Kineziologická poradna - Praha

Kineziologie a terapie jako masáže a terapie světlem účinně pomohou cítit se lépe. A to všichni chceme - ať už řešíme fobie, strachy, závislosti, poruchy zdraví a dysfunkce jako dyslexie a disgrafie nebo hyperaktivitu či koktání.

Kineziologie – jemná a přesto účinná metoda

Kineziologie je velice šetrná a jednoduchá metoda. Jednou z jejich hlavních výhod je to, že nepoužívá žádné léky. A jak určitě víte, snad všechny léky mají nějaké vedlejší účinky, které někdy mohou být v konečném důsledku ještě horší než původní nemoc. Ne nadarmo se říká, že farmaceutický průmysl si své zákazníky (pacienty) vyrábí sám. Jak už bylo řečeno, kineziologie žádná léčiva nepoužívá. Ale jak tedy kineziologie funguje?

Kineziologická poradna - Praha

Pokud Vás trápí různé potíže jako je deprese, nespavost, psychický blok z nějaké nepříjemné životní události, hyperaktivita u dětí a mnoho dalších, můžeme vám doporučit obrátit se na kinezioložku, která využívá kineziologii k tzv. odblokování různých psychických potíží, traumat a bloků, pomáhá při dyslexii a dysgrafii aj.. Přitom se můžete spolehnout na vstřícné jednání, na profesionalitu a ochotu.

Alternativní metody léčení - Praha

Pokud se chcete nechat léčit, budete muset jít skutečně k doktorovi. Avšak ti z Vás, kteří svůj problém dokážete pojmenovat a chcete se uzdravit, máme pro vás tip na profesionální úrovni.

Alternativní metody léčení, mezi nimiž figuruje také kineziologie, patří mezi nejúčinnější způsoby, jak dosáhnout zdravé mysli i ducha - neboť v pravém slova smyslu se jedná o podnícení uzdravovacích procesů v člověku. Metoda kineziologie je velice šetrná a jemná, není se potřeba obávat žádných vedlejších účinků či nepříjemných procedur.

V dnešní době trpí mnoho lidí nejrůznějšími strachy a fobiemi, depresemi či přepracovaností. Stejně tak má mnoho osob potíže s dysfunkcemi nejrůznějších typů, které mohou překážet jak při studiu, tak v práci či osobním životě. Pokud i vás trápí nějaké problémy, poruchy nebo dysfunkce včetně zdravotních potíží, ale také nedostatek vůle či motivovanosti, představíme vám metodu, která pomohla již mnoha lidem zbavit se svých zdravotních či psychických problémů anebo je alespoň zmírnit, nebo také přinést novou sílu a chuť do práce na sobě sama. Jedná se o metodu známou jako kineziologie.

Avšak mnohem podstatnější, než metoda sama je zkušený průvodce na Vaší cestě za uzdravením a Vaše upřímné odhodlání - odevzdání se procesu transformace, která ve finále přináší mnohem více, než "pouhé" uzdravení.

Jaké problémy dokáže kineziologie řešit?

Kineziologie se soustřeďuje na „odblokování“ psychických a psychosomatických poruch či bloků, jako jsou různé strachy a fobie, stresy, úzkosti či deprese, dále potíže s učením, mnoho typů dysfunkcí (například problémy s psaním, čtením nebo počítáním, neschopnost se soustředit aj.) tréma, koktání a zadrhávání, tiky a další. Dále se kineziologie zaměřuje na široké spektrum zdravotních potíží, jako jsou například migrény, potíže s otěhotněním, obezita, trávicí těžkosti či bolesti žaludku nervového původu, alergie, astma, oslabená imunita, dlouhodobá únava a další. Kineziologie se však s úspěchem využívá i v případech potřeby zvýšení výkonnosti a to jak výkonnosti duševní, tak fyzické aj. Kineziologie je velice oblíbenou i v případě léčby závislostí, jako jsou závislost na kouření, na alkoholu či na narkotikách. Kineziologie se může uplatnit také na potíže ve vztazích a to jak rodinných či partnerských, tak i ve vztazích pracovních a profesních či jinde. Kineziologii je možno využít i tehdy, je-li potřeba zvýšení sebeúcty, víry v sebe sama a své schopnosti, rozvíjeni svých dovedností a svého potenciálu, umět využít a realizovat svůj talent a další...

