Chronické potíže bez minerálů

Při dlouhodobém nedostatku chrómu může dojít ke zvápenatění věnčitých cév, zvětšuje se riziko onemocnění cukrovkou, tělo nedokáže správně hospodařit s cukry. Při nedostatku cínu pak dochází k poruchám sekrece trávicích enzymů.

Minerální látky a jejich funkce

Minerální látky se stejně jako látky organické podílejí na optimálním průběhu všech životních funkcí každého organismu. Jedním z jejich hlavních úkolů je vytvářet uvnitř buněk optimální prostředí pro tvorbu buněk. Minerální látky se podílejí na tvorbě krve a jsou spojeny se správnou funkcí a tvorbou hormonů, vitamínů a enzymů. Nedostatek minerálů má za následek výskyt celé řady chronických potíží a významně se podílí i na zvýšení tendence organismu ukládat přebytečné tuky v tkáních lidského těla. Stejně důležité pro živé organismy jsou i stopové prvky. Ty se zase podílejí mimo jiné na chemické struktuře enzymů. Při dlouhodobém nedostatku chrómu může dojít ke zvápenatění věnčitých cév, zvětšuje se riziko onemocnění cukrovkou, tělo nedokáže správně hospodařit s cukry. Při nedostatku cínu pak dochází k poruchám sekrece trávicích enzymů. Optimální složení minerálů potravinového doplňku Hollywood Mineral Fit Slim pak dokáže společně s přiměřenou pestrou stravou udržet nebo i obnovit biologickou rovnováhu našeho těla, která způsobí i to, že nedochází k nadměrnému ukládání tuků v organismu. Výběr z analýzy zdroje: *Kationty (mg/l)* Lithium Li+ 9,81 Sodík Na+ 2440,00 Draslík K+ 133,50 Vápník Ca2+ 239,20 Hořčík Mg2+ 15,28 Baryum Ba2+ 8,68 Mangan Mn2+ 0,55 Rubidium Rb+ 0,59 Měď Cu2+ 26 -5 Stříbro Ag+ 5 -4 Berylium Be2+ 22 -4 Zinek Zn2+ 6 -4 Cín SnII 8 -4 Vanad VIV 265 -5 Antimon SbIII 8 -4 Chrom CrIII 5 -5 Železo Fe2+ 3,81 Nikl Ni2+ 2 -4 *Anionty (mg/l)* Fluorid F- 2,54 Chlorid Cl- 1617,00 Bromid Br- 7,03 Jodid I- 6,77 Hydrogensulfid HS- 0,01 Síran SO42- 8,43 Seleničitan SeO32- 1 -3 Dusitan NO2- 0,00 Dusičnan NO3- 6 -3 Hydrogenfosforečnan HPO42- 0,04 Hydrogenuhličitan HCO3- 4825,00

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21896 (zdravotnimagazin.cz#5630)


Přidat komentář