Kineziologie - Klatovy

Kineziologie One Brain je psychoterapeutická metoda, která vychází z poznatku, že na počátku většiny psychických i fyzických problémů je stres. Alternativní léčba nabízí mnohé možnosti.

Jak daleko to dotáhnete a jak úspěšní budete, o tom nerozhoduje pouze to, na kolik dokážete plnit zadané úkoly. Váš úspěch velmi ovlivní také osobní image, to jak viditelní budete. Mnohé lidi ale bohužel svazuje stres nebo mají jiné potíže. V tomto případě je vhodné podstoupit alternativní léčbu a jako** nejvhodnější řešení** se může jevit například** kineziologie**. Zajímá vás víc? Pak přesně pro vás jsou určeny informace z oblasti alternativní léčby.

Kineziologie

Práce, osobnost, stres

Ve Vašem zaměstnání stejně jako v životě jste odpovědní za svěřené úkoly a máte svůj podíl na úspěchu firmy a na svých zásluhách. Odpovědnost za svou kariéru tedy máte sami. Společnost, ve které pracujete vám pouze umožňuje projevit své schopnosti a nadání. Jakým způsobem to uděláte, to je pouze na vás. Záleží na tom, jak se budete prezentovat a jak dané podmínky využijete. Pokud toto umění neovládáte, máte nějaký problém nebo chcete zlepšit svou image, pak se obraťte na profesionála. Nabídne vám alternativní léčbu, kterou úspěšně využili již mnozí před vámi.

Pokud chcete být v dnešní době úspěšní, musíte se zbavit zbytečného stresu. Svým chováním totiž dáváte svým kolegům, zákazníkům i přátelům najevo, kdo jste, jací jste, o co usilujete a jakými pravidly se řídíte. Je třeba zbavit se blokací, vytvořit si svůj styl a postoj a tím se řídit. A právě na této cestě vám pomůže profesionální poradce, kdy použije jednu z úspěšných metod alternativní léčby.

Bolesti, migrény, stres

Kineziologie - Klatovy

Potýkáte se ve svém životě s problémy, ať už fyzickými či psychickými? Tyto problémy Vás tíží více a více a už si s nimi nevíte rady? Pomoci Vám může alternativní medicína, konkrétně pak** kineziologie**.

Kineziologie - Klatovy

Co je kineziologie?

Pojem kineziologie pochází z řečtiny a spojuje slova pohyb a slovo nebo řeč (přeneseně věda). Kineziologie je tedy věda o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka a zvířat. Kineziologie se zabývá fyziologickými, mechanickými a psychologickými mechanismy. Aplikace kineziologie na lidské zdraví jsou: biomechanika a ortopedie, rehabilitace, fyzické a pracovní terapie, ale také sport a cvičení. Podstatu kineziologie tvoří sledování pohybu, elektrofyziologie svalové a mozkové aktivity, různých metod monitorování fyziologických funkcí a jiných behaviorálních a kognitivních výzkumných technik.

Aplikovaná kineziologie

Aplikovaná kineziologie je metoda, která se zabývá diagnostikou a léčením fyzických i duševních poruch a odstraňováním problémů při výuce dětí, přičemž s vědeckou kineziologií, tedy se studiem pohybu nemá nic společného. Alternativní medicína a léčitelství uvádí, že základním principem aplikované kineziologie je představa, že všechny tělesné i duševní problémy jsou způsobeny poruchou proudění energie mezi orgány včetně mozku a svalstvem a že se blokáda projeví oslabením příslušného svalu. Příčinu choroby lze pak snadno objevit tzv. svalovým testem. Tento test lze provést ve stoji, v poloze vsedě i vleže na nejrůznějších svalech, ale v praxi se jich používá asi pět. ** **

Léčitel během testu přitlačuje upaženou ruku pacienta dolů a pokud paže pod mírným tlakem poklesne, znamená to poruchu. Orgánové choroby se diagnostikují tak, že si pacient položí volnou ruku na místo předpokládaného nemocného orgánu a provede se test. Léčitelé mluví o funkční poruše orgánu, psychosomatické poruše, poruše napětí svalů, blokádách energie, o stresorech. Svalovým testem lze také zjistit nesnášenlivost některých potravin, alergii, chybění vitamínů nebo minerálů, ale také vyhledat vhodný medikament pro léčbu poruchy. Lze také klást pacientům otázky a ptát se cíleně, jaký je stav jejich orgánů, jaké mají pocity a jakými problémy trpí. Tělo samo poklesem paže odpovídá.

Aplikovaná kineziologie

Kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je terapeutická metoda, pomocí které lze odstranit problémy stresového původu. Kineziologie zde vychází z poznatku, že na začátku téměř každého zdravotního problému je emocionální příčina, tedy především stres. Kineziolog poté pomocí svalového testu určí a následně jej odblokuje, čímž se spouští samoléčebné schopnosti a mechanizmy těla a následně dochází k uzdravení pacienta. Kineziologie One Brain je odvozena od ideálního fungování mozku, tedy od správné spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry. Pravá je tvůrčí ve smyslu uměleckých schopností, vnímá barvy, obrazy a symboly, vnímá celek a nezabývá se detaily. Levá hemisféra analyzuje, zaměřuje se na detaily, poskytuje informace z oblasti logiky, orientuje se v čase a vnímá strach. Vlivem stresu dochází v mozku k zablokování energie a k přerušení toku energií v mozku a následně i v příslušné části těla, což má z následek různé duševní a fyzické potíže.

Jak kineziologie ONE BRAIN pomáhá?

Kineziologie One Brain je velmi účinná v mnoha oblastech. Dokáže vyloučit či zmírnit stresy současné i ty z minulosti, řeší problémy s otěhotněním, léčí pocity strachu a úzkosti nebo dyslexii, poruchy čtení, psaní, hyperaktivitu, nesoustředěnost, ale také trému. Kineziologie One Brain odstraní problémy s tělesnou váhou, pomáhá při alergiích a závislosti. Pomáhá také při odstranění bolesti hlavy a zad a posiluje imunitu. Tato metoda ale také umí vyřešit problémy ve vztazích a dokáže přinést harmonii v duševní i fyzické oblasti a umožňuje vyzdvihnout schopnosti a možnosti klienta.

Fyzická i duševní harmonie

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23080 (zdravotnimagazin.cz#10248)


Diskuze a zkušenosti

Lucie | 26.08.2015 21:29
Re: Kineziologie - Klatovy Dobrý večer, kde v Klatovech je nějaká poradna. Chtěla bych zajít na kineziologii se synem. Děkuji Lucka


Přidat komentář