EFT terapie a grafologie - Praha

Náš rytmus každodenního života se neustále zrychluje. Přestože nám pomáhají moderní technologie, výsledek bývá opačný – stres z nedostatku času, únava organismu, tvorba vrásek. Tak nějak zapomínáme na možnost relaxace, masáž...

Chce to relax, řekne si mnoho z nás. A mnoho lidí si myslí, že ten správný odpočinek představuje situaci, kdy si doma lehneme před televizní obrazovku. Tak tomuhle se možná říká odpočinek, ale rozhodně ne relaxace. Současné nezdravé stravovací návyky, které náš organismus neustále zatěžují, znečištěné ovzduší, které vdechujeme, našemu organismu škodí víc, než si myslíme. A vyležet tenhle stav doma rozhodně nestačí! Mnoho lidí má zatuhlé svaly, trpí bolestmi krční páteře, a tady je třeba obrátit se na odborníky. Nyní nemyslíme lékaře, ale odborníky přes léčbu klidem – relaxační masáže a odpočinek v klidu příjemného prostředí.Pak vyzkoušejte metodu EFT – jste na správné cestě.

Co je EFT?

EFT je zkratka  anglického  názvu: Emotional freedom techniques, což česky volně přeloženo znamená: techniky emoční svobody. Tvůrcem metody EFT je pan Gary Craig. 

EFT je u nás poměrně mladá, avšak ve světě již velmi uznávaná metoda energetické psychologie. Vychází z toho, že příčina našeho problému je porucha  v našem energetickém systému. Jde o univerzální techniku k odstranění fyzických a psychických problémů. Tato technika působí jako akupunktura bez jehel. Je to mocná psychosomatická relaxační technika, která pracuje na bázi reflexní psychologie. Je to unikátní metoda schopná zklidnit nás natolik, abychom byli schopni uvažovat o svém problému jinak než doposud. EFT osvobozuje od omezujících myšlenek, které nám komplikují život. Pomáhá změnit naše myšlení a tím i naše životy. Zní to příliš krásně? Ano, má to jeden háček – EFT pomůže jen tomu, kdo pomoc opravdu chce, kdo je připraven ke změně. Především ke změně v myšlení, chování a v práci sami se sebou. Bez práce nejsou koláče. eft

Jak EFT probíhá?

Tato terapie se provádí ve dvojici s terapeutem a probíhá v sedě. Později se můžete naučit u jednoduchých problémů ťukat i sami na sebe. Délka i celkový počet sezení je individuální – jednotlivá terapie se běžně pohybuje od 40 do 120 minut.

Práce s metodou EFT probíhá v příjemné atmosféře, je klidná, nebolestivá, většinou rychlá, má dlouhodobé i trvalé výsledky a obvykle probíhá za minimálního emočního nepohodlí.Výsledky studie metody EFT prokázaly její až 90% úspěšnost.

Pro ochranu klientů i samotné metody EFT je dobré si ověřit, zda terapeut – specialista vlastní certifikaci oficiálního školícího zařízení. 

Odblokováním emočních či úrazových blokád se zabývá i kraniosakrální terapie, která je označována jako terapie budoucnosti. 

Průběh ošetření při kraniosakrální terapii

Vydáte-li se na kraniosakrální terapii, pak se můžete těšit na velmi jemné doteky rukou terapeuta ve spojení s jemnými technikami. Díky účinné kombinaci zkušených a zručných rukou a technik, dojde k maximálnímu uvolnění mysli a těla.

Při terapii budete pohodlně ležet na lůžku a vnímat jemné doteky terapeuta. Ten Vám bude přikládat ruce na hlavu a jednotlivé části těla. Současně bude rukama vyvíjet jemný tah i tlak na jednotlivých bodech hlavy a těla. Při terapii můžete u sebe zaznamenat emocionální a/nebo tělesné reakce Vašeho těla. Terapeut nijak nebude těmto reakcím bránit, naopak je bude tzv. provázet svými tahy a tlaky. 

Grafologický rozbor 

Osobnostní rozbor Vám může pomoci:

  • důkladně poznat sebe sama

  • nahlédnout nejen na světlo, ale i na stín své "tváře"

  • nalézt cestu k překonání životních překážek

  • posoudit osobnostní předpoklady a vlohy pro konkrétní směr a typ vzdělávání nebo zaměstnání

  • odhalit skryté dovednosti a talenty 

Grafologie je pouze záliba, pomáhá hlouběji a komplexněji pochopit klienta, resp. proniknout do jeho problémů a myšlení, nedělá však grafologické rozbory. Grafologii používá  jen jako doplněk ke své práci.

Alternativní medicína

Pojem alternativní medicína je dnes znám téměř všem lidem. V minulosti byla alternativní medicína považována za šarlatánství a nebyla oblíbena zejména u lékařů, kteří v ni nevěřili. V současné době, kdy je alternativní medicína již uznávaná, ji také mnozí lékaři doporučují jako doplňkovou léčbu. Abychom předešli spekulacím, je potřeba se zmínit o tom, že alternativní medicína nikterak nenahrazuje tradiční medicínu, neboť ta by měla být vždy na prvním místě. Jsou to přeci jen lékaři, kteří nám pomohou s našimi zdravotními problémy nejvíce, a ke kterým bychom měli nejprve také zajít.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23056 (zdravotnimagazin.cz#10122)


Přidat komentář