Tradiční čínská medicína - Přerov

Cítíte se bez energie, a to nejen v předjarním období? Pobolívá Vás opakovaně hlava? Jste častěji nemocní, než tomu bylo dříve? Cítíte se fyzicky, ale i psychicky starší, než ve skutečnosti jste? Není se však čemu divit, v dnešní hektické a stresové době.

Jakým způsobem jste však doposud řešili uvedené zdravotní potíže? Vzali jste si některý z volně prodejných prášků na bolest, nasadili multivitaminové prostředky? Možná jste pak byli překvapeni, že jste pouze na chvíli pocítili úlevu. Je totiž mnohem důležitější se zaměřit na zdroj, příčinu potíží, než se „jen“ snažit příznaky potlačit. Nechtěli byste tedy zkusit něco jiného, než klasický způsob léčení?

Zdraví, štěstí, spokojenost

Kdo z nás by si nepřál mít spokojený život, bez psychického a zdravotního soužití. Ne nadarmo si při výročích přejeme „hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti“. I Vy můžete doslova sršet vitalitou, duševní energií a tělem, které nebude zesláblé.

Tradiční čínská medicína a klasická léčba

Zcela jistě jste již slyšeli, alespoň okrajově, o tradiční čínské medicíně. Je však možné, že ji někteří považují za jistou formu šarlatánství, a to aniž by se o ni nějak blíže zajímali. Taková skupinka jedinců se pak raději uchýlí ke klasickému způsobu léčení, který však, jak jsme již uvedli, neléčí tolik důležitou podstatu problému.

Představení tradiční čínské medicíny

Řekne-li se tradiční čínská medicína, pak se nejedná o léčebnou metodu, která by byla vynalezena například před sto lety. Kořeny tradiční čínské medicíny sahají mnohem dále. Tradiční čínská medicína je totiž známá cca 5000 let. Důležitými pilíři tradiční čínské medicíny jsou Teorie o Jinu a Jangu, ale také Učení o pěti prvcích.

Učení o pěti prvcích

Co tvoří oněch pět prvků? Jedná o oheň – zemi – kov – vodu – dřevo. Vzájemné působení uvedených elementů má pro naše žití velký význam. Kromě těchto prvků je zde však ještě dalších pět řídících orgánů slezina – plíce – ledviny – játra – srdce. Jedná se o základní členění, které se pak dále větví. Veškeré prvky a orgány pak na sebe vzájemně působí.

Význam tradiční čínské medicíny

Proč rozdělovat faunu a flóru? Jedno s druhým spolu neodlučitelně souvisí. A právě** tradiční čínská medicína** bere*** ** **** ** *****lidského jedince jakou neoddělitelnou součást celé přírody. Určitě jste také slyšeli o přírodních zákonech. Ty se však projevují nejen na samotné přírodě, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale i na nás lidech. Přírodní zákony však ovlivňují jak fyzickou, tak duševní stránku jedince. Jakmile pak dojde k nerovnováze mezi výše uvedeným Jinem a Jangem a orgány, prvky, přistupuje tradiční čínská medicína k samotnému léčení.

Účinky tradiční čínské medicíny

Stěžejní příčinou, proč onemocníme, ať už jakoukoli nemocí, je vznik nerovnováhy v našem těle. Jednotlivé orgány těla mohou trpět, pokud je některé složky málo, či naopak příliš. Tradiční čínská medicína je, kromě jiného, jedinečná v tom, že samotná léčba je zaměřena nejen na vyléčení, ale i na prevenci. Je možné hovořit o regeneračním procesu, kdy je cílem navrátit jednotlivé orgány do harmonie a hladkého proudění.

