Lázně a těhotné ženy

Nastávající maminka by se měla zaměřit na lázně, které mají rehabilitační a odpočinkový charakter a jsou zaměřené univerzálně. Těhotná žena se nemusí bát ani masáží, které uvolní bolesti pohybového aparátu.

I budoucí maminky mají nárok na relaxaci

Nastávající maminky se snaží co nejvíce trávit čas aktivním odpočinkem a regenerací organismu. Čím dál více těhotné ženy volí pobyt v lázních, které nabízejí spoustu zajímavých procedur.

Relaxační pobyt v lázních

 • Rozlišujeme mezi lázněmi, které se předepisují ze zdravotního hlediska a lázeňským pobytem, který si žena volí sama na základě touhy po relaxaci.
 • Lázeňská léčba doporučená odborným lékařem bude vhodná vždy (tedy i pro těhotné).
 • Když se žena rozhoduje pro relaxační pobyt v lázních, doporučení od lékaře nepotřebuje.
 • Léčebné a relaxační procedury by však měly být lázeňským lékařem odsouhlaseny.

Konzultace s gynekologem před odjezdem

 • Těhotná žena musí přihlížet ke svému zdravotnímu stavu, a proto konzultace s gynekologem před odjezdem do lázní je vhodná.
 • Gynekolog posoudí váš zdravotní stav na základě dosavadního vývoje těhotenství a současné situace.
 • O podstoupení jednotlivých procedur však rozhoduje vždy lázeňský lékař.

Doporučené sporty během těhotenství

 • Každé lázně mají jiné zaměření a nabízejí odlišný program (např. se zaměřením na srdce, dýchací cesty, páteř).
 • Nastávající maminka by se měla zaměřit na lázně, které mají rehabilitační a odpočinkový charakter a jsou zaměřené univerzálně.
 • Těhotná žena se nemusí bát ani masáží, které uvolní bolesti pohybového aparátu.
 • Mnoho lázeňských pobytů nabízí odpočinek v sauně, ale ta se v těhotenství nedoporučuje.
 • Naopak vhodný je pobyt ve vířivce, plavání.

Samotný pobyt v lázních

 • Pobyt v lázních by měla nastávající maminka využít k aktivnímu odpočinku.
 • Dostatek pohybu, procházky, protahovací cviky, fyzicky nenáročné a bezpečné sporty (stolní tenis).
 • Lázně působí jako balzám nejen pro tělo, ale i pro duši.
 • Jednotlivé lázně vám poskytnou bližší informace o programech pro nastávající maminky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22200 (zdravotnimagazin.cz#6503)


Přidat komentář