Kineziologie metodou One Brain - Praha

V mnoha případech je dobré vyzkoušet i alternativní způsoby léčby, které mohou doplnit a pomoci léčbě klasické. Zatímco u klasických metod se klade důraz především na symptomy (projevy), alternativní metody jsou zaměřeny na etiologii (příčiny).

Co je to kineziologie

Toto slovo pochází z latinského kinesis a znamená pohyb, je to tedy nauka o svalech a jejich vztahu k pohybům těla.

Kineziologie je metoda, která byla objevena americkým chiropraktikem Georgem Goodheartem v 60. letech minulého století. Goodheart během terapie se svými pacienty zjistil, že stlačováním různých bodů na těle je možné posílit svaly lidského těla. A tak bylo objeveno 16 tlakových bodů na lebce, nad prsní kostí a za kolenem. Na základě tohoto zjištění chiropraktik usoudil,že v lidském těle jsou energetické dráhy, které zapříčiňují vztah mezi tlakovými body a orgány lidského těla.

Na základě jeho poznatků postupně vznikaly léčebné metody, vycházející z těchto principů. Zakladateli jedné z nich – metody One Brain (jednotného mozku) jsou Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Callaway. K nám se tato metoda dostala díky Carol Ann Hontz. Název Jednotný mozek vychází z dokonalé spolupráce obou mozkových hemisfér, která je pro náš spokojený život velmi důležitá. V levé hemisféře je taková „pojistka“, která vyhledává podobnost současné stresové situace s minulou reakcí na obdobnou situaci. Když ji najde, část mozku „odpojí“ a vznikne neurologický blok. Mozek tak nevyužívá celou kapacitu a my reagujeme jen na základě našich minulých zážitků a emocí, nikoli na aktuální skutečnost. Tím ztrácíme možnost jednat podle své skutečné volby, může docházet k různým poruchám (alergie, strach, fobie,...)

PAPILIO CLUB – Ing.Pavlína Pikousová Kineziologická a dietologická poradna

Pro ucelenou představu o paní Ing.Pavlíně Pikousové, jsme pro Vás připravili rozhovor v podobě poutavých odpovědí na následující otázky:

Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí se, pro seberealizaci v oblasti kineziologického poradenství a dietologie?

Nejdřív jsem volila alternativní způsob terapie Kineziologie - One Brain k zlepšení svého vlastního života. Pomocí několika kineziologických odbloků jsem nalezla návod, nalezla cestu k řešení , jak změnit sama sebe a tak se vypořádat s životními svízelnými zkušenostmi .Po mojí změně a zlepšení vztahů s ostatními ,vše začalo jít tak lehce, jsem se rozhodla stát se studentkou kurzů One Brain a posléze terapeutkou.

Poznala jste nějakého učitele, který byl Vašim průvodcem?

Moje terapeutka,která mi byla průvodkyní k poznání sama sebe a potom k změně, se stala mojí lektorkou při studiu několika kurzů One Brain I-V.

Stalo se ve Vašem životě něco, co Vás utvrdilo v pokračování a dalším rozvíjení? Jaké byly odezvy Vašich klientů zpočátku? Jaké příběhy klientů Vaše práce časem přinesla?

S postupným sebepoznáváním a odstraňováním energetických emočních bloků v mém těle,mysli se začali do mého života dostávat jiné životní radostné situace, zlepšení nastalo ve vztahu s mojí mámou , zlepšil se vztah mezi mnou a mými syny. Reakce a zrcadlení okolí na moji práci sama s sebou bylo aje úžasné. Po absolvování prvních kurzů jsem necítila pocit,že bych mohla začít pomáhat lidem v jejich bolístkách. Až po získání více teoretických a praktických zkušeností (po kurzu One Brain IV) se na mne začali obracet kamarádi a známí s prosbou o radu.

Odezva na tento způsob terapie byla již od začátku ohromující , již po 2-3 terapiích se začalo mým klientů dařit lépe (projevy zdravotních potíží se začaly zmírňovat ,vztahové problémy s začaly vytrácet z jejích životů).

