Zpevnění břišních svalů

Jak začít Dříve než začnete se samotným cvičením, tak se snažte předejít možným zdravotním komplikacím. Raději se poraďte se svým lékařem, jestli je tento druh fyzické aktivity pro Vás bezpečný.

Klasické zkracovačky - břišní svaly

Zpevňování přímého svalu břišního, zabrat dostává i vnější a vnitřní svaly břišní.

 • Základní poloha

Ležíte na zádech, ruce se dotýkají hlavy a ramena tlačte dozadu. Při těžší variantě zvedněte špičky chodidel.

 • Samotný cvik na břicho

Zvedněte se tak, aby lopatky byly asi 40 cm nad podlahou. Cvik provádějte se stále mírně zakulacenými záda, špičky nohou směřují neustále ke stropu.

 • Počet opakování

Cvik provádějte ve třech sériích po 20 opakováních - s výdechem nahoru, s nádechem dolů.

Důležité je také upravit váhu, které pomáhá speciálně mladý ječmen Morlife. Mají speciální úpravu.

Šikmé zkracovačky - břišní svaly

Zpevňování šikmých svalů břišních.

 • Základní poloha

Levou nohu si položte na koleno pravé nohy. Snažte se koleno vytočit co nejvíce, obě ruce opřete o spánky, nebo si jednu položte na podlahu.

 • Samotný cvik na břicho

Tahem břišních svalů zvědněte pravé rameno, veďte pohyb k levému kolenu a nahoře krátce vydržte. Opět při pohybu nahoru výdech a poté nádech.

 • Počet opakování

Cvik na šikmé břišní svaly provádějte ve třech sériích po 20 opakováních.

Obrácené sklapovačky - břišní svaly

Obrácené sklapovačky zpevní přímý sval břišní, vnější a vnitřní svaly břišní.

 • Základní poloha

Položte se na záda, ruce nechte podél těla a hlavu zvedněte mírně nad podložku. Nohy dejte do pravého úhlu v přednožení. Zvedněte nohy pohybem z kyčlí asi 10 cm nad podlahu - až odtud začíná samotný cvik.

 • Samotný cvik na břicho

Ze základní polohy pokračuje cvik na břišní svaly směrem vzhůru. Mírně pokrčené nohy tahem zanožte tak, že pánev odlepíte od země. Pak vracíte nohy zpět. Kolena nechte mírně pokrčená, pohyb vychází z pasu tahem břišních svalů.

 • Pozor na správnost cviku

Při samotném cviku si nepomáhejte tlakem rukou o podlahu!

 • Počet opakování

3 série po 20 opakováních.

Statické držení těla - břišní svaly

Při tomto cviku na břicho posílíte kromě břišních svalů vlastně celé tělo.

 • Základní poloha

Ležíte na loktech (svírají pravý úhel s podlahou, položené ruce tvoří trojúhelník). Záda držte rovně, neprohýbejte se. Nohy se dotýkají podlahy pouze špičkami.

 • Samotný cvik na břicho

V základní poloze zatáhněte břicho a vydržte v této poloze co nejdéle.

 • Obměna polohy při posilování

Cvik můžete zkusit i jinak - z polohy na boku. Celé tělo je zvednuté tak, aby nohy i trup byly v jedné rovině. Opět se snažte vydržet co nejdéle a snažte se neprověšovat boky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22501 (zdravotnimagazin.cz#7238)


Přidat komentář