Pozitivní hubnutí

Hubnutí se na psychice projevuje podle toho, jakým způsobem jsme se rozhodli držet dietu. Pokud jsme se rozhodli o radikální redukční dietu, očekávejme, že se u nás projeví podrážděnost a únava. Negativní emoční reakce ovlivňuje naše celkové prožívání.

Odhodlání

Hubnutí znamená velké odhodlání a sebezapření. Aby bylo opravdu účinné a trvalé, je nezbytné se ponořit do nitra. Co nás k hubnutí vede? Potřebuji opravdu nutně zhubnout právě teď?

Správná motivace do cíle

Abychom začali efektivně hubnout je nejdůležitější motivace. Motivace znamená to, co nás bezprostředně vede k tomu, abychom učinili takové zásadní rozhodnutí. Existuje mnoho důvodů proč zhubnout: vnější tlak okolí, nadbytečná kila, zdravotní důvody.. Ale je nějaký z těchto důvodů podstatný právě pro nás? Nestačí jen jeden důvod, ale uvědomění si celkové změny životního stylu, který bude následovat. Musíme být dostatečně přesvědčení o všech důsledcích, které k hubnutí patří. Pokud vidíme v hubnutí více pozitiv, je to začátek dobré cesty.

Myslete na jeden pořádný cíl, ne několik

Důležitou roli v hubnutí hraje správné načasování. Je zcela nevhodné začít hubnout v době před vánoci, v době, kdy jsme v neustálém stresu. Nelze se soustředit na více podstatných změn. Ke změně životního stylu je zapotřebí dostatek síly a energie. Používejte kvalitní a hlavně přírodní podpůrné přípravky.

Chvalte každý úspěch a pokrok

Jako motivace slouží i konečný cíl – tedy váhový úbytek, který chceme dosáhnout. Předně je třeba, aby námi zvolený váhový úbytek byl reálný. Pro dlouhodobý a trvalý efekt je žádoucí, když za tři měsíce zhubneme o šest až osm kilo. Nereálný cíl by nás totiž utvrzoval v naší neschopnosti, i když bychom to ovlivnit vlastně nemohli. Motivací nám mohou být i odměny při prvních úspěších – např. návštěva kosmetiky, kadeřnice, lístek do kina…

Buď podporou pro druhé, druzí ti budou oporou

Téměř všichni potřebujeme podporu druhých, kteří nás podporují ve všem, co děláme. A to se týká i hubnutí. Pokud se nám podaří do tohoto procesu zapojit rodinu, můžeme očekávat úspěch. Dojde k většímu zautomatizování zdravých stravovacích návyků a sami začneme vyhledávat pohybové aktivity. Podpora může přicházet nejen od rodiny, ale také např. od spolupracovníků, známých. Důvěra a podpora druhých zvyšuje motivaci.

Odstraňte negativní myšlení

Hubnutí se na psychice projevuje podle toho, jakým způsobem jsme se rozhodli držet dietu. Pokud jsme se rozhodli o radikální redukční dietu, očekávejme, že se u nás projeví podrážděnost a únava. Negativní emoční reakce ovlivňuje naše celkové prožívání. A mohlo by se stát, že bychom hubnutí přerušili z tohoto důvodu. Účinky pravidelného hladovění na osobnost jsou tím ničivější, čím rychleji se člověk štíhlé linie snaží dosáhnout. Postupným hubnutím negativní emoční reakce nepoznáte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22240 (zdravotnimagazin.cz#6621)


Přidat komentář