Hubnutí s oxyntomodulinem

Kontrolní skupina zhubnula v průměru o 2,3 Kg za měsíc. O tomto testu informoval žurnál Diabetes, který rovněž prozradil, že na trh se tento produkt dostane přibližně v roce 2010.

Pomoc s oxyntomodulinem

Injekce na hubnutí pomáhají pacientům, aby nevnímali hlad. Britští vědci vyvinuli novou léčbu pro otylé a obézní lidi. Principem této léčby je injekční aplikace zažívacího hormonu oxyntomodulinu.

Profesor Steve Bloom označil tento objev jako naději pro boj s lavinově se šířící světovou obezitu u lidí. Při testech na lidech byl dosažen zajímavý výsledek.

Výsledky

Kontrolní skupina zhubnula v průměru o 2,3 Kg za měsíc. O tomto testu informoval žurnál Diabetes, který rovněž prozradil, že na trh se tento produkt dostane přibližně v roce 2010. Již nyní se uvažuje o zpříjemnění aplikace v nanotechnologických ústních nebo nosních sprejích. 

 

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21904 (zdravotnimagazin.cz#5640)


Přidat komentář