Dietologická poradna - Ostrava

Obezita se stává téměř civilizačním problémem. Diety však nejsou tou správnou odpovědí. Je třeba se zaměřit na změnu dosavadního životního stylu, stravovacích návyků a v neposlední řadě zařadit do svého denního programu pohyb.

Dietologická poradna

Asi se ptáte, co můžete od dietologické poradny očekávat? Mnoho z nás nikdy tento druh poradny nenavštívilo, což je možná dáno tím, že máme obavy z mučivého hladu. Tato obava však není vůbec na místě, protože existují nutriční terapeuti, kteří nás cestou za zdravým životním stylem harmonicky provedou. Doporučujeme Vám obrátit se na profesionální nutriční terapeutku, paní** Veroniku Novotnou, DiS** (tel.:558900352), která Vás v dietologické poradně naučí, jak se správně stravovat a udržet si při tom štíhlou linii.

Je to právě štíhlá linie, díky které máme lepší zdraví. Právě proto je důležité skoncovat s obezitou. S tím nám pomůže dokonale sestavený jídelníček, který tvoří především zdravé a výživné věci. V dietologické poradně se paní Novotná nezabývá pouze úpravou životosprávy, ale také poradenství m při zvýšené hladině cholesterolu, glukózy či kyseliny močové atd. Jednoduše lze říci, že je zde dietologická poradna pro všechny z nás, kterým na sobě samých záleží. Paní Novotná pomáhá nejen se sestavením správného jídelníčku, ale je Vám k dispozici také při pravidelných kontrolách a konzultacích. Výživovou poradkyni, Veroniku Novotnou, kontaktujte na telefonním čísle: 558900352 a také emailu: novotna.veronika@pkmistek.cz.

Informace pro Vás!

Od 1.1. 2015 mají pojištěnci VZP, kteří jsou zároveň členy KPZ (Klub pevného zdraví) 10% slevu na veškeré služby v ambulanci nutričního terapeuta (po prokázání se slevovou kartou KPZ)

Veronika Novotná, DiS - Nutriční terapeutka

Zdravá strava

"Na základní škole jsem měla výborné výsledky, takže jsem mohla vybírat ze spektra středních škol. Bohužel tehdy zavedli pouze jednu přihlášku na střední školu, takže rozhodnutí kam jít, muselo být téměř 100%. Během rozhodování jsem měla jasno v tom, že chci nějakým způsobem pomáhat lidem a narazila jsem na obor zabývající se výživou. Čím více jsem zjišťovala informací o studiu, tím více mě to zajímalo. Správná výživa a životní styl výrazně ovlivňují naše zdraví, zejména v době, kdy se zvyšuje počet lidí s civilizačními onemocněními (obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak apod.), a tak jsem se rozhodla pomáhat lidem touto cestou. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Ostravě. Nejdříve tedy 4-letý obor Nutriční asistent a poté na Vyšší škole 3-letý obor Diplomovaný nutriční terapeut. Během i mimo dobu studia jsem se o výživu neustále zajímala a pořád sleduji nové informace a nové poznatky z oblasti výživy. Nutričního terapeuta spíše potkáte v nemocnicích, lázních, domovech pro seniory apod.

Někdy na ně můžete narazit v soukromé sféře, tedy v ambulanci. S paní ředitelkou PhDr. Bc. Valentovou MSc. jsme začaly spolupracovat již delší dobu před absolutoriem a nakonec se nám úspěšně podařilo ambulanci na poliklinice otevřít na konci září. Práce mě velice baví, protože se klientům věnuji individuálně a dlouhodobě. Klientům nabízíme spektrum služeb a balíčků zahrnující například vstupní konzultaci - probereme zdravotní stav, klienta zvážím na speciální váze a provedu další měření, probereme také jeho stravovací návyky a pohybovou aktivitu, dále např. propočet nutriční bilance - pomocí programu a znalostí zhodnotím dodaný jídelní lístek klienta a spolu probereme chyby a doporučení, dále edukaci - s klientem proberu typ výživy o který má zájem (redukční výživa, výživa při zažívacích potížích apod.), sestavení nutričního plánu - tedy sestavení jídelního lístku na míru vytvořený přímo pro klienta.

Ovoce a zelenina

Může se stát, že klient bude požadovat informace o specifické výživě, které jsme se ve studiu věnovali málo nebo vůbec. V tom případě si samozřejmě danou problematiku důkladně prostuduji, abych mohla klientovi pomoci a mohla mu předat co nejvíce informací. Jelikož je ambulance krátce otevřena pomalu se o ní lidé teprve informují. V péči již mám řadu klientů i dětského věku a největší zájem mají o redukci váhy. Redukci váhy stavím na základě změny stravování a životního stylu, klientům nevnucuji ani neprodávám žádné výrobky.