Zdravotní účinky tradiční čínské medicíny

Pojďme se nyní zaměřit na zdravotní účinky tradiční čínské medicíny. Můžete se těšit například na zlepšení poruch spánku – harmonizaci tělesné energie – posílení imunity – odstranění únavy – pozitivní vliv vzhledem k stresu – aktivaci činnosti veškerých vnitřních orgánů – zvýšení sexuální energie – uvolnění těla, ale i psychiky – zformování postavy – posílení svalstva celého těla - úpravu metabolického systému – upravení činnosti zažívacího traktu aj. Navíc, tradiční čínská medicína Vás i nasměruje, abyste se mohli dívat na svět kolem sebe pozitivně.

Přístup tradiční čínské medicíny k léčení

Tradiční čínská medicína je kompletním zdravotním systémem, který zahrnuje bylinnou léčbu – masáže – cvičení – akupunkturu – výživu – životní styl. Před doporučením té nejvhodnější léčby a produktu, se přistupuje ke stanovení odborné diagnózy, která vychází z osobního pohovoru, ale také za pomoci využití některé z diagnostických metod.

Pohled na stravování

Jedna věc je řešení postavy, když si dopřáváme laskominy, přemíru potravin, druhá pak řešení zdravotní stránky. Přemíra jídla, ale také nevhodná skladba jídelníčku, se bohužel odrazí na naší postavě, ale i na našem zdraví, nitru. Pokud nepročisťujete, nijak moc neřešíte, co konzumujete, pak se není čemu divit, že jste například často unaveni, sužuje Vás bolest hlavy, snadno Vás přepadne lecjaká choroba.

Úprava stravy dle tradiční čínské medicíny

Podíváme-li se na oblast stravy podle tradiční čínské medicíny, pak v ní převažuje strava pestrá, která nepodporuje zahlenění. Kupříkladu takové kravské mléko, ale i výrobky z mléka, nás zahleňují. Není pak daleko k oslabení našich orgánů. Vedle samotné stravy je však důležitá i pravidelnost a pohoda při jídle. Jíst za běhu, jíst jednorázově ráno a/nebo večer ve velkém, není pro naši tělesnou i psychickou stránku, to pravé. Tradiční čínská medicína také bere v potaz jednotlivé roční období. Kupříkladu v předjaří je dobré volit co nejlehčí stravu.

Programy tvarování postavy

Duševní i fyzické zdraví našeho těla je vzájemně provázané. Častokráte samo o sobě nestačí, abyste se při Vašem uzdravení soustředili „jen“ na duševní stránku. Věděli jste totiž, že za drtivou většinou nemocí, stojí naše psychično? A tak, i když se to může na první pohled zdát nereálné, tak kupříkladu takové časté pobolívání hlavy může být způsobené nějakým naším nevyřešeným problémem, ať už profesního nebo osobního rázu. Takovým problémem může být i nespokojenost s naším tělem. Není tedy náhodou, že řada center má pak ve své nabídce nejen poradnu zdraví, ale také péči o tělo.

Vibrační deska

Ruku na srdce, kdo z nás má po návratu z práce sílu, chuť, ale také tolik volného času, aby chodil třikrát, čtyřikrát týdně provozoval cvičení aerobního charakteru? Jenže právě při aerobním cvičení dochází k tolik požadovanému spalování usazeného tuku. Díky pokroku i ve světě fitness však nemusíte trávit hodiny tím, že byste se potili na rotopedu, při aerobicu, na stepperu aj. Vyzkoušet však můžete vibrační desku, která představuje novodobou formu aerobiku.

Výhody spočívající ve vibračním tréninku

Proč dát přednost vibrační desce například před klasickým aerobikem? A ušetří se vůbec nějaký ten čas, když stejně budete muset zajít do některého z center, které nabízí cvičení na vibrační desce? Tak tyto otázky Vás mohou napadnout. Co se týká účinnosti vibračního cvičení, pak pouhá jedna minuta takového cvičení vydá za 100 dřepů. Na cvičení je možné si vyhradit i výrazně krátkou dobu. Jedna návštěva, třeba místo polední pauzy, bude časově odpovídat zhruba celé hodině strávené v posilovně. A ve výhodách bychom mohli pokračovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23081 (zdravotnimagazin.cz#10249)


Přidat komentář