Biofeedback

Celý princip biofeedbacku spočívá na principech zpětné vazby. Pokud víme, kde je chyba – je možné ji také napravit. Pomocí speciálního přístroje dostává mozek informaci, kterou je schopen vyladit.

Stimulování mozku

Vědci zjistili, že člověk využívá svůj mozek pouze z pěti až deseti procent a zbytek jakoby zahálí. Jak probudit k činnosti další tajemné šedé mozkové buňky? Odpovědí může být metoda biofeedback, která už zaznamenala velké úspěchy mimo jiné i v takových oblastech, jako náprava poruch učení u dětí. Tato metoda má už své zastánce také u nás.

Aktivizování učení

Před více než třiceti lety byla v americkém středisku pro školení astronautů NASA vypracována metoda stimulace mozku, díky které mozek zvýší svůj výkon až o třicet procent. Ukázalo se, že s pomocí speciálního přístroje a při odpovídajícím tréninku může člověk usměrnit svůj mozek, vytvořit pevné vazby a aktivizovat procesy učení.

Soustředění mozkové činnosti

Tato metoda nemohla zůstat v utajení, proto zpočátku našla své místo v klasické medicíně při léčení celé řady psychiatrických onemocnění. Zlepšení činnosti mozku využívali také sportovci, piloti, herci a všichni lidé, pro které je soustředění, paměť, výkonnost a učení nezbytné. Posléze se začal biofeedback využívat i v diagnostice a stimulaci mozkové činnosti u dětí, které mají poruchy učení, soustředění či chování. Tím však výčet poruch a zdravotních problémů, kterým může biofeedback pomoci, nekončí.

Na jakém principu biofeedback funguje?

Celý princip biofeedbacku spočívá na principech zpětné vazby. Pokud víme, kde je chyba – je možné ji také napravit. Pomocí speciálního přístroje dostává mozek informaci, kterou je schopen vyladit. Úsilí je zaměřeno na vyhledávání těch mozkových vln a vazeb, které jsou využívány málo. Stimulací mozku tak může dojít ke zlepšení.

Průběh terapie

  • Zpětná vazba je prováděna nenásilně, bezbolestně a hravě.
  • Na hlavu dítěte se upevní elektrody registrující práci mozku a z toho odborníci jsou schopni vyčíst tzv. křivku učení.
  • Počítač analyzuje signál a zajišťuje zpětnou vazbu. V praxi to vypadá tak, že dítě „trénuje” svůj mozek pomocí speciálních videoher (nejedná se však o žádné počítačové hry). Snaží se např. předhonit autíčko na obrazovce nebo rozčeřit hladinu vody.
  • Celou činnost kontroluje a povzbuzuje speciální terapeut.
  • Všechny činnosti však dítě provádí jen pomocí mozku.
  • Vlivem opakovaného mozkového tréninku se zlepšují pasivní nebo oslabené mozkové vlny.
  • Mozek je totiž nesmírně přizpůsobivý a pokud jsou mu poskytovány informace, je schopen svou činnost zlepšit. Dítě tak získává nové dovednosti a návyky v chování a učení.

Účinný trénink mozku

Biofeedback je účinný, protože trénink poskytuje vše, co lidská mysl potřebuje: činorodost, aktivitu, učení, ale také snahu uvolnit se a ulehčit si od problémů. Celým procesem však mozek nelze přetížit. S pomocí biofeedbacku je možné vrozené dispozice rozvíjet, a to tím, že se mozek naučí využívat větší část svého potenciálu.

Velmi účinná právě u poruch

Tato metoda je velmi účinná právě u poruch pozornosti, soustředění, učení atd. Tím se může naučit dítě rychleji učit, učivo si déle zapamatuje a bude s ním umět pracovat. Opatrné, nesmělé děti, nebo děti s poruchami chování je možné pomocí této metody „vyladit” a usměrnit. Neklid, nesoustředění či agresivita se zmírní a dítě se naučí lépe ovládat. Řada problémů spojených s lehkými mozkovými dysfunkcemi se během několika terapií lepší. Včasná náprava mozkových dysfunkcí se doporučuje už u dětí v předškolním věku, čímž lze ušetřit mnohem závažnější trápení ve škole dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům.

Jak často se chodí na sezení

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky této metody viditelné postupně, během času. U většiny stavů by měl být počáteční pokrok zřetelný po deseti sezeních, u mladších dětí nebo těžkých stavů se plný účinek rozvine asi po dvaceti sezeních. U prosté poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba u dětí asi 40 sezení, u dospělých 30. Pro úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, vývojové vady řeči, poruchy chování nebo jiné mozkové dysfunkce, bývá potřeba někdy až 60 sezení. Zpočátku se doporučuje trénovat dvakrát až třikrát týdně, později se může tempo zvolnit.

Přibližná cena terapie

V České republice existuje několik středisek, ve kterých se tato metoda využívá a rozvíjí. Terapii v nich provádějí speciálně vzdělaní psychologové, neurologové či psychiatři. Cena terapií se může lišit. Záleží na nákladnosti používaného zařízení, na umístění centra, na profesionálním vzdělání odborníka a ovšem na závažnosti diagnózy a případných doplňkových službách. Obvykle se pohybuje od 250 do 400 Kč za jedno sezení. Bohužel metodu zatím většina pojišťoven neproplácí.

Biofeedback je bezpečný

Biofeedback může absolvovat každé dítě, protože se při této metodě trénují obecné mentální funkce. Povzbuzovat a stimulovat mozek lze i dalšími metodami a učením – např. arteterapií, ale nejdůležitější je, aby mělo dítě v rodině dobré emocionální zázemí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21976 (zdravotnimagazin.cz#5831)


Přidat komentář