Hubnutí - hranice váhy

Nebezpečné je přesáhnout váhu o 20%, a tak se vystavit dalším rizikovým faktorům. Nejnebezpečnější je váha, kterou nabereme v dospělosti, neboť veškeré váhové přírůstky, ať byla výchozí váha jakákoliv, nevyhnutelně zvyšují krevní tlak, ....

Váhové rozmezí

Každý se pohybuje v jistém váhovém rozmezí, zóně. Ti, kteří by měli zhubnout, se tedy určují podle ohrožení na zdraví a podle psychologických a společensko-profesních aspektů.

Nebezpečí

Nebezpečné je přesáhnout váhu o 20%, a tak se vystavit dalším rizikovým faktorům. Nejnebezpečnější je váha, kterou nabereme v dospělosti, neboť veškeré váhové přírůstky, ať byla výchozí váha jakákoliv, nevyhnutelně zvyšují krevní tlak, glykémii, cholesterol, a to i tehdy, pohybuje-li se nová váha v normálu.

Androida

Obezita mužského typu (androida), čili ta, která se vyskytuje v horní části těla s mohutným týlem, velkou bradou a velkým břichem, je nebezpečnější než obezita ženského typu (gynoida), která se vyskytuje v dolní části těla a pro níž jsou typické tlusté hýždě a tlustá stehna. Srdeční a cévní komplikace cukrovky a rakoviny dělohy jsou úměrné zvýšenému obvodu břicha.

Rizika rakoviny

Existuje podezření, že 30 až 40% případů rakoviny u mužů a více než 60% u žen má původ v nesprávné výživě (nedostatek vitaminů). Vzhledem k těmto údajům můžeme určit zdravotně ohrožené skupiny:

  • Ti, kteří svou správnou váhu přesahují o 20%.
  • Ti, u nichž se zároveň vyskytují skutečná nebo pravděpodobná ohrožení: anginou pectoris, srdečním onemocněním, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, vyšší hladinou cholesterolu v krvi, žlučovými kameny, respiračními onemocněními.
  • Ti, kteří mají příliš mužskou stavbu těla (široká ramena, úzkou pánev).
  • Ti, jejichž váha se od 25 let změnila o více než 20%, i když nemají velkou nadváhu.
  • Ti, jejichž způsob života je riskantní: kuřáci, lidé se sedavým zaměstnáním, uspěchaní, městští obyvatelé.
  • Ti, kteří chtějí mít únosnější váhu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21706 (zdravotnimagazin.cz#5201)


Přidat komentář