Kurzy Reiki - Liberec

Alternativní medicína vychází ze starodávných filozofií a v současné době se s ní setkáváme čím dál častěji. Pomocí ní léčíme zdravotní i psychické problémy. Na výběr máme mnoho metod. Většina z nich pochází z Dálného Východu.

Alternativní medicína

Ač si jej mnozí z nás neváží, zdraví je to nejcennější, co máme. Péči o něj můžeme svěřit lékařům nebo využít některou z alternativních forem medicíny. Ty často vycházejí z různých filozofických názorů. Alternativní medicínu nemusí provádět lékař, ale zabývají se jí léčitelé.

Léčitelská metoda Reiki

Léčitelská metoda Reiki vychází z východních filozofií. Objevil ji Dr. Mikao Usui v Japonsku. Vychází z předpokladu existence vitální energie v těle a příslušných energetických center čaker a drah, kterými může proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v drahách proudí energie bez překážek, je člověk zdravý a vitální. Jako duchovní pole lidského těla slouží aura.

Jednotlivé stupně Reiki

Využívat metodu Reiki může pouze člověk, který prošel zasvěcením energetických center k přijímání a dalšímu předávání energie. Dělíme ji na tři stupně. V prvním z nich je zasvěcený naladěn na zdroj léčivé energie, kterou dokáže přijímat a předávat přikládáním rukou. Tento stupeň je určen hlavně pro samoléčení. Lze jej však využít taktéž pro léčení druhým pomocí doteků rukou. Přestože k zasvěcení do prvního stupně může dojít během jednoho dne, doporučuje se doba delší. Skládá se ze čtyř postupů. Do druhého stupně zasvěcení vstupuje zájemce již se znalostí části symbolů. Po jeho absolvování může působit nejen bezprostředním dotykem dlaní, ale i na dálku. Po ukončení třetího mistrovského stupně má léčitel daleko větší možnosti. Mezi ně patří schopnost zasvěcení předmětů k léčitelství.

Rainbow Reiki

Rainbow Reiki vychází z Usuiho systému. Ten je však rozšířen zasvěcováním. Podstatou tohoto druhu Reiki je vkládání rukou, při němž se předává zvláštní forma nepolární jednohmotné životní energie. K úspěšnému provozování** Rainbow Reiki** je nutné zasvěcení 1. nebo 2. stupně. Tato metoda podporuje živé procesy ve všem, co s ní přijdou do styku. Tím dochází k rozvoji života v tělesné nebo duchovně – duševní oblasti. Silnější uzdravující reakce jsou, pokud odpor proti rozvoji je větší. Dochází k odstraňování jedů na psychických, fyzických a jednohmotných rovinách, novému strukturování a tím vznikem přechodné nejistoty nebo slabosti a zvýšením spotřeby energie v důsledku ztrát při tření. Reiki není formou energie schopnou přímo doplňovat materiální nebo energetické deficity nebo odbourávat přebytky. Po složení Rituálu světelné přísahy můžeme pracovat s aurou a čakrami, a to jak rozvíjet čakry pomocí silové koule, tak provádět i jejich otevírání. Budeme schopni také** hloubkové vývojové práce, vytáčení energetických blokád, systematické masáže aury s Reiki a přímé spolupráce s Vnitřním Dítětem**. Člověku také pomáhají rostlinné dévy, krystaloví učitelé, andělé umírajících kamenů a jiné bytosti duchovního světa.

Andělské Reiki

Andělské léčení je určeno k prohloubení klasické Reiki. Je založeno na čištění, uvolňování karmy a** řešení problémů z minulých životů**. V 1. stupni se naučíme vytvářet ochranný energetický štít, používat barevnou andělskou ochranu a kombinovat** andělské energie s Reiki**. Seznámíme se s výrobou svěcené vody, čištění, prosvěcováním a nabíjením. Získáme také věčné andělské světlo. 2. stupeň nás seznámí s dalšími symboly, které léčí nejen tělo, ale i nastalé situace. Pochopíme propojování andělské a archandělské energie s našimi čakrami, práci se světelnými dráhami a výrobu archandělské esence. Budeme schopni rozeznávat typy převtělených duší a odpoutávat je, čistit vzduch v místnostech, vyrábět svěcenou vodu s pomocí symbolů, automaticky psát i s automatickou kresbou, energiemi sedmi paprsků a esencí fialového plamene. Na konec budeme zasvěceni do energií bytostí světla. Ve třetím stupni nám budou předány zasvěcovací symboly a postup zasvěcování druhých.

Dračí Reiki

S draky se setkáváme v pohádkách a bájích. Je jim připisována síla, krutost, statečnost a inteligence. Jsou nejmocnější v éterické říši. Máme draky ohně, země, vzduchu a vody. Silová linie země je nazývána dračí stopou a energetické body těla dračími. Draci mají mocné síly, které v nás dřímají. Ty nám prozrazují, odkud člověk pochází, jakou silou je vybaven a kam půjde. Vnitřní síla – naše osobní moc - je neutrální. Záleží na nás, jestli my ji ovládáme nebo ona nás. V dračím Reiki se snažíme s touto silou spojit, vrátit k naší duchovnosti a vnímat věci skryté za clonou.

Flower Reiki

Jednoduchou variantou je Flower Reiki. Ta využívá sílu květu, aniž bychom ji sami užívali. Energetické vibrace květů lze předávat přiložením rukou nebo na dálku. Můžeme energetizovat pramenitou vodu a tím vytvořit nosič energie.

Huna Reiki

Havajské duchovní léčitelství Huna je energetický systém kladoucí důraz na** spojení ducha, fyzična a emocí**. Podle něj je klíč k životu v probuzení a integraci podvědomého nižšího, středního a vyššího já. Správné porozumění principům Huny nám umožní využití archetypů. Je to způsob léčení a harmonie prostřednictvím síle mysli.** Huna Reiki** nás učí oslavě života v materiální rovině a sloučení záležitostí ducha a hmoty. Skládá se ze tří symbolů – srdce, světla a manifestace.

Kabala Reiki

Práci na sobě a vytvořením sebe sama se věnuji** Kabala Reiki**. Otevře nám ducha pro zcela nové zkušenosti. Toto ústní učení odhaluje tajemství každé stezky. Nabízí se nám tady paradox tohoto a vyšších světů světla, práh přechodu ze světa temnoty.

Reiki fialového plamene

Reiki fialového plamene (Violet Flame Reiki) má čtyři stupně. Při všech zasvěceních proudí velmi silné energie. Zasvěcovaný přijímá fyzickou a psychickou zátěž. Jedná se o doplněk pro zajištění pocitu pohody, uvolnění a poznání sama sebe.

Spirit Reiki

K léčení bolesti na duši, depresí, chmurných myšlenek, ale i nejrůznějších bolestí používáme Spirit Reiki. Jde o prohloubení duchovní úrovně Usui Reiki, z které používá dva symboly, jenž doplňuje o další čtyři.

Závěrem

Alternativní medicína nabízí další možnosti léčby. Vybírat si můžeme z mnoha forem. Ty vycházejí ze starověkých filozofií a mají dlouholetou historii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23240 (zdravotnimagazin.cz#10413)


Diskuze a zkušenosti

Olina | 19.09.2012 09:22
Re: Kurzy Reiki - Liberec Zdravím, víte o někom z Liberce, kdo nabízí kurzy reiki?

Petr | 26.09.2012 08:39
Re: Kurzy Reiki - Liberec V článcích na jiné města máte doporučení, můžete někoho doporučit také na Liberec? děkuji moc by mi to pomohlo Petr


Přidat komentář