Bolesti břicha - příčiny a onemocnění

Bolest břicha - příznaky bolestí břicha. Fakta o onemocnění bolesti břicha. Plícní a pleurální nemoc. Nemoc urogenitální. Nemoc pohybových ústrojí a nervů. Endokrinní a metabolické onemocnění. Infekce. Intoxikace. Kolagenózy. Krevní nemoci.Nervové nemoci.

Bolest břicha - příznaky bolestí břicha

Bolestivost v partiích břicha může provázet horečka, zvracení, zástava stolice a plynů, zrychlený pulz při nízkém tlaku (hypovolemie).
## Fakta o onemocnění bolesti břicha

Bolesti břicha mohou provázet další onemocnění.
## Plícní a pleurální nemoc

### mediastinitida

z příčiny traumatické, instrumentální nebo z perforace jícnu, stav se rychle zhoršuje. Je třeba RTG průkaz výpotku

pleuritis

z diafragnatického poškození nejčastěji u dětí

plicní embolie, pneumonie, pneumotorax

také nejčastěji u dětí, ale může být u dospělých podmíněna cholecystitidou nebo difúzní pankreatitidou

## Nemoc kardiovaskulární

### aneurysma aorty

aneurysma dissecans se silnou a progresivní bolestí v celém břiše s vyzařováním do zad

hematom

pouzdra přímého břišního svalu vyvolává prudkou bolest přední břišní stěny

obliterace jaterních cév

při současném ascitu, trombóza cév

perikarditida, srdeční infarkt

srdeční nedostatečnost pravé komory vyvolá rozpínání jaterního pouzdra, vlivem malého prokrvení střeva dochází k adbominálním bolestem, ischémii střev i k infarktu střeva

## Nemoc urogenitální

### endometrióza

podezření při bolestech před nebo v průběhu menstruace

expandovaný měchýř s překážkou v odtoku moči

psychickými příčinami. Poklepové ztemnění, hmatné zduření měchýře, cévkování

hydronephritis acuta

tlak moči v rozšířené pánvičce ledviny na úkor tkáně ledviny může vyvolat kolikovité bolesti břicha

intermenstruální bolesti

 bolesti přesně uprostřed cyklu jsou pravděpodobně vyprovokovány rupturou ovariálního tělíska v době ovulace

močové konkrementy s renální kolikou

bolesti vystřelující do rozkroku, vagotonie(bradykardie, nausea), dobrá odpověď na spazmolitika, Giordanovo znamení není příliš průkazné

pyelitida, pyelonefritida, paranefritické procesy

 nemusí být přítomná horečka, třes a toxický krevní obraz. U pyelitidy a pyelonefritidy nutno prokázat bakteriurii a pyurii

torze varlete

tlaková bolestivost, mírné zvětšení varlete, při zpoždění zásahu hrozí nekróza

## Nemoc pohybových ústrojí a nervů

### akutní prolaps ploténky

akutní vystřelující segmentální bolesti v břiše jsou vyvolány kompresí nervů hlavně v okolí posledního hrudního a prvního bederního obratle (možná i míšní nádory - neurinomy)

herpes zoster

ještě před eflorescencí vyvolává pálivou bolest s dysestézií

retroperitoneální hematom

při čerstvých frakturách obratlů nebo žeber

## Endokrinní a metabolické onemocnění

### diabetická pseudoperitonitida

 při zvracení a bolesti v epigastriu

hypokorticismus (Addisonova nemoc)

pigmentace kůže a sliznic vlivem zvýšené tvorby melanotropního hormonu (ACTH), únava, slabost, anorexie, ztráta hmotnosti (nebo také pravý opak), nausea, zvracení, průjmy, zácpa, bolesti v břiše, ve svalech, kostech, kloubech

hypoglykémie

mohou být epileptiformní záchvaty, poškození jater, po léčbě malárie chininem

hyperlipidémie alkoholická a idiopatická

predispozice recidivující pankreatidy nemusí být

porfyrie

mohou být epileptiformní záchvaty

urémie

mohou být epileptiformní záchvaty

## Infekce

coxsackióza virová, enterovirus způsobující virové meningitidy, gastroenteritidy, perikarditidy, Bornholmské nemoci podle druhu viru

