Ergoterapie

Ergoterapie zahrnuje tělesnou nebo duševní aktivitu, která napomáhá zlepšení stavu pacienta. Patří zde nácvik každodenních činností (oblékání, vaření, nakupování, domácí práce apod.), nácvik úchopů různých předmětů, tvořivá činnost.

Dosažení absolutní samostatnosti

Ergoterapie je výcvik soběstačnosti v rámci běžných denních činností. Cílem terapie je zlepšení postižených funkcí a dosažení absolutní samostatnosti. V případě ochrnutí končetin ergoterapie zahrnuje i motorická cvičení.

Zlepšení duševní aktivity

Ergoterapie zahrnuje tělesnou nebo duševní aktivitu, která napomáhá zlepšení stavu pacienta. Patří zde nácvik každodenních činností (oblékání, vaření, nakupování, domácí práce apod.), nácvik úchopů různých předmětů, tvořivá činnost. Pracuje se hlavně v kuchyňce a rukodělných dílnách, jednotlivě nebo ve skupinkách.

  • Ergoterapeutické poradenství

    Součástí ergoterapie je také poradenská činnost s pacientem i jeho rodinnými příslušníky, sestavení vhodných pomůcek pro individuální potřeby postiženého. Na průběh ergoterapie vždy dohlíží specialista v tomto oboru – ergoterapeut.

  • Tvůrčí práce

    Výtvarné kurzy, práce s keramikou, s textilem a podobné tvůrčí práce rozvíjejí motorické funkce, smyslové vnímání, fantazii, schopnost sebevyjádření, zmírňují stres a působí pozitivně na psychiku.

Léčení ergoterapií

Ergoterapie napomáhá návratu ztracených tělesných i duševních funkcí, zabraňuje zhoršení stavu pacienta a navrací jej k samostatnosti. Zároveň je vhodnou formou psychoterapie.

Návrat do normálního života

Ergoterapie je vhodná pro tělesně (ochrnutí končetin), duševně nebo smyslově postižené osoby (nevidomí), kterým může nácvik denních činností pomoci v návratu do normálního života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21973 (zdravotnimagazin.cz#5826)


Přidat komentář