Postupem času se výživě přikládá stále větší význam, ale pořád je často opomíjena, zejména při léčbě různých onemocnění. Jedním z mých cílů je tedy informovat veřejnost o důležitosti správné výživy a životního stylu např. formou besed nebo přednášek. Tento cíl začínám pomalu plnit, protože jsem měla již možnost a přednášela jsem seniorům o zdravé výživě. Ráda bych také dosáhla lepší spolupráce s lékaři. Výživa je opravdu při léčbě mnoha onemocněních velice důležitá. Tohoto cíle jsem částečně dosáhla tím, že pracuji v ambulanci, a tak mohou lékaři na poliklinice klienty posílat za mnou v rámci jednoho zařízení. Doufám, že postupem času tato spolupráce bude fungovat s lékaři v celém městě a okolí. A nejen tady, ale v celé republice. Tímto bych chtěla říci budoucím nutričním terapeutům ať se nebojí a nevzdávají se, pokud chtějí pracovat nebo otevřít novou ambulanci a pomáhat tak lidem touto cestou. A mým nejdůležitějším cílem je samozřejmě mít mnoho spokojených klientů."

Novotná Veronika, DiS - tel.:558900352, mail: novotna.veronika@pkmistek.cz


Zásady zdravého životního stylu

Zdravý životní styl je souborem několika základních pravidel, jejichž dodržováním se zlepší náš psychický i fyzický stav a znova se budeme cítit dobře. Naše dlouhodobé zdraví závisí z 80% na životním stylu. Neměli bychom jeho důležitost tudíž podceňovat.

  • kouření nám vážně škodí
  • pravidelný pohyb by pro nás měl být samozřejmostí
  • zdravá výživa = přiměřená, pestrá, vyvážená
  • obezita nikomu nesvědčí, je zapotřebí pracovat na dosažení optimální hmotnosti
  • pokud už požíváme alkohol, mělo by to být v co nejmenším množství
  • relaxace a spánek jsou pro naše tělo velice důležité
  • buďme optimističtí a obklopujme se pozitivními lidmi
  • vyvarujme se působení škodlivých látek a obecně rizikovým faktorům
  • pečujme o sebe a plňme si své sny

Obezita

Obezita je nejen estetickým, ale především vážným zdravotním problémem, který s sebou nese řadu komplikací. Proto bychom měli podniknout všechny potřebné kroky, abychom obezitě předešli anebo ji alespoň začali včas řešit, pokud už k ní dojde. Důležitým nástrojem při snižování tělesné hmotnosti je pohyb. Ten by měl být vždy přizpůsoben našim fyzickým možnostem, s ohledem na naše zdraví. Naše strava by měla být pestrá, přiměřená, energeticky vyvážená. Struktura stravy je jednou z nejdůležitějších složek zdravého životního stylu. Dodržování zásad zdravé výživy nám se snižováním nadváhy výrazně pomůže. Těmito zásadami jsou především nutnost snížení příjmu energie a tuků, zvýšení příjmu komplexních sacharidů, příjem optimálního množství bílkovin, rozdělení denní stravy do několika chodů, zvýšení příjmu vlákniny, ovoce, zeleniny a tekutin a omezení příjmu cholesterolu, soli a alkoholu.

Tlak na dodržování zdravého životního stylu se v současné době den ode dne zvyšuje. A není se čemu divit. Už podle výzkumu z roku 2006 provedeného v ČR vyplývá, že 52% dospělých má vyšší váhu než je norma, z toho 35% má nadváhu a 17% je obézních. Udivující jsou také výsledky průzkumu z roku 2005 provedeného u dětí v ČR. Z nich vyplývá, že ve skupině dětí ve věku 6-12 let má 10% nadváhu a 10% je obézních. Nejvyšší podíl dětí s obezitou (18%) je u dětí ve věku 7 let, tedy těsně po změně životního stylu, což souvisí se začátkem školní docházky. Ve věku 13-17 let má 6% nadváhu  a 5% je obézních, zároveň však v tomto věku stoupá podíl dětí s podváhou (7%, u děvčat dokonce 10%).