Moji klienti s na mne obracejí s různými problémy ať již zdravotními ,tak i problémy v práci a osobním životě.

S jakými nejčastějšími potížemi se na Vás klienti obracejí?

Jde o problémy zdravotní (různé bolesti,stresové zátěže,poruchy v učení nebosoustředění), opakující se vztahové problémy s rodiči,dětmi, partnery nebo zaměstnavateli, problémy spojené s malou sebeúctou,sebevědomím. Velice účinná je tato metoda pro pomoc při vyrovnáváním se s životními stresovými situacemi jakými je rozvod, ztráta milovaného člověka, ztráta zaměstnání atd.

Rozšiřujete své vědomosti a zájmy o další odvětví?

S kineziologií úzce souvisí celá tradiční čínská medicína, fytoterapie, nauka o prostředí ve kterém žijeme Feng-Suej.

Kam směřujete, co dalšího očekáváte?

Mým životním směrem a cílem v oblasti Kineziologické praxe je pomáhat lidem,kteří vyhledají moji pomoc. S tím , abych mohla pomáhat co nejvíce je mým cílem práce sama na sobě formou dalšího studia a sebepoznáváním sebe sama.

Můžete prozradit také něco o sobě, vše o Vašem konceptu a pojetí, ohledně Vašich zkušeností a celkově v rámci tvorby, inspirace a umění.

Narodila jsem se v Praze, kde jsem vystudovala ČVUT stavební. Mám dvě dospělé děti a v Praze bydlím do dnes. Moje pracovní náplň byla převážně související s stavebnictvím. Před 5 lety jsem absolvovala dietologický rekvalifikační kurz a začala studovat psychologii formou kurzů v rámci programu Profi žena, která byla zaštítěna Evropskou unií. Od roku 2012 se věnuji studiu kineziologie One Brain a poskytování kineziologických terapií.

Co Vás nejvíc naplňuje a těší na Vaší práci?

Nejvíce mne těší,že mohu být pomocnicí lidem a když mi zpětně povídají co se k lepšímu v jejich životě událo ,jsem opravdu spokojená.

Jak probíhá terapie pomocí kineziologie

Vše, co se odehrává v naší mysli, se projeví také na našem těle. Všechny negativní emoce, které prožíváme, blokují určité části našeho těla.

Odblokování metodou One Brain probíhá tak, že terapeut nejdříve zhodnotí váš celkový stav. Během diagnostiky se zjišťuje svalovým testem, jak svaly reagují na otázky změnou svalového napětí. Najdeme tak kdy, kde a jak došlo k prvotnímu stresu, tj. příčině našeho problému, k vytvoření neurologického bloku. Ve věkové regresi se díváme do doby příčiny řešené záležitosti (NENÍ to hypnóza!). Slovním rozborem situace a příp. následnou korekcí (jemné pohyby, oční cviky, působení barev apod.) dosáhneme odstranění bloku a energetické rovnováhy.

Komu může kineziologie pomoci

Kineziologie je alternativní metoda, která je vhodná nejen pro dospělé osoby, ale také pro děti. U velmi malých dětí se doporučuje praktikovat kineziologii přes rodiče.

Metoda kineziologie může pomoci nemocným osobám a také zvířatům. Pro kineziologii metodou One Brain by se měly rozhodnout osoby, které ve svém životě mají častý pocit strachu a úzkosti. Kineziologie je vhodná pro ty, kteří jsou vystaveni náročným stresovým podmínkám, dále je vhodná pro osoby, které mají časté deprese, zlozvyky a fobie. Tato metoda také pomáhá dětem s ADHD (děti s hyperaktivitou a poruchami pozornosti). Pomoci může tato metoda také dětem se specifickými poruchami učení a poruchami chování. Kineziologii mohou vyzkoušet osoby s únavou, bolestmi hlavy, alergiemi, astmatem, oslabením imunity, bolestmi žaludku nebo střevními problémy. Tato alternativní metoda může být také účinná pro osoby, které mají problémy ve vztazích a komunikaci.

