RUŠ terapie okres Benešov

Potřebujete se zbavit trápení, která Vás omezují v běžném životě? Nevíte si rady jak vyřešit určité životní situace? Rádi byste se vyrovnali s nepříjemnými událostmi, které Vám postavil osud do cesty? Pomocí pro Vás může být RUŠ terapie.

RUŠ terapie je zaměřena na řešení individuálních problémů, a to jak psychických, tak i fyzických. Každý člověk se v životě několikrát setkal se situacemi, které ho trápily, které ovlivňovaly jeho život a které mu způsobovaly i zdravotní potíže. RUŠ terapie dokáže lidi všech takových problémů zbavit. K tomu postačí pouze několik málo sezení s odborníkem. Každý, kdo chce žít šťastnější život, kdo chce na sobě pracovat, kdo se chce cítit dobře, být plný elánu a mít sílu do dalšího boje s různými životními nástrahami, by měl o své nitro dbát. Navštivte odborníka na** RUŠ terapii**, který Vás naučí jak efektivně pomáhat sami sobě, případně dalším lidem ve Vašem okolí.

Co můžete metodou RUŠ vyřešit?

Metoda RUŠ je metodou moderní, velmi jednoduchou a přitom vysoce efektivní. Metoda RUŠ dokáže jedinečným způsobem vyřešit skutečné příčiny Vašich problémů. Zbavte se svých problémů za velmi krátkou dobu, a navíc trvale.

Co vše dokáže tato metoda vyřešit? Fyzické i psychické problémy, to, co Vás trápí, co Vám vadí a co Vás jakkoliv sužuje. Nezáleží přitom na tom, jak velkého rozsahu je Váš problém nebo trápení. Každý problém vznikl z nějaké příčiny, kterou společně s Vámi odborník nalezne a Vy ji s jeho pomocí dokážete zpracovat a problému se tak zbavit. Pomocí této teorie vyřešíte různé nemoci, pracovní problémy, partnerské i vztahové problémy, finanční problémy, fóbie, úzkosti, strachy, deprese, můžete díky ní vyřešit syndrom vyhoření, různé druhy závislostí, jako např. na cigaretách, drogovou závislost, na automatech apod. Změňte sami sebe. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Nenechte Vaše problémy, aby Vás ovládaly, omezovaly a ničily. Vyřešte je pomocí RUŠ terapie.

Jak terapie RUŠ probíhá?

Smyslem terapie RUŠ je vyřešit Vaše psychické i fyzické problémy. Je potřeba se zaměřit na své negativní programy, kterými jsou přesvědčení, nebo jisté bloky, tyto v podvědomí vyvolat a následně je pročistit, aby Vás již nadále neovládaly. Čistění bloků probíhá tak, že dochází ke specifickým opakováním negativních programů a sledováním změny emocí a tělesných pocitů. Čistění bude probíhat tak dlouho, dokud Vy sami na sobě nepoznáte, že jste již negativní blok zpracovali. Akutní problémy se řeší hned a poté, co jsou vyřešeny, se pokračuje k dalším problémům, které člověka trápí, a pročistí se postupně i ty. Většinou se jedná o vztahové problémy mezi rodinnými členy, mezi sourozenci, partnery, manželi atd. Díky této metodě dokážete pročistit i ty vzpomínky, které Vám neustále připomínají negativní situace, jež jste v minulosti prožili. Může se jednat o nehody, úmrtí, úrazy, o nepříjemné představy, o ztráty. V rámci terapie RUŠ se naučíte odpouštět sami sobě i ostatním, uvědomíte si a pochopíte všechny souvislosti, proč se co stalo, proč to tak bylo a jak se zbavit nepříjemných pocitů. V průběhu terapie máte zavřené oči, díky tomu si lépe vybavíte všechny situace. Terapie probíhá při plném vědomí. Nejste v hypnotickém stavu.

Komu metoda RUŠ pomůže?

Tato metoda pomůže každému, kdo se rozhodně změnit svůj život, kdo se rozhodne vyřešit své problémy a zbavit se svých trápení. Metoda pomůže každému, kdo se bude při terapii řídit pokyny, které mu sdělí odborník a kdo bude v** průběhu terapie** k sobě upřímný, kdo sdělí všechny negace, které ho napadají, aby mohly být náležitě zpracovány a nemusely být dále prožívány.

Jak dlouho terapie RUŠ trvá?

Délka terapie záleží individuálně na klientovi, jaké má problémy, co vše potřebuje vyřešit, co ho trápí apod. Zpravidla tato terapie trvá 2 - 4 hodiny. Její cena je také individuální.

Zásady metody RUŠ

Je potřeba si uvědomit, že to, co Vám vadí, co Vás nějakým způsobem omezuje, je pouze Váš problém, který je potřeba vyřešit. Jde o pocity jako žárlení, hněv, smutek, lítost, mrzutost apod. Pokud Vás bolí hlava, v zádech, jste nemocní, je to čistě Váš problém, který musíte vyřešit Vy sami. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Vám tyto negativní pocity znepříjemňují život, proto je musíte začít řešit a vyřešit je. Dále je potřeba si uvědomit, že všechny nepříjemné pocity vznikají po myšlence. Situace, která se Vám udála, je vždy neutrální. Není ani pozitivní, ani negativní. Teprve Vašimi myšlenkami si s takovou situací spojíte určité pocity a začnete tak tuto situaci vnímat. Je potřeba se naučit vnímat především sami sebe. Uvědomujte si své pocity a změny ve svém těle. K tomuto je potřeba dojít častokrát za pomoci někoho jiného, kdo Vám ukáže jak se vnímat, kdo Vás to naučí.

Co je nutné při terapii RUŠ?

Buďte k sobě upřímní. Nesnažte se před terapeutem nebo před sebou věci skrývat a zatajovat. Tím si nepomůžete. Je potřeba věci pojmenovat, přiznat si je a pak je možné s problémy pracovat. Je potřeba pojmenovat svůj největší problém. Tyto problémy se budou v průběhu terapie zapisovat. Jestliže nebudete otevření, těžko Vám někdo pomůže zbavit Vás problému a Vy jej budete muset žít dál. Pokud při terapii něčemu nerozumíte, nebo máte jakékoliv dotazy, nebojte se na cokoliv terapeuta zeptat. Vždyť je tady pro Vás, aby Vám pomohl, aby Vám všechno vysvětlil. Terapeut Vás poté, co jej seznámíte se svými starostmi a problémy povede přesnými otázkami k události, kterou jste v poslední době zažili. Jestliže se jedná o problém akutní, bude se mu věnovat přednostně. Následně začne postupně řešit Vaše vztahy s blízkými lidmi. V závěru terapie se společně s terapeutem vrátíte k události, se kterou jste začínali a znovu si ji projdete. Vy sami, na základě svých pocitů, zjistíte, zda byl problém vyřešen, nebo zda ve Vás ještě zanechal nepříjemné pocity.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23265 (zdravotnimagazin.cz#10438)


Přidat komentář