Správné dýchání Vám pomůže zhubnout

Správné, hluboké a rovnoměrné dýchání nosem prodlužuje život, čistí plíce a odvádí zplodiny. Povrchní dýchání do hrudníku vyvolává stres, nedostatečně okysličuje krev, a tak zhoršuje metabolismus.

Správné dýchání

Správné, hluboké a rovnoměrné dýchání nosem prodlužuje život, čistí plíce a odvádí zplodiny (kysličník uhličitý). Povrchní dýchání do hrudníku vyvolává stres, nedostatečně okysličuje krev, a tak zhoršuje metabolismus. Snažte se několik minut denně zhluboka, klidně dýchat do břicha.

Dechová relaxace

Pohodlně se usaďte do tureckého sedu. Pokud trpíte bolestmi svalů či kloubů, můžete se posadit na pevnou židlí s chodidly položenými na podlaze. Můžete se i posadit na kraj postele. Záda držte vzpřímená, hrudník vypnutý směrem vzhůru. Uvolněte ramena, ale snažte se nehrbit.

 

Pokud sedíte na posteli či židli, opřete si ruce pohodlně o stehna dlaněmi vzhůru, palec a ukazováček se dotýkají. Můžete si je také položit do klína jednu přes druhou. Bradu byste měli mít v rovině s podlahou. Uvolněte tvářové svaly a mírně otevřete ústa. Zavřete oči.

 

Počítejte do pěti a pomalu se nadechujte nosem. Pak zadržte dech, dokud nenapočítáte do pěti. Měli byste cítit, jak se při vdechu Vaše břišní svaly stahují a Váš hrudník roztahuje. Při výdechu použijte břišní svaly k vytlačení veškerého vzduchu. Tuto pozici opakujte šest až osm vdechů.

Pránájáma

Dechové cvičení, které uvolňuje mysl a Pránájáma se řadí k jednoduchým a velice účinným dechovým meditačním cvičením. Uvolňuje zadržené emoce a pročišťuje mysl.

Postup při pránájáma

Pohodlně si sedněte na zem se zkříženýma nohama nebo si sedněte na židli vzpřímeně, aby chodidla ležela volně na podlaze. Neopírejte se o opěradlo židle. Uzavřete pravou nosní dírku palcem pravé ruky, nadechněte se levou, zadržte za plné pozornosti a uzavřených obou nosních dírkách dech v břiše. Pravou nosní dírkou vydechněte při uzavření levé nosní dírky prsteníkem a malíčkem pravé ruky. Vydechnutí by mělo být slyšet. Po vydechnutí chvíli vyčkejte a poté se nadechněte opačnou nosní dírkou (cvičení provádějte opačně než je výše popsáno). Při zadržení dechu jemně přitáhněte bradu k hrtanu, při výdechu bradu uvolněte. Provádějte pět pránájám, pak s malou 1 minutovou přestávkou dalších pět.

Upozornění

Dechové cviky je nejlépe se naučit s cvičitelem. Je nutné dýchat do břicha, což se správně naučíte v kurzu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21687 (zdravotnimagazin.cz#5151)


Přidat komentář