Vnitřní tuk a nadváha

Vnitřní tuk a nadváha. Vnitřní tuk - tuk uložený v oblasti břicha. Následky velkého množství vnitřního tuku. Měření pasu je dobrým ukazatelem a indikátorem. Jak si změřit pas - krok za krokem.

Vnitřní tuk a nadváha

Nadváha je příčinou velkého množství různých nemocí, především nemocí krevního oběhu a cukrovky. Vznik těchto nemocí ale není závislý pouze na množství tělesného tuku. Mnohem důležitějším faktorem může být jeho rozpoložení. Lidé, kterým se tuk ukládá v oblasti hýždí, boků a stehen, jsou méně ohrožení než lidé, jimž se tuk ukládá v oblasti břicha. Zvětšující se obvod břicha je znamením, které varuje před ohrožením orgánů hromadícím se tukem.

Vnitřní tuk - tuk uložený v oblasti břicha

Vnitřní tuk má jiné složení než tuk, který se ukládá na hýždích, bocích a stehnech. Tento tuk v oblasti břicha produkuje například mnohem více tukových látek, které se v játrech mění na jiné tuky. Tuk uložený v oblasti břicha silně zatěžuje organismus a často je příčinou cukrovky, vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny cholesterolu. Stoupá hladina triglycerínu a „špatného” LDL-cholesterolu, který zapříčiňuje kornatění cév, a zároveň se snižuje hladina „dobrého” HDL-cholesterolu.

Následky velkého množství vnitřního tuku

Následkem velkého množství vnitřního tuku v organismu dochází ke vzniku usazenin na vnitřních stěnách žil, zužuje se jejich průtok a zhoršuje se zásobování orgánů výživnými látkami a kyslíkem. Pokud se v užší části žíly vytvoří krevní sraženina nebo pokud se uvolní krevní usazenina, dojde k ucpání cévy. Zásobování je přerušeno, následkem čehož orgán odumírá. V srdci nastává infarkt, v mozku mrtvice. S rostoucím tukem v oblasti břicha tedy roste riziko civilizačních chorob.

Měření pasu je dobrým ukazatelem a indikátorem

Obvod břicha je dobrý ukazatel množství vnitřního tuku a také indikátorem možného rizika infarktu. Výrazně větší riziko hrozí ženám, které mají v pase více než 88 centimetrů a můžům, kteří mají více než 102 centimetrů. Ideální obvod by neměl přesáhnout 80 centimetrů u žen a 94 centimetrů u může.

Jak si změřit pas - krok za krokem

  1. Obvod břicha zjišťujte ve stoje a přímo na kůži, bez oblečení.
  2. Měřte se krejčovským metrem uprostřed mezi spodními žebry a pánví.
  3. Metr veďte v rovné línii mezi těmito dvěma body kolem celého trupu.
  4. Vydechněte a změřte se.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21715 (zdravotnimagazin.cz#5219)


Diskuze a zkušenosti

Jiřina Lohrová | 15.01.2015 10:30
Re: Vnitřní tuk a nadváha Je mi 60 et, vážím 85kg, vnitřního tuku 42,9%, beztuká hmota 48,4%, voda 40,6% , fyzická kondice 5, metabolický věk 79,2 . No prostě hrůza!!!! Potřebuji pomoc. Děkuji. S úctou Jiřina Lohrová


Přidat komentář