Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti - České Budějovice

Připadáte si v dnešní době frustrovaní, přetížení, zmatení a nevíte kudy kam? Chcete zlepšit svůj život, poznat lépe sebe sama a vyznat se v sobě? Dosáhnout spokojenosti vám pomůže psychologická poradna.

Pokud se člověku nedaří to, co chce, není schopen dosáhnout úspěchu nebo se mu nedaří v partnerském vztahu, vždy to má nějakou svou příčinu. Tato příčina nemusí být na první pohled zřejmá, ale to neznamená, že když příčinu nevidíte, že ani neexistuje. Pokud chcete změnit svůj život a obrátit jej v lepší, je potřeba udělat něco proto, abyste se všech nepříjemností zbavili. Právě hledáním příčin se zabývají psychologické poradny.

Co psychologicko-personální poradenství nabízí?

V prvé řadě můžete očekávat profesionalitu. Taková poradna je vybavena jak teoretickými, tak i praktickými zkušenostmi, a tyto zkušenosti se dále rozvíjejí a prohlubují, což vede k dosažení maximální spokojenosti. Jisti si můžete být také anonymitou, neboť v psychologicko-personální poradně vám odborníci zaručí naprosté zachování diskrétnosti Vašeho soukromí pro sdělování osobních záležitostí. Můžete najít takovou poradnu, která není vázána smluvními vztahy s žádnou zdravotní pojišťovnou, a proto se o vás jako klientovi nevede žádná dokumentace, což ještě podtrhne zajištění anonymity, neboť je jen na vás, zda sdělíte identifikační údaje o vaší osobě, či nikoliv. Rozhodně ji nikdo po vás nebude požadovat. Pracovníci poradny zachovávají profesionální etiku a zajišťují citlivý, empatický a lidský přístup a to nejen v komunikaci, ale také v jednání a chování s vámi.

Proč se obrátit na psychologicko-personální poradnu?

Psychologicko-personální poradna je tu pro každého, kdo je připraven prožít radostnější, plnější a zdravější život. Specialisté v poradně jsou připraveni diagnostikovat vaše potíže, odstranit překážky, které vám stojí v cestě za splněním vašich cílů, snů a přání, společně s vámi najdou vhodné řešení, zrealizují vaše cíle a sny a doporučí vám, jakou cestou se dál ubírat, abyste byli ve svém životě spokojení.

Poradna a rozvoj osobnosti

V psychologicko-personální poradně vám dopomůžou k sebepoznání, abyste si sami sebe řádně uvědomovali, a byste znali své silné a slabé stránky a abyste dosáhli vnitřní svobody. Máte obavy ze zvládání nových situací, z jejich pochopení a přijmutí? I těmito problémy vám zaručeně v poradně pomohou. Naučí vás správným návykům, s pomocí testů a rozhovorů rozeberou všechny vaše nadání a talent a nasměrují vás, jak taková nadání v životě využít. Dále jsou připraveni podpořit vaši individualitu a výjimečnost, rozvíjet vaše nové schopnosti a dovednosti. Ztratili jste smysl života, ať již proto, že jste přišli o zaměstnání, o partnera, onemocněli jste nebo vás potkalo něco jiného, co zapříčinilo chuť se dále rozvíjet? Odborníci vám pomůžou zpátky nalézt smysl života a objevit sama sebe.

Problémy v mezilidských vztazích

Psychologicko-personální poradny jsou určeny také těm, kteří řeší problémy v mezilidských vztazích a u nichž se konflikty staly součástí jejich životů a tyto je omezují, trápí a stresují. Těm, kteří mají problémy v partnerském životě, v manželství a v rodině, kteří mají nízké sebevědomí, trpí nízkou sebedůvěrou a mají potíže s asertivitou nebo s prosazováním vlastních zájmů a potřeb. V poradně vás naučí řídit svůj život, dosáhnout úspěchů v podnikání nebo jiných pracovních úspěchů a naučí vás znát pravidla úspěchu. Ať už vás trápí jakýkoliv problém, odborníci vám pomůžou.

Co je cílem psychologicko-personálního poradenství

Vždy je složité dopředu předjímat výstup a cíl toho, co konkrétně vám poradenství přinese. Jistotu ale máte v tom, že vždy dozvíte o sobě něco nového, co vám jistě i překvapí. Dokáže si uvědomit sebe sama, dokážete si uvědomit a vážit svých předností, uvědomíte si své nedostatky, které poté budete moci snáze odstranit a naučíte se s vlastním duševním i tělesným potenciálem pracovat. Cílem psychologicko-personální poradenství v oblasti osobního růstu je to, abyste dosáhly nejvyšší spokojenosti.

Základní filozofie poradny

Poradenství v oblasti osobního růstu vám dokáže pomocí řešit vaše problémy, které jsou spojené s psychikou. Psychika je totiž základem člověka, a je potřeba s ní odborně pracovat, aby člověku sloužila na co nejvyšší a nejlepší úrovni. Psychologické poradny vedle práce s lidskou psychikou dokážou řešit i vnější projevy ve vztahu k jiným lidem, k partnerovi, kamarádovi, nadřízenému a to v oblasti narušení komunikační roviny. Odborníci se také snaží o rozvoj jedince k lepším hodnotám a k pozitivnímu vnímání sebe sama i k obrnění se proti působení nežádoucím jevům a vlivům.

Hloubkový profil

V pedagogicko-personální poradně vám můžou na vaši žádost provést váš hloubkový profil. Tento profil se však provádí i jako nutná součást konzultace a sezení, aby se mohla zahájit přímá a konkrétní poradenská činnost vedoucí k úspěšnému cíli. Hloubkový profil jednotlivce je určen tomu, kdo si přeje hloubkově zmapovat svou psychickou situaci, kdo hledá pomoc, jak řešit své problémy a jak zlepšit své fungování v každodenním živě a ve společenském světě.

Co hloubkový profil dokáže odhalit?

Hloubkový snímek jedince ukáže, s jakými dispozicemi jste se narodili, a pomůže upřenost fakta daná vašimi biologickými předpoklady. Na základě hloubkového snímku budete vědět, jak s vrozenými i získanými dispozicemi nakládat a z jakého důvodu se uchylovat konkrétním směrem. Vaše chování se tak může velmi podstatně změnit a vždy k lepšímu, což zajistí vaši spokojenost, po které každý člověk touží. Snímek dále ukáže, jak psychika významně ovlivňuje chování.  Hloubkový snímek skupiny na rozdíl od profilu jednotlivce dokáže zjistit, jaké vztahy se ve skupině vyskytují, jaká atmosféra převládá uvnitř skupiny, jak skupina spolupracuje, zda jsou v ní pozitivní vztahy, kdo je ve skupině opravdový vůdce a jaký má vliv na ostatní členy. Každá skupina se skládá z členů a každý ve skupině zaujímá určitou roli. Celková atmosféra přispívá k dobrému fungování skupiny a ovlivňuje mnohem více aspektů, než se může na první pohled zdát.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23091 (zdravotnimagazin.cz#10259)


Přidat komentář