Klíč k životu

Je unikátní metoda, při níž se naučíte jedinečným způsobem objevit hluboké příčiny vašich potíží, porozumět jim a odstranit je jemně a bezpečně. Můžete tak uzdravit např. své nemoci, alergie, ekzémy, bolesti, strachy, úzkosti, emoce, fobie, závislosti, sebevědomí, vztahy, neúspěchy, finance, poruchy chování a učení, překonat traumata z minulosti, najít znovu radost ze života. Absolvováním kurzů se touto metodou naučíte zlepšovat život sobě i druhým.

Rodinné konstelace

Jsou prožitkové semináře, vhodné pro ty, kdo chtějí najít řešení své současné situace z širšího úhlu pohledu. Je to skvělý způsob, jak porozumět svým opakujícím se problémům, které mohou mít kořeny spojené s životy a osudy našich předků. Těmi jsme vědomě i nevědomě ovlivňováni. Pochopením a napravením vlivů, které v rodinném systému působí, se můžeme odpoutat od minulosti, zlepšit své vztahy, změnit svůj život k lepšímu.

Metamorfní technika

Je u nás v Česku novinkou, praktikuje se hodně v Itálii. Je to příjemná, relaxační a přitom velmi účinná metoda pro odstraňování duševních a citových bloků vzniklých v období prenatálního vývoje, tedy od početí po narození. Probíhá formou cca 1hodinové jemné masáže specifických částí chodidel, rukou a hlavy. Jejím působením se obnoví narušené proudění základní vitální energie. Metamorfní technika je vhodná zejména v těhotenství, pro novorozence, malé děti, při ADD, autismu, hyperaktivitě, pro postižené, pro seniory.

Kineziologie One Brain Praha - PAPILIO CLUB – Ing.Pavlína Pikousová Kineziologická a dietologická poradna

Kineziologie podporuje všechny aktivity, které s sebou nese život v průběhu 24 hod. denně např.:

 • jasněji myslet,
 • učit se a pracovat bez stresu,
 • žít se sebou i okolím v harmonii,
 • být odolný vůči úrazům,
 • znovu získat a udržet si své zdraví,
 • tvořivě formovat svůj život
 • a další...

Metoda One Brain (jednotný mozek) Three in One (tři v jednom) je metoda na odstranění stresu. One Brain vychází z poznatku, že na začátku téměř každého zdravotního problému je emocionální příčina, tedy stres. Kineziologickým svalovým testem je možné jemně a přesně komunikovat s mozkem a najít energetické bloky v těle. Jedná se o biologickou zpětnou vazbu, pomocí které jsou identifikovány příčiny problému (co, kdy, proč…) Pokud dojde k rozpuštění stresu, pochopení a odstranění příčin (odbloku), není důvod „mít problém“. Přes „Barometr chování“ má pak klient zpětnou vazbu o tom, jaké chování produkuje ve stresu, jaké chování chce produkovat a jelikož se pracuje i s funkcí jeho vzhledu (rysy) je klient nasměrován, jak svůj problém řešit. Po odblokování se stimulují samoléčebné mechanismy těla a dochází k následnému uzdravení.

Dále se pracuje s různými esencemi jako např. Bachova květinová esence, Maui esence, růžová esence a další. Cílem esencí je dát správný impuls, sílu a duševní očistu. Esence mohou sloužit jako prevence proti tělesným neduhům a jako podpora při odborném ošetření.

Obecně je metoda One Brain velice úspěšná v oblasti řešení problémů jako např.:

