Nedostatek spánku zvyšuje riziko obezity

Ženy, které málo spí, tloustnou. Ve státě Ohio byl proveden výzkum u téměř 70 000 žen. Bylo zjištěno, že spánek kratší pěti hodin vede k většímu přírůstku váhy. Sklon k tloušťce tak u žen stoupá až o 15%!

Nedostatek spánku?

I krátkodobý nedostatek spánku vám může přinést následky jako:

 • ospalost
 • časté výkyvy nálad
 • poruchy krátkodobé paměti
 • narušení schopnosti tvořit a plánovat
 • neaktivnost
 • poruchy koncentrace

  Dlouhodobé následky nedostatku spánku:

 • obezita

 • stárnutí
 • únava
 • riziko častých infekcí
 • cukrovka
 • zažívací potíže
 • chronické poruchy paměti
 • kardiovaskulární choroby

Sklon k obezitě

Ženy, které málo spí, tloustnou. Ve státě Ohio byl proveden výzkum u téměř 70 000 žen. Bylo zjištěno, že spánek kratší pěti hodin vede k většímu přírůstku váhy. Sklon k tloušťce tak u žen stoupá až o 15%!

Prospěšné hormony

Tělo během spánku produkuje hormony, které snižují chuť k jídlu. V bdělém stavu je vylučování těchto prospěšných látek (hormonů) zablokováno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22254 (zdravotnimagazin.cz#6678)


Přidat komentář