Přednášky a kurzy One Brain - Terapie One Brain

Slyšeli jste někdy pojem One Brain? Jedná se o alternativní léčebnou metodu, která vám může pomoci od zdravotních problémů. Aplikuje se tam, kde medicína nezabírá, ale může ji i provázet.

Pokud neznáte léčebnou** metodu One Brain**, můžeme vás ubezpečit, že se jedná o unikátní proces léčby, který nemá vedlejší účinky. Je bezpečná a má řadu pozitiv, které běžná medicína nemůže poskytnout. Metodu One Brain proto volí ti, kteří mají problémy zbavit se zdravotního problému běžnou cestou anebo jim klasická léčba nepřináší tak uspokojivé výsledky. One Brain navíc nemá některé negativní dopady jako běžné způsoby léčby. Jedná se o** metodiku**, která byla podrobena dlouholetému zkoumání, takže je osvědčená a odborníky ověřená. Jak metoda funguje? Jedná se o práci s emocemi. Více si tento proces ale rozebereme níže.

Nyní se ale blíže podíváme na terapie One Brain

One Brain terapie

Tato metodika se také někdy nazývá** kineziologie**. Seznámíme vás s tímto procesem blíže, abyste poznali, kdy je třeba vyhledat odborníka a k čemu je tato metodika dobrá.

One Brain terapie – z čeho vychází

One Brain pracuje s** psychickým stavem** pacienta a tím se odstraní obtíže fyzické. Sami jistě víte, že pokud jste ve stresu, tak jej mohou provázet i fyzické nepříjemnosti, jako jsou žaludeční nevolnosti, bolesti hlavy, nespavost a podobně. Idea One Brain terapií staví především na vlastní volbě člověka. Snaží se z něj odstranit stres nenásilnou metodou, kdy mu není nic vštěpováno tlakem, ale přirozeným přísunem informací si dotyčný sám vezme z terapie to nejlepší.

One Brain terapie – jak pracuje

Metodika nepracuje jen s duchovními praktikami. Vychází i z poznatků o fyzičnu každého organismu. V praxi to znamená, že One Brain využívá poznatků o fyzických funkcích těla a jeho reakcích. Bere na vědomí, že jakákoli zkušenost se nám vrývá do paměti a může ovlivnit naše jednání po další následující léta. Nejen u této metody se objevuje, že příčiny různých nemocí mají své kořeny v minulosti. Člověk si ani neuvědomuje, že má v paměti zaryté nějaké informace, které pak tvoří blokádu v jeho zdravotním stavu. Tím pádem si s takovými problémy běžná medicína neporadí, protože nejde k jádru problému, ale řeší jej z prostřední fáze. Pokud máte nějaký problém, řetězec času může být následující: vznik problému v minulosti – počátek fyzického projevu problému – vleklé komplikace problému. Medicína řeší zdravotní problémy až od té druhé fáze, kdy například rakovinové bujení léčí od vzniku nádoru. To ale není ideální cesta, protože je všeobecně známo, že rakovina má psychosomatický původ, a jistě víte, že se tento problém i často vrací. Proto je zapotřebí jít i na tu fázi před počátkem fyzického projevu nemoci. Právě to dělá One Brain.

One Brain – proces

Jak funguje metoda One Brain v praxi? Terapie využívá propojení svalů a mozku, kdy se lze k údajům o celkovém stavu člověka dostat. Za plného vědomí můžete sami ze sebe „vytáhnout" problémy, které vás hluboko tíží, ale uvědomíte si je, až při terapii. Při sezení se testují svalové reakce, kdy svalstvo dostane nějaký impuls a terapeut čeká na odpověď. Při terapii máte natažené ruce a terapeut pracuje s reakcí vašeho svalstva. Pokud máte v sobě zakořeněné negace, vaše svaly se oslabují. Je-li tam pozitivní zkušenost, vaše svalstvo nabírá na síle. Z jednotlivých reakcí terapeut pozná, v čem tkví vaše problémy, a seskládá si vzorec vašeho stavu. Jakmile terapeut pozná, kde je problém, může začít s jeho odstraněním. Těmto problémům se často říká bloky. Ty jdou snadno odstranit, protože je to jen překážka, určitá informace, která se vzpříčí jako třeba kost, která uvízne v krku. Vhodným postupem, kdy se vy i terapeut zaměříte na problémy, lze bloky odbourat.

Kdy vyhledat One Brain

Jako první se nabízí psychické problémy. Může se to ale týkat i fyzických obtíží, kdy si nebudete vědět rady ani vy a ani lékař. Pokud máte nějaké zranění, chronickou nemoc nebo dokonce závažný problém typu rakoviny, lze léčbu klasickou kombinovat i s metodou One Brain. Ta nikdy neškodí, takže minimálně jako zkouška stojí za to.

Pro koho je One Brain vhodná?

Není zde** žádné věkové omezení, ani co se týká pohlavní rozlišnosti**. One Brain se aplikuje u různých skupin lidí, kteří mají různé zdravotní problémy. Terapie One Brain nevadí ani těhotným nebo malým dětem. Vše je bezpečné a účinné. One Brain dokáže bojovat s problémy psychického i fyzického rázu. Může jít o duševní choroby, dyslexii, migrény, chronické nemoci, obezitu, alergie a podobně.

Kurzy a přednášky One Brain

Nemusíte být pouhým příjemcem terapie One Brain. Kdo má dobré zkušenosti s metodikou, může zahloubat více do její praxe. S ní se seznámí na přednáškách, lépe ji pozná na jednotlivých kurzech. Učení One Brain je odstupňované, to znamená, že se učíte postupně a jak odkryjete jednu fázi, můžete přejít na další. Je to důležité z toho hlediska, abyste získali kompletní přehled a vzdělání. U One Brain se učí následující: techniky metody, zlepší uvědomění učení, kódy těla, One Brain pro pokročilé, poznávání reakcí a projevů organismu, strukturální neurologie, rozebírání vztahů, tělesné okruhy a bolest, dětství, sexualita a stárnutí, dospívání, zralost a láska, facilitátorský kurz, chamtivost, vina a bůh.

Poznejte učení One Brain nejen jako pacient, ale dostaňte se i do role toho, kdo metodiku ovládá. Díky tomu budete mít lepší pocit nejen ze sebe samých, ale navíc pomůžete i jiným lidem. One Brain je stále více se rozvíjející metodou, která pomůže odbourat problémy nejen psychické, ale i fyzické, protože právě v duševních blokacích je většinou základ každé nemoci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23230 (zdravotnimagazin.cz#10403)


Přidat komentář