 • alergické reakce, ekzémy, včetně atopického
 • astma
 • nemoc štítné žlázy,
 • onemocnění pohybového ústrojí
 • občasné ale i soustavné bolesti hlavy, migrény, zad, kloubů
 • oslabení imunitního systému
 • různých druhů onemocnění krve, očí, poruchy sluchu, zažívacího ústrojí, neplodnosti a mnoho dalšího..
 • různé druhy dysfunkcí (dyslexie, dysgrafie..)
 • fobií, závislostí
 • logopedické problémy
 • LMD
 • poruchy spánku
 • problémy s váhou
 • pomočování
 • chronická únava
 • stres, deprese
 • poruchy sebedůvěry
 • strach z ovládání techniky, řízení auta, výšek, vody, hmyzu, tmy, strašidel, smrti…
 • dále v oblasti řešení vztahových problémů typu obchodních, finančních manželských, partnerských, rodičů s dětmi, problémů dětí (hyperaktivity, problémy s autoritou, ve škole, s učením….),
 • pomoc při zpracování těžkých životních traumat, následků nehod, rozvodů, úmrtí blízkých osob, šokových záležitostí…
 • rozpuštění stresu a příprava na různé zkoušky, pohovory, otěhotnění, porod, zvládnutí mateřství, odchod z práce, do důchodu a jiná důležitá rozhodnutí a zátěžové situace.

Tato metoda nám umožní lépe poznat sebe sama, porozumět svým citům a chování. Někdy stačí jen opravdu málo, abychom se opět zbavili obtíží a znovu objevili své možnosti, schopnosti nebo dovednosti.

Jak to celé vlastně funguje......

Pokusím se to vysvětlit co nejjednodušeji :)

Vše je založeno na vztahu MOZEK – SVAL. Mozek koordinuje svaly a následná reakce putuje zpět do mozku. Říkáme tomu zpětná vazba (biofeedback). Na tomto základě může Kineziolog pomocí svalového testu zjistit pravdu ukrytou hluboko v našem podvědomí. Chceme-li změnit naší přítomnost či budoucnost, je třeba se podívat do minulosti, kde zjistíme příčinu svých potíží. Vše probíhá při plném vědomí klienta, nejedná se o hypnózu či něco podobného. Není se čeho obávat. Toto testování nám propojí obě mozkové hemisféry, díky čemuž zjistíme, co se tenktrát skutečně stalo. Je třeba se vyrovnat s minulostí a odstranit vzniklé bloky, abychom mohli pokračovat ve svém životě svobodně, nezávisle na našich minulých přesvědčeních. Jakmile se testováním kineziolog dostane s klientem do věkové regrese – minulosti, věku, kde vznikla příčina klientových potíží, klient se s danou situací vyrovná, pochopí ji a podívá se na ní z jiného úhlu pohledu. Jde o to, pochopit situaci, která v minulosti nastala a která nám blokuje svobodné rozhodování. Plné pochopení negativní vzpomínku vymaže (už není negativní, díváme se na ní jinak, chápajíce....) a klient si vloží pozitivní vzpomínku - tak jak by si přál, aby se tenkrát situace odehrála. Tím se uvolní emocionální stres (blok). S touto pěknou vzpomínkou se klient vrací do přítomnosti. Kineziolog s klientem provede potřebné korekce – jednoduchá cvičení, která pomohou k odblokování stresoru. Pro klienta je pak velice příjemné vrátit se zpět do přítomnosti s plným pochopením svých potíží a novými možnostmi, které dřív neviděl. Metoda využívá pomoci různých esencí jako např. Bachovy esence, Maui drahokamů, Maui květinové, EBA esenece.

Tak si dáme příklad :-)

Přijdu na terapii s tím, že stále a stále nemohu najít práci. Je to složité, tolik věcí kolem toho, nikdo mě nechce, protože jsem matka s dvěma dětmi, mám málo zkušeností, nejsem prezentativní typ, neumím jazyky......našlo by se toho nejspíš mnohem víc. Po čase jsem zjistila, že mě nechtějí ani na podřadné práce, protože bych je nejspíš u toho uhranula. Prostě jsem asi prokletá, nebo už nevím, co dál dělat. Peníze stále chybí, nemohu se nikde "uvrtnout" .

Při terapii probereme moje postavení vůči zaměstnavatelům, vůči práci samotné i vůči penězům. Pracujeme zatím v přítomnosti, kde si začínám uvědomovat, že jsem se celý život nadřela již dost a nechci se do podobné situace vrátit. Chci být svobodný člověk, který si řídí pravidla sám a stejně tak příjem peněz. Uvědomím si, že JÁ SAMA o žádnou práci nestojím a že chci být na volné noze. Uvědomím si, co jsem už jako dítě chtěla dělat, že jsem chtěla pomáhat lidem a tak už se mi celá situace vyjasňuje. Stále mám ale 100% stresu na samotné téma "NEMOHU NAJÍT ZAMĚSTNÁNÍ". A tak pokračujeme.......

