Obezita a nadváha

Obezita a nadváha - dědičné faktory. Obezita a nadváha - usedlý životní styl. Pokud obezitou trpíte a jste přesvědčeni, že s touto nemocí chcete bojovat, požádejte o pomoc svého lékaře. Ten může posoudit jaká je nejpravděpodobnější příčina Vaší obezity.

Obezita a nadváha - dědičné faktory

Nejméně z 50% mohou za obezitu geny. V případě, že jsou oba rodiče obézní, je téměř 80% pravděpodobnost výskytu obezity i u jejich potomka. Dá se tomu zabránit, pokud dítě dodržuje správné stravovací návyky a má dostatek pohybové aktivity.

Obezita a nadváha - usedlý životní styl

Lidé jsou v dnešní době méně aktivní než tomu bylo kdysi. Volný čas tráví vysedáváním u televize, počítačů, neprovozují žádný sport, dopravují se autem. Tím začíná ochabovat svalovina a přibývat tuková tkáň až dojde ke vzniku obezity.

Obezita a nadváha - léky

K rozvoji nadváhy a později i obezitě může přispět užívání některých léků, které zvyšují chuť k jídlu. Zejména to jsou léky na uklidnění, antidepresiva, psychofarmaka, léky pro hormonální léčbu žen, glukokortikoidy.

Obezita a nadváha - emoce

V některých případech můžou i emoce podporovat obezitu. Stres, rozrušenost, deprese nebo dokonce nuda někdy vedou k nadměrnému jedení. Lidé tak zapomenou na to špatné (emoce) a věnují se jen tomu dobrému (jídlo).

Obezita a rizikové faktory

  • Cukrovka – diabetes
  • Srdečně cévní onemocnění
  • Vysoký krevní tlak
  • Zvýšená hladina cholesterolu v krvi
  • Pohybové obtíže
  • Artróza
  • Onemocnění žlučníku

Léčba obezity

Pokud obezitou trpíte a jste přesvědčeni, že s touto nemocí chcete bojovat, požádejte o pomoc svého lékaře. Ten může posoudit jaká je nejpravděpodobnější příčina Vaší obezity. Léčba zahrnuje vhodné stravovací návyky, pravidelný pitný režim, odpovídající pohybový režim. V boji proti obezitě budete právě Vy hnací silou léčby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22787 (zdravotnimagazin.cz#7719)


Přidat komentář