Obezita

Obezita je hlavním příznakem** nezdravého životního stylu**. Mezi jeho další projevy lze zařadit onemocnění srdce a cév, zvýšenou hladinu cholesterolu a tuků, metabolický syndrom, problémy pohybového systému, problémy trávicího traktu včetně cukrovky, poruchy plodnosti, syndrom spánkové apnoe, poruchy žláz s vnitřní sekrecí kýly, otoky, zhoršení hojení ran, snížení imunity, kožní problémy a v neposlední řadě také psychické poruchy a deprese.

Tyto projevy je třeba včas rozpoznat, najít příčinu a zvolit nejlepší cestu k jejich odbourání. K dlouhodobému řešení ovšem nestačí držet nějakou dietu či problém zdánlivě vyřešit užíváním léků. Některé diety mohou být účinné, ale vždy mají po skončení tzv. jo-jo efekt. Stejně tak léky nejsou řešením našich problémů, nýbrž pouze nástrojem k potlačení jejich projevů. Pokud chceme opravdu účinně řešit vzniklé projevy, budeme se s žádostí o pomoc muset obrátit na odborníky.

Kdo je nutriční poradce?

Nutriční poradce je odborníkem přes zdravou výživu. Oblastí jeho specializace je nejen redukce tělesné hmotnosti, ale také sestavování jídelníčku pro vyvážený životní styl. Problémem pro něj nejsou ani osoby trpící nadváhou nebo naopak podváhou, těhotné či kojící ženy, je schopen sestavit jídelníček i pro osoby trpící nemocí (cholesterol, cukrovka, vysoký krevní tlak…) či potravinovou alergií. ** Doporučujeme Vám obrátit se na profesionální nutriční terapeutku, paní Veroniku Novotnou, DiS** (tel.:558900352), která Vás v dietologické poradně naučí, jak se správně stravovat a udržet si při tom štíhlou linii.

Na setkání nejprve zjistí a zhodnotí Váš současný způsob stravování. Zajímat ji budou nejen Vaše stravovací návyky a pitný režim, ale také pohybové aktivity, denní režim a podobně. Následně Vám navrhne nový jídelníček, sestavený přesně pro potřeby našeho organismu. Paní Veronika Novotná Vám předá nejenom cenné informace, ale také poradí, jak jich využít pro svůj prospěch. Tím Vám vlastně vytvoří optimální program pro zdravý životní styl či redukci váhy. Po dobu vaší spolupráce by pro Vás měl být poradce podporou, motivací a pomyslným bičem. Stane se Vaším zpovědníkem a rádcem, který poskytne potřebnou podporu, ale i dohled. Bude stát při Vás v průběhu celého procesu změny a bude kdykoli k dispozici, aby Vám pomohl řešit i neočekávané události, které se ve Vašem životě vyskytnou.

Informace pro Vás!

Od 1.1. 2015 mají pojištěnci VZP, kteří jsou zároveň členy KPZ (Klub pevného zdraví) 10% slevu na veškeré služby v ambulanci nutričního terapeuta (po prokázání se slevovou kartou KPZ)

Jak poznáme správný redukční program?

Správně sestavený redukční program musí detoxikovat organismus (hlavně vyčistit tenké a tlusté střevo tak, aby se živiny mohly dobře vstřebávat), obsahovat méně kalorií, než vydá náš organismus, obsahovat komplexní výživu, dobře chutnat, nezabírat mnoho času na přípravu a být jednoduchý na používání.

Detoxikace organismu

Moderní doba klade na náš organismus stále vyšší nároky. Očekává se, že budeme silnější a odolnější. Současně na nás ale působí řada negativních vlivů jakou je stres, nekvalitní strava, toxiny a podobně. Tělo prostřednictvím svých obranných mechanismů dokáže těmto negativním vlivům nějakou dobu odolávat. V konečné fázi dochází k jeho oslabení a celkové únavě organismu. V důsledku toho se organismus již nedokáže déle zbavovat odpadních látek a postupně se zanáší nevyloučenými odpady (homotoxiny) a naše tělo začne vysílat jasné signály, jakými jsou například únava, bolesti, potíže s vlasy, nehty, kůží, zahlenění, zácpa či naopak průjem, pocení a  zvýšené chutě. Cílem detoxikace je těmto problémům předcházet či je odstranit. Detoxikace by měla být pravidelnou součástí zdravého životního stylu.

Fit postava

Nepodceňujme své zdraví

Jak říká staré přísloví, „zdraví máme jen jedno“. Měli bychom proto o něj co nejlépe pečovat, aby nám mohlo dlouho a dobře sloužit. Každá změna k lepšímu, když třeba jen malá, je lepší než žádná. Na změnu není nikdy pozdě, ale beze změny může být pozdě pro nás.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23028 (zdravotnimagazin.cz#10065)


Přidat komentář