RUŠ terapie - Praha

Každý den čelíme nejen sami sobě, našemu přesvědčení, náladě, postoji k životu, ale také ostatním jedincům. Tím, že je každý z nás individuální osobností, můžeme se názorově scházet, ale také rozcházet. Odtud pak plynou i neshody, trápení, problémy.

Problémy mohou být rázu psychického i fyzického. A právě RUŠ terapie je cíleně zaměřena na vyřešení individuálních problémů. RUŠ terapie není žádnou novodobou technikou. Jedná se o ověřenou psychologickou metodu. Díky ní a odbornému terapeutovi, je možné najít pravou podstatu příčin, za kterými se skrývá Vaše trápení, ať už je jakékoli, co do rozměru, nebo hloubky.

Představení RUŠ terapie

Co se ukrývá pod onou zkratkou** RUŠ? Je to celkem prosté: **rychlá a účinná změna skutečnosti. Metoda RUŠ pak může řešit akutní problémy, nebo také celkově zlepšit naše žití. Podle toho, s jakým požadavkem přijdete k terapeutovi, bude zvolen příslušný postup. Vše souvisí se vším. A tak, to, čím se nyní trápíte, ať už vědomě, nebo podvědomě, může mít spojitost s událostí, ke které došlo třeba i před lety.

Princip RUŠ terapie

Vše má také svůj počátek, průběh, vývoj. To můžeme přirovnat jako k programu. Program, aby mohl bez problému fungovat, musí být bez „virů“.** Metoda RUŠ** je jakýmsi pomocníkem při vyčištění programu. Terapeut Vám pomůže vyhledat situaci, kdy došlo k vytvoření „negativního programu“. Tím budete moci propojit negativní myšlenky spolu s emocemi, fyzickými pocity, které jste pociťovali a vnímali. Dojde-li pak k přijmutí negativních myšlenek, nebude již umožněno, aby se nepříjemné emoce, a svým způsobem i nemoci, dále rozvíjeli.

Negativní myšlenky – nedejte jim šanci

Sami si nyní položte otázku, co se ve Vaší hlavě rodí. Nepociťujete někdy, nebo k určité osobě negativní pocity? Nevytváří se ve Vaší hlavě scénář na další zlobu, zášť, či snad pomstu? Budete-li však myslet negativně, necháte tyto emoce nad Vámi vládnout, budete především ubližovat sami sobě. Zbavíte-li se zášti, negativních myšlenek, budete se moci nejen navenek usmívat, ale i vnitřně. Pocítíte vnitřní pohodu, klid, radost. Uvidíte, že se Vám bude i lépe usínat, spát, řešit pracovní úkoly a povinnosti. Reagovat na zlobu další zlobou, ať už stejné míry, nebo větší, nepřinese nikdy nic dobrého. Tedy, pokud Vám nejde o vítězné trumfy, trofeje. Vaším vítězným trumfem by však neměly být smutné oči a příkoří toho druhého, ale naopak vnitřní pohoda a radost.

RUŠ terapie a její přínosy

Co můžete očekávat od RUŠ terapie? Již jsme zmínili nastolení vnitřního klidu, štěstí, svobody. Psychická pohoda se však promítne i do Vašeho zdraví. Dojde k posílení Vaší imunity. Budete se cítit vitálnější, plni síly a odhodlání. Pochopíte sami sebe. Vyznáte se ve Vaší osobě, pocitech. Budete moci pochopit nejen Vaše vlastní chování, ale i chování druhých jedinců. Uvidíte věci v širších souvislostech. Přijmete za Vaše činy, skutky zodpovědnost. Tím, že začnete pracovat sami na sobě, budete do jisté míry ovlivňovat i ostatní, se kterými sdílíte soukromý i pracovní život. Můžete to být Vy, kdo přivede k lepšímu já i jiné jedince.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23259 (zdravotnimagazin.cz#10432)


Diskuze a zkušenosti

Jana | 23.01.2014 22:14
Re: RUŠ terapie - Praha Dobrý večer, mohla bych se zeptat na cenu této terapie? Jana@eri.cz


Přidat komentář