malárie

bolesti hlavy, malátnost, myalgie, anorexie, paroxysmy s náhlou zimnicí a těžkou třesavkou, vysoká horečka, zčervenání, zvracení, profúzní pocení. Anémie, žloutenka, hepatosplenomegalie bez lymfadenopatie nebo exantéma další příznaky podle druhu malárie

meningitida (dětská)

hnisavou u dětí do 4 let často působí Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis (meningokok), Escherichia coli, ß-hemolytický streptokok

mononukleóza

bolest v krku, horečka, anorexie, malátnost, lymfanednopatie, petechie na patru, splenomegalie, hepatitida, hemolytická anemie, někdy encefalitida, myokarditida, perikarditida, neuropatie

leptospiróza

horečka, ikterus, myositida (bolest lýtek), bolesti hlavy, léze na spojivkách, purpura, hemoptýza, hemateméza, ale také ledvinová nedostatečnost, meningitida, myokarditida

parotitida epidemická

působí komplikace u mužů nad 15 let (orchitidu), u žen ooforitidu, dále meningoencefalitidu, pankreatitidu

trichinelóza

tvoří se otoky, je bolest ve svalech, horečka, myokarditida aj.,

## Intoxikace

alkoholovou akutní hepatitis - s těžkým stavem, bolestmi v nadbříšku, nastříknutými spojivkami, zvětšenými játry, na tlak bolestivými játry, někdy i s predelirium

arzénem

způsobuje poškození zrakového nervu, fialově černý len na dásních a kolem zubů, stomatitidu, nauseu, zvracení, těžkou gastroenteritidu, melanózu kůže, trupu, keratózu dlaní, kožní nádory

nikotinem

vyvolávají miózu, později mydriázu

nitrity

poškozují krvetvorné orgány a mají hemolytický účinek

metylalkoholem

vyvolává amaurózu, poškození zrakového nervu, retrobulárníneuritidu

olovem

působí modročerný lem na dásních a kolem zubů, krevní hemolýzu, střevní koliky, zácpu, polyneuritidu, encefalopatii, poškození ledvin a působí abortivně

thaliem

mohou být epileptiformní záchvaty, vypadávání vlasů. Působí abortivně, v tropech kousnutí pavoukem

## Kolagenózy

dermatomyozitida, svalové záněty, dysfagie, dystonie, respirační slabost, někdy purpurový rash v obličeji, postižení plic aj.

kloubní revmatismus (akutní)

zánětlivá střevní nemoc, průjmy. Z infekce či traumatu,

lupus erytematodes

noční hemoglobinurie

periarteriitis nodosa

jako reakce na některé léky (penicilin, sulfonamidy) a antigeny, nebo je bakteriálního původu

## Krevní nemoci

hemofilie, s výraznou většinou u chlapců, krevní výrony do kloubů a svalů, vedou k artropatiím, jaterním nemocem, DIC, malabsorcím

hemolitická krize

únava, subikterus m.j.

leucaemia maligna

bolest v břiše, bolesti kloubů, artritida, slabost, dásňové problémy, únava, hepatosplenomegalie, a další příznaky

purpura abdominalis Henochi

zvláště u dětí jsou difúzní bolesti břicha, hematurie, břišní krvácení a vždy kožní eflorescence

purpura rheumatica

lehce vyvýšené skvrny purpury velikosti čočky, mohou splývat, na končetinách (souměrně), na ploskách nohou, hyždích a trupu. Artralgie, koliky, zácpa, průjmy a možnost enterální ztráty krve

sérová nemoc

anorexie, bolesti kloubů, bolestivá hepatomegalie, horečka, lymfadenopatie, nevolnost

## Nervové nemoci

epilepsie - při záchvatu může dojít k vyprázdnění moči, spermatu, stolice. Příčinou záchvatů může být m.j. i arterioskleróza ### migréna nevolnost, zvracení m.j. ### neurózy dráždivost, malá výkonnost, nechutenství nebo naopak velký hlad, průjem nebo zácpa, únava ### psychózy anorexie, duodenální vředy, esenciální hypertenze, ileitida, hypertyreóza, kolitida, neurodernitida, průduškové astma, revmatická atropatie, srdeční neuróza ### tabes dorsalis bolestivé krize horního břicha, močového měchýře, rekta, penisu, poruchy citlivosti (parestézie s pocitem chůze po vatě), porucha vibračního čití, pozdní vnímání bolesti

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21841 (zdravotnimagazin.cz#5559)


Přidat komentář