem - Praha

Kineziolog bude na sezení tzv. průvodcem Vaším dosavadním životem. Bude procházet celý Váš život, což není záležitostí jednoho sezení. Na jednotlivých sezeních se budete postupně dostávat k věcem, které jste si předtím ani neuvědomovali. Budete se vracet k situacím, které z Vašeho pohledu nebyly důležité. Vzpomenete si na spousty zážitků, o kterých jste si mysleli, že se snad ani nestaly. Budete vyhledávat negativní emoce, které souvisí s daným problémem. Není výjimkou, že příčina problému je mnohdy ukryta v období dětství, nebo dokonce v prenatálním období, které v podstatě ani nejste schopni si uvědomit. A tímto postupným skládáním jednotlivých střípků Vašeho života poskládáte společně s kineziologem kompletní mozaiku, kde všechny střípky budou dokonale zapadat. A odtud je již pouze krůček k obnově harmonie těla, mysli i ducha.!

Kineziologie – pravda, odvaha - Praha

Chcete „něco“ udělat s Vaším dosavadním životem, aby byl lepší, spokojenější? První krok jste již udělali – uvědomili jste si, že chcete něco změnit, že něco potřebujete. Našli jste si terapeuta. Zvolili jste si metodu. Následující krok však nebude o nic lehčí. Pravda, která vypluje na povrch, ona příčina problému, která se odkryje, pro Vás může být nepříjemná, svým způsobem i bolestivá. Z Vaší strany bude potřeba nejen odhodlání, ale také síla a odvaha. Odvaha přijmout a uznat určité problémy. Síla ony problémy řešit a jednou provždy se jich zbavit. Odměna však na sebe nenechá dlouho čekat. Pokud jste si někdy říkali, že nerozumíte sami sobě, nechápete, proč se chováte tak či onak, pak Vám tato metoda umožní nahlédnout do svého nitra. Poznáte své pravé já. Budete schopni porozumět Vašemu chování, Vašim citům, sami sobě. I přesto si říkáte, že to nemůže fungovat, pokud této metodě nevěříte? Můžete být překvapeni, jak málo stačí k „prozření“, pochopení a nadhledu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23260 (zdravotnimagazin.cz#10433)


Diskuze a zkušenosti

Olina | 16.11.2012 10:44
Re: Kineziologická poradna metodou One Brain - Praha, Lysá nad Labem Krásný článek.Kineziologii doporučuji vyzkouše-)

Petra | 23.11.2012 14:26
Re: Kineziologická poradna metodou One Brain - Praha, Lysá nad Labem Souhlasím :-)


Přidat komentář