Cvičení dle klasifikace tělesné stavby

Tělesné typy dle písmen se neposuzují dle medicínské klasifikace. Takto rozdělené typy slouží pro pro orientaci. Vaše tělo se mění, proto díky cvičení a dietě může jeden typ přecházet v druhý.

Typy lidí dle tělesné stavby - hubnutí

Nejrozšířenější klasifikací tělesných typů je známá klasifikace dělící lidi na ektomorfy, endomorfy a mezomorfy. Závisí na množství a rozložení tělesného tuku, hrubosti kostry, svalové hmotě a celkovém metabolismu. U daných somatotypů však nemůže přecházet jeden typ v druhý.

Dle rozložení - orientace na cvičení

Tělesné typy dle písmen se neposuzují dle medicínské klasifikace. Takto rozdělené typy slouží pro pro orientaci. Vaše tělo se mění, proto díky cvičení a dietě může jeden typ přecházet v druhý. Z ektomorfa se mezomorf nikdy nestane, z typu A se může stát, při poctivém udržování nového životního stylu, typ I (ovšem i zde platí určité fyzické limity).

Jaký typ, takový cvik na hubnutí

Typ I může zahrnovat všechny tři základní somatotypy. Důležité je, že na pohled je tělo rovné, boky, pas a hrudník jsou velice podobné. Pokud jste typ I endomorfní, pak velmi rychle nabíráte ve střední části těla. Svaly nabíráte obecně pomaleji a rovnoměrněji. Máte větší výdrž, nežli sílu.

Typ I se může tréninkem přiblížit typu T. Je to o mnoho lepší tělesná konstituce, i když ne ideální. Jako aerobní trénink je pro vás vhodná déletrvající aktivita, včetně joggingu, stepperu, kola. V posilovně byste měli posilovat se střední až velkou zátěží, počet opakování udržovat na 20 a více opakování.

Cvičení na hubnutí - typ A

Většinou endomorfní typ se silnou kostrou, ale s úzkými rameny. Spodní část těla dominuje nad horní. Kolena a kotníky jsou masivní, horní část těla a spodní břišní svaly jsou ochablé, což může způsobit vystouplé spodní bříško. Typ A se nejčastěji vyskytuje u žen, typické je uložení tukového polštáře na vnější straně stehna těsně pod boky.

Typ A by se měl zaměřit hlavně na delší aerobní trénink o střední intenzitě (šlapání na rotopedu, rychlejší chůze). Jste-li právě typ A, vyvarujte se šlapání na stepperu, protože máte tendenci rychle nabírat do spodní části těla tuk, ale také svaly. Zaměřte se na posilování horní části těla se středními a vyššími zátěžemi a zároveň posilujte spodní část těla s lehčí váhou.

Cvičení na hubnutí- typ T

Nejčastěji mezomorfní typ, tělo jako atlet. Lidé typu T mají úzkou pánev a široká ramena. Břišní svaly jsou pevné, na rukou a na vrchní časti trupu lépe nabírají svalovou hmotu. Na druhou stranu mají lehčí stavbu spodní části těla a velmi často mohou mít problémy s rozvojem svalstva dolních končetin.

Jste-li typ T, vyvarujte se běhu o vysokém zatížení. Při posilování se zaměřte na lehké váhy a více opakování na vršek těla. Na spodní část těla cvičte střední až těžké váhy a 12-15 opakování.

Cvičení na hubnutí- typ O

Nejzajímavější typ z hlediska proměn. Typ O může přecházet až na typ T, pokud cvičí, ale může připomínat i typ A pokud má nadváhu a necvičí. Typ O má ale vždycky výrazný pas. Typ O má oblé linie těla a koresponduje s typem přesýpací hodiny. Vhodný typ na závody.

Jste-li óčko, jste spíše silový typ než vytrvalec. Při aerobní aktivitě volte stacionární kolo a spíš lehčí zátěž. Při posilování se zaměřte na momentální nedostatky, ale snažte se i o rovnoměrný rozvoj. Pokud chcete shodit, volte až 25 opakování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22433 (zdravotnimagazin.cz#7065)


Přidat komentář