Kineziologická poradna - Olomouc

Dovolte sami sobě otevřít ve svém životě dveře radosti, klidu, štěstí, zdraví, láskyplným vztahům, dovolte si provždy udržet svou psychickou i fyzickou rovnováhu. Zbavujte se příčin svých stresů a udržte si radostný život a pevné zdraví.

Co je to kineziologie?

Kineziologie je metoda, jak komunikovat s vlastním mozkem. Díky kineziologii se odstraňují energetické bloky v mozku, kdy tyto bloky mohly vzniknout emocionálním napětím, stresy, bolestmi, strachem a dalšími negativními vlivy, působícími na fyzickou i psychickou stránku člověka. Díky kineziologii je možné nalézt příčinu nerovnováhy, která v těle nastaví samoléčicí procesy. Kineziologie je psychologická podpora, která vede ke zlepšení výkonu. Tím, že otestujeme svaly na svém těle, můžeme najít bloky a zjistit, kdy, kde a proč k zastavení energetických toků došlo. Nemoci člověka předchází stresy v těle. V okamžiku, kdy se nahromadí, člověk onemocní. Tomuto stavu je možné předejít, pokud se bude člověk snažit tyto stresy odblokovávat a své tělo jich zbavovat. Pak nemůže dojít k přepnutí organismu stresy.


V čem spočívá kineziologie?

Kineziologie je vybudována na základech tradiční čínské medicíny a na nejnovějších poznatcích v oblasti fungování lidského těla a mozku. Cílem kineziologie je uvést lidský organismus do rovnováhy. Pokud se tento cíl podaří a je-li úspěšný, vymizí veškeré fyzické a psychologické obtíže, se kterými se člověk trápil i několik mnoho let. Přesvědčení kineziologů vychází z toho, že lidské tělo nikdy nelže a to i tehdy, když člověk tvrdí opak. Základními stavebními kameny kineziologie jsou reakce těla na příslušné podněty, znalosti o meridiánech a příslušných akupunkturních bodech, znalosti o propojení psychických stavů, emocí a energetického systému těla, znalosti o propojení výše uvedeného se svaly, klouby, kostmi a nervovým systémem a znalosti o principech fungování mozku, vědomí a podvědomí.

Čeho se týká metoda zvaná kineziologie?

Kineziologie patří k jedné z nejznámější metodě alternativní medicíny, kterou uznávají jak psychologové, tak i učitelé, lékaři, ale i laici po celém světě. Tato velmi efektivní alternativní metoda se začíná stále více rozšiřovat i v České republice. Týká se studia svalů a pohybů těla. Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalů lidského těla. Tato metoda je založena na tom, že každá skupina svalů lidského těla souvisí s dalšími částmi lidského těla, s jednotlivými orgány, žlázami, kostmi, zažívacím ústrojím, s krevním oběhem a vychází z toho, že pokud jsou svaly v dobré kondici, je v pořádku i tělo.


Šťastní lidé

Jak probíhá terapie kineziologie?

Na začátku konzultace terapeut zjistí, jaký je Váš celkový zdravotní stav. Vyšetření zaměřuje na to, jak reagují svaly na jemný tlak rukou. Obecně vzato jednotlivé svaly reagují na negativní informace oslabením nebo naopak napnutím svalu. Ať už jste ve stresu, máte strach, jste nemocní, to vše se projeví ve Vašich svalech. Sami možná víte, jak jsou negativní emoce schopné zablokovat energické proudění v oblasti mozku a tím i v příslušné části těla, kterou tato oblast řídí. Takové zablokování nastává při nemoci nebo ve stresu, nebo při prožitém traumatu z dětství, které je uloženo hluboko v podvědomí. To vše způsobuje různé fyzické a psychické problémy, které můžou přejít až do chronického stavu. Stresové situace jsou tak schopné odpojit až 75% mozku. Tím, že zkušený a profesionální terapeut testuje jednotlivé svaly, může energetické blokády vyhledat a za pomocí určitých technik, mezi které patří masáže, doteky, jednoduché pohyby, apod., je může přerušit a energetický tok obnovit. Provedenou terapií dojde ke zlepšení svalové reakce. Díky kineziologii se po odblokování organismus začne automaticky vracet do rovnovážného stavu. Tuto metodu se může naučit zcela každý a nemá nic společného s léčitelstvím.

Kdo je objevitelem kineziologie?

Kineziologii objevil americký chiropraktik George Goodheart, již v 60. letech 20. století. Zjistil, že stlačováním různých bodů na lidském těle se dají posílit odpovídající svaly. Postupně zjistil spojitost mezi 16 různými tlakovými body na lebce, nad prsní kostí a za kolenem a usoudil, že se v lidském těle vyskytují určité energetické kanály, díky kterým existuje vztah mezi tlakovými body, svaly a jednotlivými orgány. Kineziologie se velmi brzy po svém vzniku rozšířila po Spojených státech a před několika málo lety se objevila také v České republice, kde již úspěšně pomohla opravdu velmi mnoha klientům.

Jaký je smysl kineziologie?

Kineziologii je možné definovat jako způsob komunikace terapeuta s podvědomím pacienta. Tato komunikace směřuje k odstranění psychických bloků. Je postavena na poznatcích klasické asijské medicíny, jejíž podstatou je respektování jednoty těla a ducha. Tělesné zdraví je závislé na duševních procesech, které se dějí uvnitř těla. I bolení hlavy, zad nebo bolesti v kříži můžou být psychosomatický základ, podobně jako srdeční infarkt, onemocnění žaludku, vady řeči, sexuální poruchy, poruchy čtení, psaní, počítaní a mnoho dalších onemocnění. U všech takových potíží je vhodné obrátit se na terapeuta, který Vám díky kineziologii dokáže pomoci. Kineziologie totiž pomáhá velmi efektivně k rozvoji harmonického života a k nastolení samoléčebného procesu organismu. Zkušený terapeut Vás dokáže zbavit různých strachů, zlozvyků, fóbií, depresí nebo stresu. Je schopen také zmírnit nebo odstranit psychické nebo fyzické potíže, mezi které patří závislosti, pomočování, alergie, poruchy spánku, dokáže pomoci dyslektikům, dysgrafikům, dokáže pomoci hyperaktivním dětem, které zklidní nebo naopak povzbudí děti zakřiknuté a posílí jejich sebevědomí. Mezi klienty kineziologických poraden jsou i děti předškolního a školního věku, jejichž stav jejich rodiče trápí.

Aby byla léčba úspěšná, je nutná spolupráce pacienta s terapeutem. Terapeut zahajuje léčebný proces tím, že odstraní z těla pacienta bloky, ale poté už záleží na samotném pacientovi, jak bude o své zdraví pečovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23235 (zdravotnimagazin.cz#10408)


Diskuze a zkušenosti

Lucie | 03.09.2012 14:19
Re: Kineziologická poradna - Olomoucký kraj Víla umí člověka rozzářit do poslední buňky. Naši rodinu prozařuje už více než 2roky. Uzdravuje jemně a šetrně, vždy si u ní příjemně odpočinu a naberu sílu. Jsem velice ráda, že jsem měla možnost Vílu poznat a nechat si od ní pomoci.

Pavla | 26.09.2012 08:38
Re: Kineziologická poradna - Olomoucký kraj Krásný článek :-)


Přidat komentář