BMI

Hodnota BMI, které spadá do oblasti obezity, může ukazovat na závažné zdravotní problémy, včetně nemocí srdce, vysokého krevního tlaku, diabetu aj. Obezita totiž není jen problém s váhou, ale i problém zdravotní.

BMI

Hodnota BMI neboli indexu tělesné hmotnosti nám napoví, jestli máme podváhu, normální váhu, nadváhu nebo dokonce obezitu. Může sloužit jako ukazatel rizika onemocnění spojených s nadměrnou hmotností.

Jak se vypočítává BMI

BMI = Hmotnost (kg) / Výška2 (m)

Které číslo, co vyjadřuje

18,4 a méně = podváha
18,5 – 24,9 = norma - Vaše hodnota BMI je dobrá a riziko obezity je minimální
25,0 – 29,9 = nadváha - hodnota BMI je zvýšená a riziko obezity je zvýšené
30,0 a víc = obezita

Hodnota BMI, které spadá do oblasti obezity, může ukazovat na závažné zdravotní problémy, včetně nemocí srdce, vysokého krevního tlaku, diabetu aj. Obezita totiž není jen problém s váhou, ale i problém zdravotní.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22499 (zdravotnimagazin.cz#7224)


Přidat komentář