Kineziologie metoda One Brain

Když nefungují klasické způsoby léčby, je vhodné zajímat se o alternativní. Psychické a fyzické problémy vám může pomoci vyřešit kineziologie – metoda One Brain, Bachova terapie, numerologie nebo zelené potraviny.

Naši osobnost je nutné brát z pohledu jednoty biologické, psychologické, sociální a spirituální. Když je kterákoliv z těchto složek naší osobnosti narušena, projeví se to také na ostatních složkách. Představme si to např. na nemoci, která zasahuje biologickou část naší osobnosti. S nemocí se necítíme dobře nejen po stránce fyzické, ale také psychické. K tomu, abychom se v našem životě zbavili nemocí jak psychických, tak fyzických, můžeme např. vyzkoušet metodu One Brain. Obraťte se na poradny, které metodu One Brain nabízí, a možná budete překvapeni tím, jak je tato metoda účinná.

 

 

Kineziologie metoda One Brain

Už vás po dlouhou dobu trápí fyzické nebo psychické problémy a běžný způsob léčby vám nepomáhá? Co takhle vyzkoušet alternativní metodu léčby – kineziologii One Brain? Tato metoda vám může pomoci, pokud ve svém životě často bojujete se stresem, chcete žít zdravěji a naučit se lépe vypořádat se zátěžovými situacemi.

Co je to kineziologie

Kineziologie se chápe jako jedna z metod alternativní medicíny. Vysvětleme si samotné slovo kineziologie, které pochází z latinského kinesis a znamená pohyb. Kineziologie vychází z principů staré čínské medicíny. Čínská medicína je založena na poznatcích, že energie v lidském těle proudí v tzv. meridiánech, což jsou vlastně energetické dráhy. Kineziologie je metoda, která se zabývá studiem svalů a pohybů těla. Tato metoda se snaží pomoci člověku v udržení rovnováhy organismu. Kineziologie je založena na předpokladu, že každá skupina svalů v lidském těle má vztah k dalším částem těla, jako jsou např. zažívací orgány, žlázy, kosterní systém, systém oběhový atd. Kineziologie tvrdí, že pokud jsou svaly člověka v dobrém svalu, je i zbytek těla v pořádku.

Kineziologie byla objevena americkým chiropraktikem Georgem Goodheartem v 60. letech minulého století. Goodheart během své práce s pacienty zjistil, že stlačováním různých bodů na těle člověka je možné posílit svaly lidského těla. Goodheart objevil vztahy mezi 16 tlakovými body na lebce, nad prsní kostí, za kolenem a svalovými skupinami. Chiropraktik usoudil, že v lidském těle jsou energetické dráhy, které zapříčiňují vztah mezi tlakovými body, svaly a orgány lidského těla. Poté se poznatky kineziologie začaly šířit Spojenými státy a později se díky Carol Ann Hontenzové dostaly také do České republiky.

Šťastná rodina

Jak probíhá kineziologie

Terapeut, který se zabývá kineziologií, nejdříve zhodnotí celkový stav klienta. Během diagnózy se zjišťuje, jak svaly reagují na jemný tlak rukou. Kineziologie předpokládá, že stres a nemoci, které nás potkali v našem životě, se projeví na našich svalech. Kineziologie předpokládá, že duševní a tělesný život je ve velmi úzkém vztahu. Vše, co se odehrává v naší mysli, se také projeví v našem těle. Všechny negativní emoce blokují určité části našeho těla. Blokace části těla může vzniknout nejen z nemoci a stresu, ale také je mohou způsobovat traumata z dětství, která jsou uložena v našem podvědomí. Negativní zážitky, které jsme prožily v dětství, se ukládají do našeho nevědomí a později mohou způsobit psychické a fyzické problémy. Terapeut tak může zjistit, jaké máte energetické blokády. Poté se využívají jednoduché pohyby, doteky, masáže a podobně. Tyto pohyby pomohou k obnovení energetických toků a dochází ke zlepšení svalové reakce. Mohly bychom říci, že kineziologie využívá vlastních ozdravných sil, které mohou organismus odblokovat a uzdravit.

Pro koho je metoda kineziologie vhodná

Metoda kineziologie je vhodná nejen pro dospělé osoby, ale také pro děti. U velmi malých dětí se doporučuje tuto metodu praktikovat přes rodiče. Metoda kineziologie je vhodná pro nemocné osoby a dá se také praktikovat u zvířat. Kineziologie – metoda One Brain může pomoci těm, kteří ve svém životě pociťují častý strach a pocit úzkosti. Dále je vhodná pro ty, kteří jsou vystaveni neustálému stresu, pro osoby, které mají časté deprese, zlozvyky a fobie. Metoda One Brain pomáhá dětem s ADHD (hyperaktivita a poruchy pozornosti), se specifickými poruchami učení, poruchami chování. Kineziologie je vhodná pro osoby s únavou, bolestmi hlavy, závislostmi, alergiemi, astmatem, oslabením imunitního systému, bolestmi žaludku, střevními problémy atd. Tuto alternativní metodu mohou využít také ti, kteří mají problémy ve vztazích a v komunikaci.

Šťastný pár

Bachova terapie

Bachova terapie je založena na 38 výtažcích z různých květů a rostlin. Pomocí Bachovy terapie se člověk může naučit zvládat nejrůznější záporné emoce, harmonizovat svou mysl a nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu. Bachova terapie pomáhá uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Pomocí květových esencí, jak se také této terapii říká, se člověk naučí užívat celostního pohledu a stává se tak otevřenějším ke světu. Všechny esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky na lidské zdraví.

Numerologie

Numerologie je velmi rozsáhlá, starobylá věda o významu čísel. Čísla v numerologii vysvětlují lidské chování a jednání. Datum narození, jméno a příjmení to vše nám dává informaci o tom, jaké máme povahové vlastnosti, schopnosti, životní úkoly a také další informace o našem osudu. Numerologie nám může ukázat správnou cestu v našem životě, lépe se orientovat v sobě samém a v osobách nám blízkým. Numerologie nám může pomoci v těžkých životních situacích, pomůže nám pochopit naše partnerské vztahy nebo neúspěchy ve výchově našich dětí. V těžkých životních situacích, kdy se může zdát, že neexistuje řešení, je možné vyzkoušet alternativní cesty pomoci. V těchto případech vám může pomoci numerologie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23231 (zdravotnimagazin.cz#10404)


Přidat komentář