Dialýza - vyčištění krve

Jedná se o princip polorozpustné membrány. Na jedné straně membrány protéká krev, na druhé je dialyzační roztok. Látky s rozdílnou hustotou v krvi a v dialyzačním roztoku přecházejí z oblasti s vysokou hustotou do oblasti s hustotou nízkou.

Vyčištění krve - Princip dialýzy

Jedná se o princip polorozpustné membrány. Na jedné straně membrány protéká krev, na druhé je dialyzační roztok. Látky s rozdílnou hustotou v krvi a v dialyzačním roztoku přecházejí z oblasti s vysokou hustotou do oblasti s hustotou nízkou. To znamená, že škodliviny, obsažené v krvi, ale ne v dialyzátu, postupně přecházejí z krve do dialyzačního roztoku.

Vyčištění krve - Hemodialýza

Hemodialýza je metoda, která čistí krev pomocí speciálního přístroje (tzv. umělá ledvina). Ten filtruje odpadní látky, hlavně močovinu, kreatin, fosfor a nadbytečné tekutiny. Běžně se provádí třikrát týdně a trvá 4 – 5 hodin. V České republice se hemodialýza provádí v hemodialyzačních střediscích.

Vyčištění krve - Peritoneální dialýza

Při peritoneální dialýze je krev čištěna uvnitř těla pomocí pobřišnice. Do těla je čtyřikrát až pětkrát denně přiváděn speciální roztok, který krev čistí. Peritoneální dialýzu si pacient dělá doma a do dialyzačního střediska chodí pouze jednou měsíčně na kontrolu. Tato metoda je vhodná pro pacienty s vyšší zbytkovou funkcí ledvin.

Vyčištění krve - Dieta pro dialýzované

Nejedná se o běžnou dietu, kterou si člověk pod pojmem dieta představí. V první řadě jde o omezení příjmu tekutin. U pacientů, kteří nemočí, se všechny zkonzumované tekutiny drží v těle. Při dialýze se musí odstranit. Dále je nutné omezit příjem draslíku (hromadí se v krvi a může způsobit zástavu srdce), sodíku a fosforu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22532 (zdravotnimagazin.cz#7309)


Přidat komentář