Hubnutí - vše je v myšlení

Kdykoliv o sobě budu přemýšlet, musím se soustředit na to, jak bych chtěla vypadat. Když se na sebe podívám do zrcadla a uvidím, jak opravdu fyzicky vypadám, stačí, když si v hlavě přeměním tento obraz zpět k tomu, jak bych vypadat chtěla.

Správné myšlení

Kdykoliv o sobě budu přemýšlet, musím se soustředit na to, jak bych chtěla vypadat. Když se na sebe podívám do zrcadla a uvidím, jak opravdu fyzicky vypadám, stačí, když si v hlavě přeměním tento obraz zpět k tomu, jak bych vypadat chtěla. A pokaždé se obraz v zrcadle o něco víc podobá oné představě vytvořené v mé mysli.

Štíhlé myšlení

Štíhlé myšlení je skutečně jednoduché a elegantní! Svou novou představu o sobě si mohu udržovat, aniž bych se k tomu musela nutit silou vůle - protože zde je jen jedna věc, kterou musím mít na paměti - co nejlaskavější představu o sobě samé! Nemusím se soustředit na šestnáct věcí najednou, stačí jen jediná! To jediné, co musím udělat, je zachovat onen obrázek stále stejný. Pokaždé, když o sobě začnu přemýšlet, musí se mi vybavit ten samý obraz.

 

Na začátku jsem se musela rozhodnout, jak opravdu chci vypadat. Sedla jsem si a zamyslela se nad tím, kolik bych chtěla vážit a jaké pěkně utvářené obliny bych si chtěla zachovat. Rozhodla jsem se, že si budu prohlížet ženy na ulici a podle toho se rozhodnu, co se mi líbí a jaká bych chtěla být já. Pak vše poskládám dohromady, abych si vytvořila představu, jak chci vypadat, a to se stane trvalým obrazem v mé mysli.

 

Začala jsem tím, že jsem pila zvláštní bylinkový čaj, který mi pomáhal pročistit organismus. Zpočátku jsem jeho působení nepřikládala velkou váhu. Byl tady, tak jsem ho pila. Ale jednoho dne jsem zaznamenala změnu. Zjistila jsem, že se stravuji jinak. Byla to změna k lepšímu a přišla tak přirozeně, že jsem ji ani nezpozorovala. A takhle to pokračovalo, má touha po jídle, které jsem ve skutečnosti nepotřebovala, se den ze dne zmenšovala. Docházelo k tomu postupně. Pak jsem si uvědomila, že když si v mysli neustále udržuji stejnou představu o sobě samé, začínají do mého života vstupovat věci, které potřebuji k udržení své váhy, cestou zcela přirozenou a vyrovnanou. Například jsem se vydala se svým manželem na procházku a na tržišti jsme narazili na rotoped, který nyní pravidelně používám. Pochopte, tohle je věc, o které jsem si nikdy nemyslela, že bych ji udělala. Ale nyní k tomu dochází pouze přirozeným vývojem věcí.

 

Má nová představa o sobě je velmi mocná a do mého života přináší změny zdravě a přirozeně. Nejen že jsem čím dál tím štíhlejší (shazuji pomalu a tak to také chci, aby kila zůstala dole), ale také jsem si přestala okusovat nehty! To je sám o sobě zázrak, protože nehty jsem si okusovala celý život. Narodila jsem se s prsty v ústech! Domnívám se, že udržováním si své nové představy jsem nalezla cestu, jak dosáhnout lásky k sobě samé, a tak se nyní cítím vůči sobě daleko uvolněnější. Také mohu znovu sedět manželovi na klíně. Je to trapas, když jste na to příliš těžká!

 

Všechny tyto pozitivní změny přišly snadno a vycházely jen z toho, že jsem si udržela svou novou představu o sobě. A já vím, že se vše bude ještě zlepšovat!

Co si myslíte, taková bude skutečnost

Pokud něčemu věnujeme pozornost a zapojíme své pocity, uvádíme tyto skutečnosti do svého života mnohem rychleji. I když Joan, která byla neustále nemocná, si to vědomě nepřála, vždy znovu onemocněla, protože si představovala, že nemocná je, a co je důležitější, ona se toho, že bude nemocná, obávala. Pocit strachu byl tím důležitým klíčem, který ovlivňoval její podvědomí.

 

Jakýkoli pocit napomáhá k vytvoření hnací síly v našem podvědomí, jakmile využijeme soustředěné představivosti k uskutečnění změny. Kdybych byla strachy nepříčetná, že znovu ztloustnu, tak by přesně k tomu došlo. Vím, že k tomu, abych zůstala štíhlá a zbavila se strachu z nadváhy, se musím neustále soustřeďovat na příjemný pocit z optimálního zdraví. Není to vždy jednoduché, zachytit své myšlenky a pocity právě u zrodu. Přesto jsem se naučila víc se obávat, že mě přepadne strach, protože si uvědomuji, co by to pro mne znamenalo: vyvstaly by mi problémy, které nejsou nutné.

 

Na negativní emoce, jako je strach, zlost, úzkost, duševní zmatek a žárlivost, reaguje podvědomí nejrychleji. Pokud se nacházíme ve stavu pociťování jakékoli z těchto emocí, může mít naše soustředěná pozornost na jakoukoli představu katastrofální následky. Výsledek by byl stejný, jako kdybyste do pozadí svých myšlenek uložily vysoce výkonný proudový motor! Jako příklad můžeme uvést strach dítěte, které se bojí, že spadne z kola, a okamžitě také následuje pád (i když všeobecně děti strach nepociťují, dokud je neupozorníme na všechny věci, kterých by se bát měly). Důvodem, že emoce tak rychle působí a dosahují výsledků, je, ze všeobecně napomáhají k vytvoření pronikavější představy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21721 (zdravotnimagazin.cz#5244)


Přidat komentář