Kde se můžu setkat s kineziologií?

Mnoho z nás trpí nejrůznějšími psychosomatickými potížemi, nebo potřebuje ve své práci, při studiu či jiném úsilí a snažení motivovat a povzbudit. Kineziologie je metoda, která dokáže zmírňovat nebo i zcela odstranit potíže psychického nebo psychosomatického původu a také člověka motivovat, pomáhat mu zrealizovat své sny, rozvíjet či využívat svůj talent a své schopnosti. A právě k odstranění psychosomatických potíží či k povzbuzení a motivaci je metoda kineziologie ideální, a proto není od věci se s ní blíže seznámit a vyzkoušet ji.

Na jakém principu funguje kineziologie?

Podle metody kineziologie k vyřešení a odstranění nebo zmírnění většiny psychických a psychosomatických problémů postačí nalézt emocionální blok v toku energie. Takový emocionální blok je následně nutné „odblokovat“ aby došlo k vyléčení. Podle kineziologie bývá blokování toku energie nejčastěji způsobeno nějakým nepříjemný zážitkem nebo také dlouhodobým stresem. Prožité stresy nebo nepříjemné emocionální prožitky se někdy dokáží „zapsat“ do paměti buněk natolik hluboko, že kvůli nim pak energie nemůže volně proudit – vzniknul totiž tzv. „blok“. Tento blok energie bývá příčinou mnoha potíží, které po jeho odstranění jakoby zázrakem mizí nebo se zmírňují.

Kdy vznikají emocionální bloky?

Podle poznatků Kineziologie vzniká většina bloků energie v dětství, i když to nemusí být nutně pravidlem. Jinými slovy řečeno jde o emoční zážitky nepříjemného charakteru, většinou prožité v dětství, kdy se jim ještě neumíme dostatečně bránit. Tyto nepříjemné emoce pak vytvářejí bloky v toku energie, které mohou působit problémy po celý zbytek života. Jejich odblokováním, dokonce i po desítkách let je možné docílit zmírnění nebo úplného odstranění problémů, které byly emočním blokem nebo bloky způsobeny.

Jak se aplikuje kineziologie v praxi?

Metoda kineziologie je známa již mnoho let. Za tu dobu se vyvinulo více různých typů kineziologie, z nichž u nás nejznámější a nejpoužívanější je kineziologie metodou „One Brain“. Název „One Brain“ přeložen do českého jazyka znamená „jeden mozek“, ovšem myšlenku metody One Brain podstatně lépe vystihuje překlad „jednotný mozek“. Metoda kineziologie One Brain je založena na základě poznatku, že při ideální spolupráci obou mozkových hemisfér, tedy pravé i levé hemisféry, pracuje mozek mnohem lépe, rychleji a výkonněji. Při terapii metodou kineziologie One brain terapeut Praha pomocí jednoduchého svalového testu komunikuje s tělem a myslí člověka. Tento test zkušenému terapeutovi umožní uvolnit bloky bránící toku energie a tím pádem i harmonické spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry. Pokud spolu obě mozkové hemisféry ideálně spolupracují a jsou v rovnováze, mozek pak nejenže dokáže pracovat rychleji, konstruktivněji a dynamičtěji, ale odeznívají také psychické a psychosomatické potíže.

Historie kineziologie

Metoda kineziologie datuje své počátky do šedesátých let minulého století. V roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart začal používat testování svalů k vyhodnocování svých léčebných postupů. Jeho poznatky ve své práci později využil jiný americký lékař Dr. John F. Thie, který na toto téma sestavil učební materiál a vydal jej knižně v roce 1973. Název knihy napovídá, jak pracuje tato revoluční metoda – „Touch for health“, neboli dotyk pro zdraví. Metodou kineziologie se od té doby začalo zabývat více a více osob, přičemž za nejvýznamnější je považována práce Gordona Stokese a Daniela Whitesidea, kteří stáli u zrodu jedné z nejznámějších kineziologických metod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23281 (zdravotnimagazin.cz#10454)


Přidat komentář