dlouhodobá únavná dieta

Dieta je spíše jakýsi trest za chyby a slabosti, které umožnily vznik nadváhy. Z psychologického hlediska udržují diety člověka, který chce zhubnout, ve stresu a depresi pramenící z pocitu provinění a chuti na jídlo, které si nesmí dovolit.

Psychologické hledisko

Dieta je spíše jakýsi trest za chyby a slabosti, které umožnily vznik nadváhy. Z psychologického hlediska udržují diety člověka, který chce zhubnout, ve stresu a depresi pramenící z pocitu provinění a chuti na jídlo, které si nesmí dovolit. Nakonec zvítězí touha se pořádně najíst, měnící se v přejídání. Následné výčitky a hladovka jen dále zpomalují metabolismus a vysílají varovný signál, takže organismus bude chránit tukové zásoby na horší časy a začne odbourávat raději svalovou hmotu.

Stres vyvolaná hladem

Z tohoto důvodu je dieta a hladovění stresovou reakcí a vytváří předpoklady pro ještě větší nádváhu! Například při dlouhodobé (nikoli krátkodobé) dietě s převahou bílkovin a tuků, s omezením či zákazem sacharidů, nebo při nízkotučné dietě zhubnete, ale tento režim vyvolá v organismu nerovnováhu. Po ukončení takové diety se budete následkem nedostatku této živiny přejídat a brzy se vrátíte na původní či dokonce vyšší váhu.

Škodlivé tuky

Často se v dietách omezují sacharidy (cukry), ale nikoliv nasycené škodlivé tuky v uzeninách, červeném mase apod.

Čím větší stres, tím větší váha

Po skončení diety nakonec můžete přibrat více než před dietou, protože organismus zpomaluje metabolismus, odbourává svalovou hmotu a méně odbourává tuk, čímž se chrání před případným budoucím nedostatkem některé živiny.

Krátkodobé omezení sacharidů

Proto se doporučuje jako jedna varianta pouze krátkodobé omezení sacharidů (3 až 4 týdny), než získá organismus schopnost opět spalovat tuky, následně přechod na harmonickou stravu s rovnovážným zastoupením všech živin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21702 (zdravotnimagazin.cz#5193)


Přidat komentář