Alternativní léčení na dálku

Reiki, Shamballa nebo Isis Seichim, tyto alternativní způsoby léčby vám mohou pomoci v okamžiku, kdy začínáte ztrácet naději v uzdravení. Mnohé z těchto technik lidstvo již využívalo, pak došlo k jejich zapomnění a dnes je znovu objevujeme.

Léčba Biotronikou

 

Světová zdravotnická organizace WHO definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody.  Klasická medicína často léčí pouze zdraví fyzické a projevy nemocí. Alternativní způsoby léčby se zaměřují na celistvost léčby, příčiny nemocí a jejich projevy. Alternativní způsoby léčby nemůžeme chápat jako léčebné systémy, které vyřeší všechny naše problémy. Alternativní způsoby léčby základní medicínu doplní a podpoří.

 

 

 

Biotronika

Biotronika je nemedicínský obor sloužící k pomoci pacientům při chorobách způsobených bioenergetickou nedostatečností. Jde o oblast životních sil, které jsou vázány na živou hmotu a které, na rozdíl od těch anorganických sil, mají poněkud jiné vlastnosti.Biotronika je filozofií a vlastní léčba praxí.Porušené vitální systémy buněčné, orgánové i celotělové náleží biotronice. V mnoha případech je choroba způsobena více činiteli, zde pak je v léčbě nutná spolupráce příslušných oborů.– vesmír a Ki – energie. Reiki nebo také vesmírná životodárná energie. Reiki je způsob léčení, který klade důraz na celostní vnímání jedince. V tomto léčitelství se nikdy neodděluje tělo do duše, Reiki je celistvá léčebná metoda. Zatímco většina léčebných metod se zaměřuje pouze na symptomy (projevy) nemoci, pro léčitelství Reiki je také velmi důležitá etiologie (příčina) nemoci. Léčba pomocí Reiki je předávání pozitivní energie do nemocných částí těla. Energie, kterou takto terapeut předává pomocí svých rukou, uvolňuje toxické látky z těla a posiluje celý organismus. Klient během léčby Reiki cítí teplo v místech, kde prochází energie. Reiki má tyto účinky:

  • Funguje na celém těle.
  • Podporuje schopnost regenerace těla.
  • Obnovuje rovnováhu.
  • Napomáhá relaxaci.
  • Pomáhá rostlinám a zvířatům.

Reiki nemůžeme chápat jako náhradu klasické medicíny, ale jako její doplnění a podporu. Pozitivní účinky Reiki se projevily v léčbě rakoviny, zlomenin, popálenin, zánětů, cyst.

Biotronické působní

Důležitým prvkem při používání Biotroniky je stav mysli.Např: Je-li člověk velmi materiálně zaměřený a kompletně vtažen do materiální, viditelné, hmatatelné, slyšitelné roviny bytí, pak ve většině případů, není schopen v jeho stavu mysli zaznamenat, nebo přecházet do roviny bytí, ze které vychází Biotronika.Téměř u všech pacientů dochází k výraznému zlepšení zdravotního stavu,nejen díky energii,ale hlavně proto,že jsou schopni jí příjímat,nebo v ní věří.

 

Samoléčba

Samoléčba je vlastně využití naší vlastní energie

  • Energie v těle nepřetržitě proudí. Prostřednictvím vody je rozváděná rovnoměrně po celém těle. Má-li tělo dostatek energie a zároveň je rovnoměrně rozváděna, samoléčení probíhá nevědomě a jsme zcela zdraví. Snadno si poradíme s útokem, jakékoli nemoci, aniž bychom něco cítili.
  • Energii může, kromě nedostatku vody, blokovat nadměrná psychická, nebo fyzická zátěž.

 

Jak příjímat léčivou energii

Je potřeba se na fotografii  soustředit a oprostit se  od rušivých myšlenek a pochyb. Snažte se na nic nemyslet a uvolnit se. Energií pomoci i** dětem** a** zvířatům**. Děti jsou otevřené a léčivou energii příjímají bez blokování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23059 (zdravotnimagazin.cz#10125)


Přidat komentář