Jdeme do věkové regrese - do minulosti, do věku, kdy vznikla příčina mého současného problému s prací. Jsem plně při vědomí, pouze si uvědomuji, co se v daném věku stalo......vidím i nějaké útržky jako z černobílého filmu. Jsme v generacích, ve věku mojí mámy, která stále jen pracovala a pracovala, aby nás uživila, byla z toho sedřená, život skoro žádný, pořád jen práce......Přesně vím, že toho jsem se bála celý život, že budu jen pracovat a pracovat a nakonec prostě jen umřu, bez života. A tak jsem si vlastně už tehdy osvojila toto přesvědčení, že bez tvrdé práce nejsou peníze a jinak to prostě nejde. Něco uvnitř mi ale říkalo, že to tak být nemusí a já to tak rozhodně nechci. A proto nemohu v přítomnosti najít práci, protože mám strach z toho, že celý život budu už jen pracovat a dělat to, co mě ani nebaví. A tak to tu musíme změnit. Chci pracovat, chci dělat, co mě baví, chci pomáhat lidem. A peníze nejen že potřebuji, ale také si jich umím užívat a umím je použít na dobrou věc. A tak když jsme stále ve věku mojí mámy, tak jí tu nastavíme, aby se nezříkala práce, ale dělala práci, která jí baví, aby si u toho uměla i užívat života a těšit se z vydělaných peněz. Jelikož mám dobrou představivost, jde mi to snadno. Kdo ji nemá, tomu pomůže terapeut :). Náhle se mi ulevilo, práce se nebojím, a zároveň už vím, co chci v životě dělat. :)

(přečetli jsme si i nějaké texty, které mi pomohli k ujasnění situace a také jsme si udělali nějaké cvičení, které mě zbavilo strachu).

Vracíme se do přítomnosti. K tématu "NEMOHU NAJÍT ZAMĚSTNÁNÍ" mám 0% stresu a 100% pozitivní motivace :). Pěkné. Cítím se dobře, lehce, prostě volněji......jsem volná. Ikdyž pracovat nikdy nepřestanu :). Navíc se na práci, kterou chci dělat moc těším. Jsem odhodlaná udělat potřebné kroky k tomu, abych mohla co nejdříve začít.

Život nám dává pouze to, co si přejeme. Asi si řeknete, ale já SI PŘEJU peníze, práci, vztah...atd. Na tomto příkladu je ale vidět, že já si také myslela, že si přeji, aby mě někdo konečně zaměstnal. Pravda ukrytá hluboko ve Vašem podvědomí je ale jiná.......a proto vězte, že MÁME CO SI PŘEJEME. Pokud nemám práci, pak je třeba najít důvod, proč ji nemám. Důvodů a příčin může být spousta možností. A proto je třeba vytestovat správný věk k danému tématu. A právě tam je příčina.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23233 (zdravotnimagazin.cz#10406)


Diskuze a zkušenosti

Lenka | 26.09.2012 08:40
Re: Kineziologie metodou One Brain a kurzy Reiki - Praha krásný článek moc :-) Docela mě na to namotivoval :-DD

Dana Mikousová | 30.10.2015 21:41
Dobrý večer, děláte i sezení s dětmi, nebo je odblokace jenom pro dospělé? DM

Papilioclub Pavlína Pikousová | 18.11.2015 17:30
Dobrý den, děkuji Vám za Vaše ohlasy . Děláme sezení i s dětmi za přítomnosti minimálně jednoho z rodičů.Krásný večer.P.

Anonym | 23.05.2016 11:12
Paní Pikousová je skvělá, moc mi pomohla:-)

Anonym | 26.05.2016 17:14
Určitě doporučuji všem, pí Pikousouvá je zázrak!


Přidat komentář